Clasa pregătitoare Matematică și explorarea mediului CP

Numărul și cifra 4

Fișa de lucru pentru numărul și cifra 4 păstrează în mare măsură aceeași structură pe care am gândit-o pentru fișele anterioare. Mă refer la materialele realizate pentru cifrele 1, 2 și 3. Acestea pot fi descărcate de pe site, din categoria Clasa pregătitoare – Matematică și explorarea mediului.

Așadar, aceasta cuprinde patru secțiuni, câte una pentru fiecare din cele patru ore ale unei săptămâni dedicate cifrei 4. Materialul se utilizează în completarea auxiliarului. De asemenea, copiii vor lucra cu diverse obiecte înainte de a realiza sarcinile de pe fișă. Este doar o posibilitate de abordare. Ea poate fi folosită integral într-o lecție de consolidare, spre exemplu.

Numărul și cifra 4

Așa cum ne-am obișnuit deja, facem cunoștință cu numărul și cifra 4 prin intermediul cadranului din partea stângă sus a fișei. Avem aici cifra 4, o imagine a mâinii cu 4 degete ridicate și cele zece cerculețe goale. Primele patru cerculețe de jos vor fi colorate de către copii. Pot folosi o culoare pentru primele trei și o altă culoare pentru cea de a patra.

numărul și cifra 4
Fișă cifra 4

În dreapta se află un exercițiu de recunoaștere a cifrei 4. Pe steluțe sunt scrise cifre diverse, sarcina copiilor fiind aceea de a colora doar steluțele pe care apare cifra 4. În continuare, vor număra steluțele colorate și vor completa enunțul dat.

Exerciții grafice

A doua secțiune din partea stângă a fișei este dedicată exercițiilor grafice. Aici, pe două rânduri, copiii vor exersa scrierea cifrei 4.

Provocarea următoare nu este chiar simplă. Ea presupune nu doar exercițiu grafic, ci și atenție, orientare și poziții spațiale, numărare. Copiii vor trebui să deseneze o bărcuță, respectând indicațiile date. Acestea, în număr de opt, apar scrise în perechi formate din cifre și săgeți. Cifra arată câte linii vor fi trasate, în timp ce săgeată arată direcția acestora. Spre exemplu, 4 însoțit de săgeată în sus înseamnă că vom trasa de jos în sus o linie care acoperă patru pătrățele.

Se începe din punctul negru de pe rețeaua cu pătrățele. Prima indicație este de a desena o linie de la stânga la dreapta, pe patru pătrățele. Apoi, schimbăm direcția și trasăm o linie pe două pătrățele mergând oblic, de sus în jos și de la dreapta spre stânga. Din punctul în care am ajuns vom trasa o linie de la dreapta la stânga pe patru pătrățele. Și tot așa, până la ultima indicație. Dacă s-au respectat indicațiile, la final se obține bărcuța.

Numărul și cifra 4. Roata provocărilor

Haideți să luăm o pauză de la scris și să ne jucăm puțin. Vă ofer un joc creat pe Wordwall. Am ales să învârtim roata și să răspundem unor provocări. Este un joc amuzant, cu 15 sarcini, toate legate de numărul 4, dar și de litera U.

Numărul și cifra 4. Scriere și compunere

Prima secțiune din partea dreaptă a fișei are două exerciții. Începem cu scrierea cifrei 4 pe rețeaua de pătrățele asemănătoare ca dimensiune celei din caietul de matematică. Avem aici și titlu și scriere cu alineat.

La al doilea exercițiu copiii vor compune numărul patru pe baza mulțimilor date. Astfel, în prima situație, ei vor număra elementele fiecărei mulțimi, vor scrie cifrele corespunzătoare și apoi, reunind cele două mulțimi, vor scrie în caseta de deasupra numărul total al elementelor. Avem și situații în care copiii trebuie să deseneze ei elementele mulțimii.

Diverse exerciții

A doua secțiune a fișei cuprinde patru exerciții. Primul dintre ele este un exercițiu de descompunere a numărului 4. Pentru această acțiune ne vom folosi și de obiecte. Următoarele două exerciții aduc în discuție șiruri de numere. Copiii vor scrie numerele de la 1 la 4 în ordine crescătoare și descrescătoare.

Apoi, vor completa șirurile date cu numerele care lipsesc. În primul șir numerele sunt scrise în ordine crescătoare, iar în cel de-al doilea ele sunt ordonate descrescător. Fișa se încheie cu un exercițiu de comparare a numerelor date. Copiii vor colora cu roșu, în fiecare pereche, cireașa pe care este scris numărul mai mare.