Clasa întâi Comunicare în limba română clasa întâi

Litera ț. Jocuri didactice

Pentru că litera ț nu pune probleme de scriere (deja l-am învățat pe ”t”), ne-am concentrat atenția asupra dezvoltării competențelor de comunicare orală printr-o serie de exerciții, jocuri didactice pentru îmbogățirea vocabularului și a exprimării orale (pronunțare corectă, formularea unor enunțuri proprii, exersarea exprimării clare şi corecte). Jocurile didactice prezentate mai jos pot fi folosite și în alte contexte, în cadrul predării-învățării oricărui sunet, respectiv literă.

Litera ț. Jocuri didactice:

”Cuvinte răsfățate”

Textul de mai jos îmi aparține și este de fapt un exercițiu de formare a diminutivelor ce vor conține sunetul, respectiv litera ”ț”. Jocul se desfășoară frontal și pot fi adăugate și alte cuvinte astfel încât toți elevii clasei să fie implicați în joc.

litera ț
Exerciții pentru litera ț. Pagina 1

O parte din cuvintele obținute pot fi scrise în caiete. Jocul se poate desfășura și în altă variantă, înlocuind textul cu imagini ale obiectelor la dimensiuni diferite. Spre exemplu, se desenează un pătrat mare și un pătrat mic urmând ca elevii să le denumească (pătrat-pătrățel). Acesta este textul:

Azi cu ”ț” ne vom juca,
Cuvinte vom răsfăța.
Să începem, prin urmare,
Lecția de alintare.
Eu spun câine,
Tu……………(cățel).
Eu spun clopot măricel,
Tu vei spune………….(clopoțel).
Eu zic fată,
Tu……..(fetiță)
Ce-are fundă
Sau……..(fundiță).
Eu spun casă,
Tu……….(căsuță),
Eu spun masă,
Tu……….(măsuță).
Ceasul mic e……..(cesuleț)
Ursul mic e…..(ursuleț).
Jocul merge mai departe
Cu cuvintele din carte!
Ultimele două versuri anunță continuarea jocului cu cuvintele din textul manualului. Aici, copiii vor descoperi și alte diminutive și se va realiza procesul invers.

Fazan

Jocul respectă regulile cunoscute, dar se adaugă o cerință care corespunde subiectului lecței: cuvintele găsite vor conține sunetul ”ț”. Se recomandă articularea substantivelor de gen fenimin pentru a se evita terminarea cuvântului în sunetul ”ă”. Exemplu: rața – arțar – reține – exercițiu, etc. Jocul se reia cu un nou cuvânt atunci când copiii nu reușesc să găsească o soluție. Se poate juca frontal sau în perechi. Pentru a doua variantă, fiecare copil va scrie un cuvânt pe caiet și, prin schimb de caiete între colegii de bancă, se va realiza șirul de cuvinte.

Trăistuța fermecată

Și acest joc poate fi aplicat în orice lecție de comunicare în limba română. L-am ales pentru această lecție deoarece un exercițiu din manual cere elevilor recunoașterea unor povești după o imagine dată (titlurile poveștilor conțin litera ț în cuvinte). Într-o traistă mică sunt introduse imagini din diferite povești cunoscute de elevi. Traista va trece din mână în mână, de la un copil la altul, iar în acest timp elevii vor spune în cor: ”Traistă minunată/Spune-mi mie îndată/ Ce se-ascunde-n tine/ Că vreau să știu bine.” Elevul la care a ajuns traista când s-au terminat versurile o deschide, extrage imaginea, recunoaște povestea și povestește episodul ilustrat.

Eu spun una/tu spui multe

Pe cartonașe vor fi imagini cu câte un obiect a cărui denumire, la numărul plural, conține sunetul ”ț” și cartonașe cu mai multe obiecte. Spre exemplu: băiat- băieți, carte-cărți, poartă- porți, hartă-hărți, castravete – castraveți. Cartonașele cu mai multe obiecte pot fi așezate pe masă sau pe tablă. Învățătorul arată un cartonaș, iar un elev trebuie să găsească acel cartonaș care reprezintă mai multe obiecte, să pronunțe cuvântul. Perechile de cuvinte astfel obținute pot fi scrise în caiet.

Fișă de lucru pentru litera ț

În completarea acestor activități am conceput și o fișă de lucru. Și aici am introdus ideea de joc. De data aceasta, jocul constă în rezolvarea unor sarcini de lucru în scris.

litera ț
Exerciții pentru litera ț. Pagina 2

Fiecărui exercițiu i-am asociat un punctaj pentru că ideea jocului are în centru trasul la țintă. Sarcinile de lucru au grad de dificultate diferit, iar punctajul este pe măsură. Se pot rezolva individual (muncă independentă) și la final se corectează și se acordă punctajul prestabilit. O altă variantă ar fi rezolvarea pe rând a fiecărei sarcini, verificarea frontală, urmată de autoevaluare.

Ținta noastră are 5 provocări. Prima dintre ele constă în scrierea corectă a cuvintelor ilustrate prin imagini. Tot cu scrierea unor cuvinte ne ocupăm și la următoarele două exerciții. Aici, sarcinile de lucru au fost preluate din jocurile descrise mai sus.

Cu exercițiul 4 trecem la propoziții. Copiii vor ordona cuvintele date pentru a obține propoziții. Acestea vor fi transcrise apoi la exercițiul 5.

În urma verificării, copiii pot primi mici recompense pentru punctajele obținute. De asemenea, ei vor învăța să își autoevalueze munca și să se apreciez corect.

Fișa de lucru se încheie cu un alt joc. Cu silabele date, copiii vor descoperi denumirile unor viețuitoare. Cele cinci cuvinte obținute în urma îmbinării corecte a silabelor vor fi scrise pe spațiile date.

Comments are closed.