Clasa întâi Matematică și explorarea mediului clasa întâi

Proba adunării și proba scăderii. ”Adevărat sau fals?”

Acest joc a fost conceput pentru lecția ”Proba adunării și proba scăderii” în scopul consolidării deprinderilor de calcul și de verificare a adunării/scăderii prin efectuarea probei.

Proba adunării și  proba scăderii. ”Adevărat sau fals?”

Jocul se desfășoară în echipe de câte patru elevi. Fiecare echipă are câte două boluri cu etichetele ”Adevărat” și ”Fals”, boluri pe care vor lipi bomboanele corespunzătoare.

În prima fază, fiecare elev primește câte o bomboană cu un exercițiu de adunare sau scădere. Elevul care începe jocul va spune exercițiul scris pe bomboana sa și îi va întreba pe colegii săi dacă este adevărat sau fals. Coechipierii vor scrie pe caiet exercțiul și vor face proba prin unul dintre cele trei procedee pe care le stabilesc de comun acord: unul va face proba adunării prin adunare, în timp ce ceilalți doi vor efectua proba adunării prin scădere. Exemplu:” 23+45=67. Adevărat sau fals? Proba: 45+23=?; 67-45=?; 67-23=?”. După ce se face proba, se stabilește valoarea de adevăr a exercițiului enunțat și se lipește bomboana pe bolul corespunzător. Jocul continuă cu bomboana celui de-al doilea elev. La efectuarea probei se va avea în vedere ca fiecare copil să exerseze un alt procedeu.

În a doua fază, fiecare copil din echipă va primi câte o bomboană pe care va trebui să compună un exercițiu de adunare sau scădere asemănătoare precedentelor. Jocul continua în același mod.
Bolurile vor fi afișate la tablă. Se verifică frontal corectitudinea răspunsurilor. Drept recompensă, copiii vor primi câte o bomboană adevărată.

Desfășurarea frontală a jocului

Jocul se poate desfășura și frontal astfel:
La tablă se afișează/se desenează două boluri. Într-un bol se pun bomboanele pe care sunt scrise exercițiile. Învățătoarea extrage o bomboană, citește exercițiul scris și întreabă dacă este adevărat sau fals. La tablă vor ieși trei copii care vor efectua proba exact ca în cazul desfășurării jocului în echipă. În funcție de rezultatele obținute în urma efectuării probei, bomboana va fi lipită pe unul dinre cele două boluri. Numărul bomboanelor poate fi stabilit în funcție de numărul copiilor din clasă, astfel încât fiecare dintre ei să participe la joc.
După lipirea tuturor bomboanelor, jocul poate continua cu exerciții pe baza celor două boluri cu bomboane. Exemplu: Numărul bomboanelor din primul bol este mai mic decât cel al bomboanelor din al doilea bol. Adevărat sau fals?”

Este o modalitate eficientă de a exersa adunarea și scăderea, proba adunării și a scăderii, dar și o ocazie de a-i face pe copii să conștientizeze importanța verificării calculelor efectuate.

Imaginile cu bomboane pot fi imprimate pe coli de culori diferite.

Comments are closed.