Reactualizarea substantivului

Pentru reactualizarea substantivului la clasa a IV-a am conceput o lecÈ›ie care se bazează pe cunoÈ™tinÈ›ele dobândite în clasa a III-a. În articol am descris în detaliu felul în care a decurs această activitate. Materialele oferite la descărcare sunt cele care au susÈ›inut demersul didactic. Documentul cuprinde două materiale. Primul prezintă imaginile cu ghinde pe…

Metoda figurativă. Fișă de lucru

Documentul conÈ›ine o fișă de lucru care conÈ›ine sase probleme care se rezolvă prin metoda figurativă.  Am folosit-o la matematică în perioada de recapitulare, la începutul clasei a IV-a. FiÈ™a de lucru de lucru poate fi utilizată È™i la clasa a III-a atunci când se învață metoda grafică. Problemele au grad de dificultate mediu. Ultima…

Să povestim despre vacanța de vară

Documentul conÈ›ine două materiale ce pot fi utilizate într-o lecÈ›ie în care să povestim despre vacanÈ›a de vară. Prima fișă este un suport pe baza căruia pot fi reactualizate cunoÈ™tinÈ›ele dobândite în clasa a III-a sau, după caz, în anul anterior. Pot fi exersate competenÈ›e de comunicare orală È™i/sau scrisă. Câteva exemple de activități găsiÈ›i…

Structura anului școlar. Calendar școlar pentru învățământul primar

Arhiva conÈ›ine două documente: structura anului È™colar È™i un calendar È™colar pentru învățământul primar È™i preÈ™colar, întocmit pe baza documentului oficial. Mai exact, primul document este Ordinul Nr. 3191/2019 din 20 februarie 2019, emis de Ministerul EducaÈ›iei NaÈ›ionale È™i publicat în Monitorul Oficial Nr. 145 din 22 februarie 2019. Aici apare structura anului È™colar. Calendarul…

Proiect de lecție pentru geometrie

În documentul ataÈ™at veÈ›i găsi un proiect de lecÈ›ie pentru geometrie, mai exact pentru lecÈ›ia ”Corpuri geometrice”. Acesta a fost creat de doamna Daniela Moldoveanu, profesor pentru învățământul primar la Școala Gimnazială Nr. 6 ”Iacob MureÈ™ianu”, BraÈ™ov. Este vorba despre o lecÈ›ie de predare-învățare a corpurilor geometrice la clasa a III-a. LecÈ›ia combină elementele specifice…

Fișă de lucru pentru fracții

Documentul conÈ›ine o fișă de lucru pentru fracÈ›ii, clasa a III-a. FiÈ™a conÈ›ine nouă exerciÈ›ii È™i probleme cu sarcini de lucru diverse. Prin intermediul acestora facem o scurtă recapitulare È™i aprofundăm cunoÈ™tinÈ›ele referitoare la fracÈ›ii. Începem cu terminologia matematică specifică, continuăm cu scrierea È™i citirea fracÈ›iilor È™i cu reprezentarea grafică a acestora. Nu lipsesc nici…

Materiale pentru verb

Documentul conÈ›ine câteva materiale pentru verb. Este vorba de fiÈ™e de lipit în caietele copiilor È™i o fișă de lucru pentru consolidarea cunÈ™tinÈ›elor. FiÈ™a de lipit conÈ›ine imaginea pe baza căreia am introdus noÈ›iunea de verb È™i care a consituit suportul realizării câtorva exerciÈ›ii. De asemenea, apare definiÈ›ia verbului. Pe o pagină sunt 4 astfel…

Materiale pentru scrierea corectă a cuvintelor „neam” și „ne-am”

Arhiva cuprinde câteva materiale pentru scrierea corectă a cuvintelor „neam” È™i „ne-am”. Este vorba despre o prezentare powerpoint È™i câteva fiÈ™e de lucru realizate pe baza acestuia. Cele două materiale pot fi folosite È™i independent. Prezentarea powerpoint conÈ›ine 7 slide-uri pe baza cărora se poate realiza atât momentul de transmitere/însuÈ™ire de noi cunoÈ™tinÈ›e, cât È™i…

Materiale pentru unghi

Documentul conÈ›ine câteva materiale pentru unghi. Este vorba de fiÈ™ele pe care le-am folosit în lecÈ›iile de matematică atunci când am învățat despre unghiuri. Cu execepÈ›ia celei care prezintă câteva informaÈ›ii despre unghi, celelalte constituie de fapt suportul unor jocuri. Primele cinci pagini prezintă doar puncte, dar, prin unirea lor în sensul indicat de săgeÈ›i,…

Fișe pentru împărțire

Documentul conÈ›ine câteva fiÈ™e pentru împărÈ›ire. Este vorba despre împărÈ›irea numerelor naturale în concentrul 0-100. FiÈ™ele pot fi folosite la clasa a II-a, după ce s-a parcurs tabla împărÈ›irii sau, aÈ™a cum am au fost ele gândite, la clasa a III-a, pentru recapitularea cunoÈ™tinÈ›elor dobândite în clasa a II-a. VeÈ›i găsi în acest document patru…

Materiale pentru înmulțirea 0-10000

Documentul conÈ›ine câteva materiale pentru înmulÈ›irea 0-10000. Mai precis, este vorba de nouă fiÈ™e de lucru cu înmulÈ›iri de tipul ZUxU, SZUxU, ZUxZU al căror rezultat este mai mic decât 10000. FiÈ™ele sunt color, în format A5 (două pe o pagină). Ele conÈ›in exerciÈ›ii si probleme pentru consolidarea sau evaluarea deprinderilor de calcul È™i de…

Fișe de lucru pentru pronumele personal

Documentul conÈ›ine fiÈ™e de lucru pentru pronumele personal. Cu ajutorul lor putem parcurge etapele unei lecÈ›ii de însuÈ™ire a noilor cunoÈ™tinÈ›e È™i  putem asigura fixarea acestora. De asemenea, sunt exerciÈ›ii pentru lecÈ›ii de consolidare. Prima fișă este prezentată sub forma unui roboÈ›el. L-am numit ”RoboÈ›elul cu pronume” pentru că aici notăm toate aspectele teoretice legate…

Materiale pentru jocul ”Zarul înmulțirilor”

Arhiva conÈ›ine două materiale pentru jocul ”Zarul înmulÈ›irilor”. Este vorba, de fapt, despre tabla de joc prezentată în format pdf È™i word. Alături de zaruri, aceasta constituie materialul necesar desfășurării jocului didactic ”Zarul înmulÈ›irilor”. Cuprinde 12 exerciÈ›ii de înmulÈ›ire a numerelor în concentrul 0-10000 È™i rezultatele ce se obÈ›in în urma efectuării calculelor. Pentru că…

„Nea” și „ne-a”

Documentul conÈ›ine materialele realizate pentru scrierea corectă a cuvintelor nea È™i ne-a. VeÈ›i găsi aici patru fiÈ™e pe care le-am descris detaliat în articol. Prima dintre ele conÈ›ine regulile de scriere corectă a acestor cuvinte, patru fiÈ™e color pe o pagină. Urmează o fișă de lucru prezentată în două variante. Prima presupune, pe lângă rezolvarea…

Modele de fișe de lectură

Documentul conÈ›ine È™ase modele de fiÈ™e de lectură. Ele pot fi utilizate pentru prezentarea textelor citite de copii, în special a celor narative. Aici găsiÈ›i o scurtă descriere a fiecăreia dintre ele, detalii puteÈ›i citi în articol: Prima fișă poate fi folosită pentru recenzia unei cărÈ›i. Pe următoarele trei fiÈ™e copiii vor nota informaÈ›ii precum…

Fișă pentru recapitularea substantivului

Documentul conÈ›ine o fișă pentru recapitularea substantivului. Ea a fost creată pornind de la textul nonliterar ”Leul”, text care poate fi descărcat de aici. ConÈ›ine un rebus È™i câteva exerciÈ›ii pentru recapitularea substantivului. Pentru completarea rebusului se va apela la textul-suport deoarece cuvintele se regăsesc acolo. Pornind apoi de la soluÈ›ia acestuia – substantiv -se…