Clasa a doua Clasa a treia Comunicare în limba română clasa a doua Comunicare în limba română clasa întâi Limba și literatura română clasa a treia Planșe

Ortograme

Începând cu clasa a II-a programa școlară la comunicare în limba română introduce primele noțiuni privind scrierea corectă a cuvintelor cu cratimă (ortograme). Studiul acestora  se realizează intuitiv, fără teoretizări, reguli gramaticale, în contexte familiare elevilor, pornind de la situații concrete.

Ortograme – planșe

Planșele prezentate mai jos au rolul de a-i ajuta pe elevi în însușirea și consolidarea primelor cunoștințe referitoare la ortograme și în utilizarea corectă a acestora în scriere.  Afișarea lor în clasă, la loc vizibil, pe parcursul întregului an școlar, poate fi un sprijin în acest sens. Planșele sunt realizate la dimensiune A4, cu un font destul de mare, astfel încât scrisul să fie vizibil. Pentru că primele planșe privind scrierea corectă a grupurilor de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi au avut ca design o carte deschisă, am păstrat același template și în cazul ortogramelor.

Ortograme: într-o/într-un, dintr-o, dintr-un, sa/s-a, sau/s-au

La clasa a II-a se studiază scrierea corectă a cuvintelor ”într-o/într-un”, ”dintr-o/dintr-un”, sa/s-a”, s-au”/sau”. De asemenea, avem în vedere  scrierea corectă a cuvintelor care conţin consoana m înainte de b şi p. Nu am uitat nici de scrierea corectă a cuvintelor care conţin diftongii oa, ea, ia, ie, ua, uă (planșe pentru diftongi) sau a celor care conţin literele â sau î, x. Deoarece predarea cunoştinţelor de limbă se realizează concentric, în clasele următoare  se actualizează cunoştinţele însuşite în anul anterior şi se adaugă altele noi. Acest lucru înseamnă că setul de planșe va fi completat pe parcursul studierii acestor noțiuni.

Revenind la planșele pentru clasa a II-a, în arhiva de la finalul articolului veți găsi patru planșe. Pe fiecare dintre ele există exemple concrete de utilizare corectă a ortogramelor. Apare și o scurtă generalizare sub forma unei definiții de genul  ”așa se scriu întotdeauna”/ ”poate fi înlocuit cu…”.  Pornind  de la exemplele oferite (câte trei pentru fiecare situație) elevii descoperă  situațiile în care se aplică regulile enunțate. Spre exemplu,  cuvântul  ”sa” poate fi înlocuit cu ei sau lui în anumite situații și se scrie fără cratimă. În altele, ”s-a” provine din două cuvinte: se şi a, care se pronunţă împreună. Pentru o pronunţare mai ușoară, a dispărut vocala e. Liniuţa (cratima) uneşte cele două cuvinte şi ţine locul vocalei.

Printr-o/printr-un, la/l-a, ia/i-a, iau/i-au, săi/să-i, nea/ne-a, neam/ne-am, nai/n-ai, va/v-a, numai/nu mai, odată/o dată

Următoarea arhivă conține 11 planșe pentru scrierea cuvintelor enumerate mai sus, situații pe care le abordăm începând cu clasa a III-a. Planșele păstrează formatul și design-ul celor utilizate în clasa a II-a (prima arhivă) și, având rezoluție mare, pot fi imprimate atât la dimensiune A4, cât și A3. Este în pregătire un nou set de planșe cu celelalte situații de scriere corectă a unor cuvinte, care nu se regăsesc în cele două arhive, dar care sunt prezente în manualele de limba și literatura română, clasele a III-a și a IV-a.

Planșele prezentate mai sus sunt pentru exemplificare, pentru imprimare de calitate vă recomand descărcarea arhivelor de mai jos.