Activități de timp liber Clasa întâi Matematică și explorarea mediului clasa întâi

Detectivii numerelor

Pe cei care iubesc matematica îi invităm să descopere numerele ascunse printr-un joc asemănător cuvintelor încrucișate. Astfel, cei mai curioși și mai isteți copii vor deveni detectivii numerelor, cei care vor demonstra că numerele și operațiile matematice au mistere ușor de dezlegat.

Fișele de mai jos au fost realizate pornind de la o idee împrumutată.  Este o metodă utilizată cu succes prin țările vecine, mai ales atunci când copiii se familiarizează cu șirul numerelor naturale (succesor, predecesor, zeci, unități, ordine  crescătoare,descrescătoare, adunare, scădere). Pentru început, copiii primesc ”căsuța numerelor” , un tabel cu numerele de la 1 la 100 în care acestea sunt scrise în ordine crescătoare de la stânga la dreapta,  pe 10 linii și 10 coloane. Cifra unităților este marcată cu albastru, iar cea a zecilor cu roșu. Copiii vor observa că fiecare număr are în stânga, respectiv în dreapta, vecinii săi, iar deasupra și dedesubt un număr cu o zece mai mic sau mai mare.

În fișele pe care le-am realizat ”am decupat” câte un număr pentru care, în pătrățelele libere, trebuie scrise numerele care lipsesc. Săgețile reprezintă cheia pentru aflarea numerelor. Cea orizontală, cu vârful spre dreapta,  arată vecinii numărului (predecesor și succesor). Săgeata cu vârful în jos arată că numerele cresc (sau descresc) pe verticală, din 10 în 10. Practic, pentru a le afla, copilul adună sau scade o unitate pe orizontal sau adună/scade o zece pe vertical. Numărul mai mic cu o unitate este în stânga, iar cel mai mic cu o zece este deasupra numărului dat.  Este un bun exercițiu atât pentru dezvoltarea atenției, cât și pentru exersarea operațiilor matematice.

Exemple de fișe cu numerele până la 100.

Pe fișa de mai jos, la început, numerele au fost așezate în centru. După primele exerciții menite să îi familiarizeze pe copii cu regulile de aflare a numerelor, am complicat sarcina, așezând numerele în alte poziții.

Numerele până la 100 - Detectivii numerelor

Pentru ca provocarea să fie mai mare, următoarele fișe cer ca numerele să fie mai mari sau mai mici cu 2, 3, 4 unități, respectiv zeci.

Fișele de mai jos cer un efort  mai mare de concentrare și atenție, dar sunt mai incitante.

La acest link gasiți și alte materiale  din categoria  matematicii  prin joc: Activități de timp liber.

Comments are closed.