”Habarnam devine pictor”, după Nikolai Nosov

Pentru că zilele acestea învățăm acasă, materialele pe care le voi posta vor fi astfel realizate încât să poată fi lucrate de copii fără sprijinul direct al profesorului. Poate mai mult ca niciodată copiii exersează acum competenÈ›a de a învăța să înveÈ›i, autonomia, responsabilitatea È™i implicarea în propriul proces de învățare. Încep seria acestor materiale…

Materiale pentru textul ”Habarnam devine pictor”

Documentul pdf conÈ›ine câteva materiale pentru textul ”Habarnam devine pictor”, după Nikolai Nosov. Este vorba despre È™apte fiÈ™e de lucru prin intermediul cărora elevii vor exersa competenÈ›e de comunicare orală È™i scrisă. Sarcinile de lucru au ca scop lectura activă a textului, înÈ›elegerea È™i aprofundarea conÈ›inutului acestuia. De asemenea, am pus accent pe exersarea deprinderilor…

Texte pentru dictare sau transcriere. Punctuația

Texte pentru dictare sau transcriere

Faptul că am învățat toate semnele de punctuaÈ›ie nu înseamnă că exersarea folosirii corecte a acestora se opreÈ™te aici. O oarecare cunoaÈ™terea teoretică a regulilor de utilizare a acestora nu este totuna cu aplicarea acestora în procesul scrierii sau cu intonarea adecvată a propoziÈ›iilor în citirea textelor. De aceea, pentru consolidarea deprinderilor de folosire corectă…

Dictare și transcriere. Punctuația

Documentul conÈ›ine zece texte care pot fi folosite pentru consolidarea semnelor de punctuaÈ›ie la clasa a II-a. Sunt create pentru dictare È™i transcriere. Textele sunt scurte, accesibile È™i respectă programa È™colară. Fiind în format editabil, pot fi aduse modificări în funcÈ›ie de contextul în care este utilizat textul. Câteva idei pentru întrebuinÈ›area acestora găsiÈ›i în…

Apolodor, pinguinul călător

Aventurile simpaticului pinguin descrise de Gellu Naum în volumul ”Cartea cu Apolodor” au văzut pentru prima dată lumina tiparului în anul 1959. Cartea a cucerit publicul de toate vârstele încă de la început. De atunci a cunoscut mai multe reeditări, în volume ilustrate de diverÈ™i autori, spre deliciul generaÈ›iilor de copii. Îl vom însoÈ›i È™i…

Virgula

Al doilea semn de punctuaÈ›ie cu care am făcut cunoÈ™tință în acest an È™colar este virgula. Pentru această lecÈ›ie am pregătit două fiÈ™e pe care le găsiÈ›i în arhiva de la finalul articolului. Una poate fi folosită în parte de predare a noilor cunoÈ™tinÈ›e, iar cea de a doua pentru fixarea, consolidarea acestora. Virgula –…

Materiale pentru virgulă

Arhiva conÈ›ine două materiale pentru virgulă. Este vorba despre creionaÈ™ul cu reguli È™i o fișă de consolidare. Pe o foaie sunt plasate patru imagini cu creionul. Imaginile pot fi imprimate, decupate È™i lipite în caietele copiilor. În dreptul fiecărei reguli se scrie un exemplu. FiÈ™a de lucru pentru consolidare conÈ›ine opt exerciÈ›ii cu sarcini de…

Semnul exclamării

Pentru semnul exclamării am pregătit câteva materiale care pot fi folosite pe parcursul mai multor ore, atât în momentul transmiterii noilor cunoÈ™tinÈ›e, cât È™i pentru fixarea, consolidarea, evaluarea acestora. Materialele descrise mai jos se regăsesc în documentul de la finalul articolului. Semnul exclamării. Transmitere de noi cunoÈ™tinÈ›e Cu semnul exclamării ne-am mai întâlnit, dar, conform…

Fișe de lucru pentru semnul exclamării

Documentul conÈ›ine câteva fiÈ™e de lucru pentru semnul exclamării. Acestea pot fi folosite în lecÈ›ia de transmitere de noi cunoÈ™tinÈ›e, în momentele de fixare, într-o lecÈ›ie de consolidare sau chiar pentru evaluare. Unele dintre ele pot constitui suport pentru joc didactic (zarul emoÈ›iilor). De asemenea, ele oferă suport pentru desfăsurarea unei activități integrate. VeÈ›i găsi…

Scrierea cuvintelor cu majusculă

Ultima lecÈ›ie din cea această unitate tematică din manualul editurii CD Press este scrierea cuvintelor cu majusculă. Este o lecÈ›ie în care ne vom reaminti situaÈ›iile în care folosim scrierea cu literă mare, dar È™i semnele de punctuaÈ›ie învățate È™i grupurile de litere. Pentru această lecÈ›ie am pregătit câteva materiale pe care le voi prezenta…

Recapitularea semnelor de punctuație învățate în clasa întâi

A sosit momentul pentru recapitularea semnelor de punctuaÈ›ie învățate în clasa întâi. Pentru aceasta am pregătit câteva materiale pe care le voi prezenta mai jos. Pentru imprimare, la finalul articolului este o arhivă care poate fi descărcată È™i care cuprinde fiÈ™ele de lucru È™i jocul de rol. Recapitularea semnelor de punctuaÈ›ie. Joc de rol, reguli…

Materiale-suport pentru punctuație. Fișe de lucru și joc de rol

Arhiva conÈ›ine câteva materiale-suport pentru punctuaÈ›ie, materiale care pot fi folosite într-o lecÈ›ie de recapitulare. Este vorba despre o fișă de lucru pentru reactualizarea cunoÈ™tinÈ›elor referitoare la semnele de punctuaÈ›ie învățate È™i a regulilor de utilizare a acestora. ExerciÈ›iile se referă la semnul întrebării, punctul È™i linia de dialog. De asemenea, veÈ›i găsi scenariul unui…

Planșe pentru punctuație

În arhivă veÈ›i găsi planÈ™e pentru punctuaÈ›ie, altele decât cele postate deja. Este vorba despre È™ase semne de punctuaÈ›ie haioase. Fiecare semn are un chip, sunt colorate È™i pot fi imprimate la dimensiune A4. Pot fi folosite în orele de limba română începând de la clasa I până la clasa a IV-a. Câteva idei de…

Semne de punctuație haioase

După ce am realizat planÈ™ele pentru geometrie ataÈ™ând figurilor È™i corpurilor geometrice chipuri È™i mânuÈ›e, m-am gândit că ar fi interesant să am È™i un set de semne de punctuaÈ›ie haioase. Mi-am È™i imaginat câteva situaÈ›ii în care am putea să ne jucăm È™i să ne împrietenim cu ele astfel încât să le utilizăm corect.…

Punctuația – planșe

PunctuaÈ›ia la clasa a II-a cuprinde următoarele semne: punctul, semnul întrebării, semnul exclamării, linia de dialog, virgula, două puncte. Pentru fiecare semn de punctuaÈ›ie există câte o planșă color. PlanÈ™a prezintă exemple (propoziÈ›ii) de utilizare a semnelor de punctuaÈ›ie însoÈ›ite de scurte definiÈ›ii. PlanÈ™ele au dimensiunea A4, pot fi descărcate, imprimate È™i afiÈ™ate în clasă.…

Semne de punctuație

PlanÈ™ele cu semne de punctuaÈ›ie au dimensiunea A4 È™i pot fi afiÈ™ate în clasă. Sunt realizate pentru clasa I È™i trebuie să menÈ›ionez că, deÈ™i semnul exclamării nu apare în programa È™colară, el se regăseÈ™te în manual. OpÈ›iunea de a afiÈ™a planÈ™a sau nu rămâne la latitudinea fiecăruia dintre noi. Semne de punctuaÈ›ie – clasa…