Într-o, într-un, dintr-o, dintr-un

Primele ortograme pe care le învățăm la clasa a II-a sunt într-o, într-un, dintr-o, dintr-un. Pentru această lecÈ›ie am pregătit câteva idei È™i materiale pe care le-am cuprins în arhiva de la finalul articolului. Facem cunoÈ™tință cu ortogramele Până la observarea situaÈ›iilor de scriere corectă a acestor cuvinte È™i la desprinderea regulilor ortografice vom trece…

Umbreluța sunetelor și a literelor

UmbreluÈ›a sunetelor È™i a literelor este materialul cu care am încheiat lecÈ›iile în care am învățat câteva noÈ›iuni de fonetică. Mai exact, am învățat despre sunete, despre vocale È™i consoane, despre litere È™i alfabet. Am făcut numeroase exerciÈ›ii de despărÈ›ire a cuvintelor în silabe. A sosit momentul unei recapitulări, motiv pentru care am creat acest…

Colțul de lectură

În fiecare an în clasa mea a existat un spaÈ›iu dedicat cărÈ›ilor citite, aÈ™adar am creat din nou colÈ›ul de lectură. Mă rog, nu e chiar un colÈ›, căci spaÈ›iul alocat cărÈ›ilor este un perete întreg pe care se află biblioteca clasei È™i panoul de lectură. ObiÈ™nuiam să folosesc un panou de plută (mai mic…

Litera k

Pentru litera k , respectiv K (de tipar È™i de mână) am pregătit trei fiÈ™e de lucru pentru exersarea deprinderilor de citit-scris. FiÈ™ele pot fi descărcate accesând link-ul de la finalul articolului. Litera k. Antrenament grafic Cu ajutorul primei fiÈ™e facem cunoÈ™tință cu literele k È™i K de tipar È™i exersăm scrierea literelor de mână.…

Harta textului literar audiat

Prima resursă educaÈ›ională deschisă creată de mine în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educaÈ›ie deschisă pentru toÈ›i” – CRED este un material realizat pe platforma de învățare Livresq. Este vorba despre harta textului literar audiat, o resursă pentru clasa a III-a, la disciplina Limba È™i literatura română. Resursa corespunde competenÈ›ei specifice 1.1 din programa È™colară: extragerea…

Litera ț. Jocuri didactice

Pentru că litera È› nu pune probleme de scriere (deja l-am învățat pe ”t”), ne-am concentrat atenÈ›ia asupra dezvoltării competenÈ›elor de comunicare orală printr-o serie de exerciÈ›ii, jocuri didactice pentru îmbogățirea vocabularului È™i a exprimării orale (pronunÈ›are corectă, formularea unor enunÈ›uri proprii, exersarea exprimării clare ÅŸi corecte). Jocurile didactice prezentate mai jos pot fi folosite…

Litera f. Înfloresc grădinile

Litera f anunță oarecum sosirea primăverii, motiv pentru care în lecÈ›ia de predare-învățare a sunetului nou/a literei noi am avut ca temă de discuÈ›ie elementele specifice acestui anotimp. Avem acum ocazia de a purta primele discuÈ›ii referitoare la anotimpul primăvara. Vorbim despre schimbările care se petrec în natură, despre vieÈ›uitoare, despre tradiÈ›ii È™i obiceiuri, mai…

Litera b mic de tipar/ de mână. Litera B

La litera b mic de tipar/de mână, respectiv litera B, am preluat ideea pe care am folosit-o cu cinci ani în urmă la seria anterioară. Am păstrat ideea textului-suport È™i, pornind de la acesta, am construit câteva materiale. Acestea pot fi descărcate din documentul pdf pus la descărcare la finalul articolului. Ca de obicei, avem…

Litera Ș – Povești românești

Tema propusă în manual la litera È™ mic ne-a oferit o nouă ocazie de a face o scurtă călătorie în lumea poveÈ™tilor È™i, în special, în cea a  poveÈ™tilor româneÈ™ti. După ce am parcurs toate etapele specifice familiarizării cu sunetul nou È™i, respectiv cu litera nouă, ne-am jucat cu personajele È™i întâmplările din poveÈ™ti prin…

Antrenament grafic pentru literele v mic și V mare

Pentru literele v mic È™i V mare de tipar È™i de mână vom lucra È™i fiÈ™ele de antrenament grafic cu care ne-am obiÈ™nuit. Cu ajutorul lor, pe lângă exersarea literelor noi, vom citi cuvinte, propoziÈ›ii, texte, vom despărÈ›i cuvinte în silabe, vom rezolva exerciÈ›ii de vocabular. Am preluat aici ideea pe care am folosit-o la…

Grupul de litere ce

De curând am învățat grupul de litere ce. Materialele pe care le-am folosit în aceste lecÈ›ii pot fi descărcate de la finalul articolului. AÈ™a cum s-au obiÈ™nuit deja, copiii au primit fiÈ™e de lucru create pe modelul celor utilizate la învățarea literelor. În documentul pus la descărcare se află o fișă de antrenament grafic care…

Litera ”d” – metoda cadranelor

Pentru litera d m-am gândit la utilizarea metodei cadranelor, chiar dacă suntem abia la jumătatea clasei I. Încercăm încă de pe acum să ne familiarizăm cu metode pentru dezvoltarea gândirii critice. Metoda presupune utilizarea unui tabel cu patru spaÈ›ii sau a două drepte perpendiculare ce vor reprezenta cele patru cadrane. Pentru că este prima dată…

Literele î și â

Avem È™i pentru literele î È™i â câteva fiÈ™e de lucru în documentul de la finalul articolului, fiÈ™e pe care le vom utiliza pe parcursul mai multor lecÈ›ii.Două dintre ele sunt fiÈ™ele deja cunoscute de antrenament grafic. Ultimele două constituie materialul pentru lecÈ›ia de consolidare. Literele î È™i Î. Antrenament grafic FiÈ™ele de antrenament grafic…

Litera S

Materialele pregătite pentru litera s mic, respectiv S mare de tipar È™i de mână sunt două fiÈ™e de antrenament grafic È™i o fișă pentru transcrierea unui text. Pot fi descărcate din documentul de la finalul articolului. AÈ™a cum ne-am obiÈ™nuit deja, fiÈ™ele de antrenament grafic au rolul de a pregăti copiii pentru scrierea literelor noi.…

Provocările omului de zăpadă

Într-un articol anterior povesteam despre prima lecÈ›ie la Comunicare în limba română după vacanÈ›a de iarnă. Am prezentat o fișă de lucru pentru recapitularea literelor învățate, cu precădere a celor din ultima unitate (c, o, p È™i l). De asemenea, făceam trimitere către un material de la seria anterioară, creat în acelaÈ™i scop. Este vorba…

Recapitulăm literele c, o, p, l

Mi-am propus ca la întoarcerea din vacanÈ›a de iarnă să începem lecÈ›iile de Comunicare în limba română cu o scurtă recapitulare a literelor învățate. Astfel, în primele două ore recapitulăm literele c,o, p,l, literele din ultima unitate de învățare. Vom face acest lucru prin intermediul unor activități de comunicare orală È™i scrisă. Drept sprijin vom…