Clasa întâi Comunicare în limba română clasa întâi

Litera f. Înfloresc grădinile

Litera f anunță oarecum sosirea primăverii, motiv pentru care în lecția de predare-învățare a sunetului nou/a literei noi am avut ca temă de discuție elementele specifice acestui anotimp.

Avem acum ocazia de a purta primele discuții referitoare la anotimpul primăvara. Vorbim despre schimbările care se petrec în natură, despre viețuitoare, despre tradiții și obiceiuri, mai ales că urmează primul eveniment al lunii martie, Mărțișorul.

Litera f

Revenind la litera f, cea care este subiectul lecției de Comunicare în limba română, în cele ce urmează vă prezint scenariul didactic pe care l-am gândit alături de materialele create. Am preluat unele idei/materiale dintr-un scenariu prezentat tot aici, pe site, în urmă cu 5 ani. De data aceasta, unele sarcini de lucru au fost integrate în fișa de antrenament grafic, alături de materialele necesare. Așa cum ne-am obișnuit, lecția s-a desfășurat ca o poveste.

litera f
Litera f mic. Pagina 1

Începem cu recunoașterea pronunțarea și recunoașterea sunetului f și ne reamintim litera f mic de tipar pe care o cunoaștem de anul trecut. În această etapă facem exerciții de analiză și sinteză fonetică și lucrăm pe fișa de antrenament grafic primele două exerciții. Familiarizarea cu sunetul nou și cu litera de tipar aferentă este urmată de scrierea de mână a acesteia, rezolvând astfel și a treia sarcină de lucru.

Exersarea literei de mână continuă pe caietul tip I pe care, de obicei, îl utilizăm alternativ cu fișa de lucru.

Citim și scriem cuvinte cu litera f

Scrierea literei de mână este urmată de un exercițiu oral. Pentru acesta folosim imaginile inserate în același document cu fișa de antrenament grafic. Este vorba de imaginile care prezintă o floare, o furnică, nuferi și un pantof. Aceste imagini vor fi afișate la tablă.

Se cere copiilor să despartă cuvintele în silabe și să localizeze sunetul nou. Urmează scrierea cuvintelor ilustrate prin imagini și vom realiza acest lucru la exercițiul 4 al fișei. De asemenea, oral, copiii alcătuiesc propoziții cu aceste cuvinte.

Tot în acest document găsiți și imaginea unui fluturaș pe care s-a inserat spațiu de tip I. Imaginea se va utiliza pentru scrierea altor cuvinte care conțin litera f, aflată la începutul cuvântului, în interior, la final. Fișa va fi lipită în caiet.

Următorul exercițiu de pe fișă le cere copiilor să transforme cuvintele date în însușiri. Pot fi utilizate oral și alte exemple.

Citim textul „Înfloresc grădinile”

Citirea textului este precedată de citirea unor cuvinte selectate din text. La exercițiul 6 al fișei aceste cuvinte sunt despărțite în silabe. Citirea lor va ușura activitatea de citire a textului.

Textul nu este foarte lung și prezintă câteva elemente specifice anotimpului primăvara. Citirea acestuia se va realiza prin procedeele cunoscute.

litera f
Litera f mic. Pagina 2

Pentru o înțelegere aprofundată a conținutului acestuia și pentru a verifica citirea conștientă am conceput câteva sarcini de lucru, prima dintre ele fiind formularea de răspunsuri la întrebări. Pentru a doua sarcină folosim florile din documentul cu fișa de lucru. Cuvintele scrise pe ele sunt cuvinte care se regăsesc în text. Florile vor fi afișate la tablă și se vor realiza următoarele sarcini de lucru:
-citirea cuvintelor, despărțirea lor în silabe, gruparea după numărul de silabe;
-citire selectivă: citirea acelor propoziții din text în care se regăsesc aceste cuvinte;
-găsirea unor însușiri potrivite pentru cuvintele date;
-alcătuire de propoziții interogative de data aceasta.

Revenind la fișa de lucru, aceasta se încheie cu două exerciții. La primul dintre ele, copiii vor găsi cuvinte cu sens opus celor date, cuvinte care conțin litera f. Ultimul exercițiu este unul de precizare a formei de plural a unor substantive date. În completarea activității am cântat cântecelul „Înfloresc grădinile” (negativul poate fi descărcat de aici).