Clasa a doua Clasa a patra Clasa a treia Limba și literatura română clasa a patra

Receptarea mesajului scris. Harta textului

Materialul pe care îl voi prezenta în cele ce urmează a fost utilizat în această săptămână la Limba și literatura română pentru receptarea mesajului scris, altfel spus pentru înțelegerea și aprofundarea conținutului textului literar. Este vorba despre o hartă a textului pe care o puteți descărca de la finalul articolului, în format editabil (word).

Receptarea mesajului scris. Harta textului

Folosim harta textului ca organizator grafic pentru informațiile referitoare la textul literar încă din clasa a II-a. Indiferent de forma pe care o capătă, harta textului cuprinde acele elemente care ajută la înțelegerea și aprofundarea conținutului textului literar. Uneori am folosit-o încă de la prima întâlnire cu textul, alteori, cum e în cazul de față, am introdus-o după primele exerciții de citire și de rezolvare a problemelor de vocabular.
Modelul pe care vi-l propun acum conține sarcini de lucru pentru receptarea mesajului scris, sarcini create pentru textul ”Poveste cu un copil și un peștișor argintiu”, după Ada Teodorescu, din manualul pentru clasa a IV-a al editurii Intuitext. Fiind realizat în word, se pot modifica ușor aceste cerințe, în funcție de textul studiat. De asemenea, acest material poate fi utilizat ca fișă de lectură.
Pentru a aduce modificări este suficient să dați click acolo unde doriți să interveniți și să completați în caseta care se deschide.

Elementele hărții

Așa cum am spus, am introdus harta textului în cea de a doua oră destinată textului ”Poveste cu un copil și un peștișor argintiu”. Harta cuprinde mai multe casete, fiecare cu câte o cerință.
Prima dintre ele constă în precizarea titlului și autorului textului. În stânga, în prima coloană, am notat informații despre timpul și locul acțiunii, informații pe care le-am extras din text. Am identificat apoi personajele din text și le-am enumerat în coloana din dreapta. Despre acestea am discutat detaliat în lecția care a urmat. Tot în partea stângă am precizat felul textului, iar următoarea sarcină de lucru a fost una individuală. Aici, copiii și-au exprimat starea sufletească, sentimentele pe care le-au trăit în urma citirii textului.
Continuăm în partea dreaptă a hărții cu planul simplu de idei. Este un exercițiu pe care ni-l oferă manualul, sarcina constând în ordonarea ideilor principale date aici. Le-am așezat în ordinea desfășurării evenimentelor și le-am notat în caseta corespunzătoare.
Ultima sarcină este una de creație. Am ales ca exercițiu de imaginație formularea unui final pentru textul din manual.

Cred că harta surprinde cele mai relevante aspecte pentru înțelegerea și aprofundarea conținutului textului literar. Conține atât sarcini simple, de identificare a informațiilor explicit formulate, cât și sarcini care pun accentul pe analiza, sinteza, sistematizarea informațiilor.

Nu lipsesc nici exercițiile de creație sau de formulare a unor răspunsuri personale. Evident că toate acestea pot fi reformulate în funcție de tipul și conținutul textului, de obiectivele avute în vedere pentru receptarea mesajului scris, de vârsta, de cunoștințele și deprinderile elevilor.