Clasa a treia Educație civică clasa a treia

Atitudini față de lucruri

Am creat în anul 2022, în cadrul proiectului CRED, o resursă educațională deschisă la disciplina Educație civică, clasa a III-a, pentru o lecție în care discutăm despre atitudini față de lucruri.
Resursa este realizată pe platforma Livresq și poate fi accesată aici.

Pe baza acestei resurse am creat un scenariu de lecție pe care îl voi descrie în cele ce urmează. De la finalul articolului se poate descărca o fișă de lucru despre atitudini față de lucruri.

Atitudini față de lucruri. Competența specifică

Competența specifică de bază pe care o avem în vedere în această lecție este cea notată cu 2.1 în programa școlară. Mai exact, recunoașterea unor atitudini în raport cu lucrurile, cu plantele și animalele.
Materialul creat pe Livresq vizează clar acestă competență, așadar conține sarcini de lucru care să conducă la formarea ei. În paralel se poate utiliza și fișa de lucru de la finalul acestui articol.

Despre lucruri

Resursa ne oferă partea de început a lecției, dedicată reactualizării cunoștințelor anterioare referitoare la lucruri. Așadar, în secțiunea a doua, numită „Lucrurile din viața noastră” ne-am reamintit ceea ce am învățat despre lucruri până în acest moment.

atitudini față de lucruri
Atitudini față de lucruri-pagina 1

Imaginea de aici a fost punctul de plecare pentru o discuție despre lucruri. Copiii au identificat lucrurile din imagine și le-au așezat în categorii. Au precizat dacă sunt lucruri create de om sau de natură și le-au indicat utilitatea.

Lucruri din viața noastră

Am mai făcut un pas înainte către lecția nouă cu un exercițiu care le-a cerut copiilor să observe 3 categorii de lucruri, fiecare cu câteva exemple. Lista conține lucruri de strictă necesitate, lucruri necesare, dar nu obligatorii, lucruri care îmi fac plăcere. Se deschise apăsând semnul plus din dreptul fiecărei categorii.

Exercițiul a fost rezolvat mai întâi individual. Copiii au citit exemplele date și au decis dacă sunt de acord sau nu cu modul în care au fost plasate în fiecare dintre cele trei categorii. În fișa de lucru, la primul exercițiu, au notat exemplele date în categoriile pe care le-au considerat potrivite. De asemenea, au adăugat propriile exemple. Următorul pas a constat în discuții în perechi despre alegerile pe care le-au făcut.

Tot în această secțiune există un scurt exercițiu de verificare a cunoștințelor. Este vorba despre un chestionar care conține itemi cu alegere duală. Exercițiul se regăsește și pe fișa de lucru, astfel că el poate fi rezolvat în prima fază individual de către fiecare copil. Pentru verificarea corectitudinii răspunsurilor ne ajută platforma Livresq.

Pe prima pagină a fișei de lucru mai este un exercițiu care nu se regăsește în RED. Constă în descrierea unuia dintre obiectele enumerate la exercițiul anterior și este o ocazie bună de a pune în practică ceea ce au învățat într-o lecție recentă la Limba și literatura română.

Atitudini față de lucruri

Despre posibile atitudini față de lucruri am învățat având ca punct de plecare o repovestire a textului „Obiect neidentificat” de Mircea Sântimbreanu. Textul sau exercițiile aferente nu apar în fișa de lucru.

atitudini față de lucruri
Atitudini față de lucruri-pagina 2

După citirea textului am rezolvat cele două exerciții direct în materialul de pe Livresq. Primul dintre ele este un chestionar care vizează înțelegerea textului. Elevii au ales varianta corectă de răspuns din cele trei date.

Cu următorul exercițiu am atins subiectul lecției. Pentru că vorbim despre atitudini față de lucruri am considerat că este important și necesar ca, înainte de a-și exprima vreo părere, copiii să știe care ar putea fi aceste atitudini. Acesta este motivul pentru care am ales un exercițiu de tipul celui prezentat în RED. Pentru fiecare răspuns scris acolo am purtat o mică dezbatere cu copiii înainte de a decide dacă îl bifăm sau nu.

Fișa de lucru

Următoarele exerciții se regăsesc atât în fișa încărcată pe Livresq, cât și în cea disponibilă aici, la descărcare. Diferența constă în faptul că cea de pe Livresq poate fi completată digital.

Este vorba despre trei sarcini care fac transferul către experiența personală a copiilor. Astfel, ei au alcătuit un cvintet despre propriul caiet, apoi au precizat cum pot fi păstrate caietele. La finalul fișei au avut ocazia de a-și exprima proprie părere pornind de la un enunț dat.