Clasa pregătitoare Matematică și explorarea mediului CP

Fișa 1 de evaluare inițială. MEM, clasa pregătitoare

Așa cum spuneam în articolul precedent, urmează o serie de materiale concepute pentru primele două săptămâni de școală la clasa pregătitoare. Am început cu fișa de lucru pentru prima zi de școală, fișă ce poate fi descărcată de aici. Continuăm cu câteva resurse ce pot fi utilizate în scopul evaluării inițiale la Comunicare în limba română și la Matematică și explorarea mediului. Avem aici fișa 1 de evaluare inițială la MEM, numită ”3, 2, 1, …START!”

Consider necesară această evaluare inițială pentru a-mi forma o imagine asupra nivelului achizițiilor cu care elevii de clasă pregătitoare vin de la grădiniță la școală. Cu atât mai mult în aceste condiții în care învățarea s-a realizat la distanță în perioada martie-iunie. Ea are rol diagnostic, iar rezultatele mă vor ajuta în realizarea planificării calendaristice pentru anul școlar în curs.

Punctul de pornire

În realizarea acestor fișe am avut ca punct de pornire sugestiile și recomandările formulate în lucrarea ”Repere metodologice pentru consolidarea achizițiilor anului școlar 2019-2020”, MEN-CNPEE.
Prin urmare, neavând la dispoziție planificarea calendaristică pentru grupa mare, am apelat doar la programa pentru învățământul preșcolar în scopul identificării comportamentelor pe care un preșcolar trebuie să le manifeste la intrarea în clasa pregătitoare. Aceste comportamente corespund celor cinci domenii de dezvoltare specificate în ”Curriculum-ul pentru educația timpurie”, 2019.

fișa 1 de evaluare inițială

Fișele pe care le-am realizat se referă la două dintre acestea: dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii, respectiv dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii.

Programa pentru educație timpurie a fost studiată în paralel cu programele școlare pentru clasa pregătitoare. Am identificat acum competențele specifice clasei pregătitoare, care se structurează cu ajutorul achizițiilor pe care elevii le dețin la finalul preșcolarității. Următorul pas a fost elaborarea evaluării inițiale, în cazul acestor materiale sarcinile de evaluare fiind scrise.

Fișa 1 de evaluare inițială la MEM

În documentul de la finalul articolului veți găsi prima fișă realizată în scopul evaluării inițiale la Matematică și explorarea mediului. În completarea acestei fișe am realizat un joc pe Learningapps.org, joc ce se poate juca chiar aici. Se numește ”Numără și potrivește” și este un joc de asociere (număr-cantitate).

Comportamentul evaluat este următorul: 2.1 Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr şi cu numeraţia, prin intermediul a cinci itemi de evaluare. După fișa realizată pentru copii, în document sunt prezentați acești itemi (cerință, răspuns așteptat). Am introdus și precizări privind răspunsurile oferite de copii (indicarea răpunsurilor corecte, ce se consideră a fi răspuns parțial corect sau incorect). Fișa se încheie cu un joc.

De asemenea, există un model de grilă pentru înregistrarea rezultatelor, necesar în activitatea de interpretare a acestora, de formulare a concluziilor și, în funcție de rezultate, a măsurilor ameliorative. Deși a fost conceput ca test de evaluare inițială, materialul poate fi folosit și ca fișă de lucru în clasă.