Clasa întâi Matematică și explorarea mediului clasa întâi

Calculăm până la 100, fără trecere peste ordin. Recapitulare

Materialul prezentat mai jos a fost creat pentru o lecție de consolidare a cunoștințelor și deprinderilor  referitoare la adunarea și scăderea numerelor până la 100, fără trecere peste ordin, precum și a celor legate de figuri geometrice, lunile anului, zilele săptămânii. Astfel, calculăm până la 100, fără trecere peste ordin, prin intermediul  unui joc didactic desfășurat frontal, în perechi sau în echipă (eu am optat pentru lucrul în perechi de această dată). Activitățile matematice se îmbină cu cele practice – decupat, lipit, asamblat – pentru construirea unei rachete.

Calculăm până la 100, fără trecere peste ordin

Pentru această activitate, pe lângă imaginile ce urmează a fi decupate, mai este nevoie de un carton mai mare pe care vor fi lipite componentele rachetei – figuri geometrice (pătrat, dreptunghi, triunghi, cerc). Racheta poate fi construită după model  sau doar după indicații date fără a prezenta modelul.

Calculăm până la 100 - Model rachetă
Model rachetă

Mod de desfășurare:

Eu am ales cea de-a doua variantă și am procedat astfel:

1. Fiecare pereche a primit cele trei fișe, prima sarcină fiind aceea de a decupa figurile geometrice.

2. Am cerut copiilor să sorteze figurile geometrice astfel încât să obțină două mulțimi: mulțimea figurilor geometrice care au scrise pe ele lunile anului și mulțimea figurilor geometrice care au scrise zilele săptămânii.

3. Următoarea sarcină a fost ordonarea lunilor anului așa cum apar în calendar, precum și a zilelor săptămânii.

4. Copiii sunt anunțați că urmează să construiască o rachetă folosind doar figurile geometrice care conțin lunile anului. Fiecare pereche poate să asambleze figurile cum dorește, singura regulă fiind aceea că alăturarea figurilor trebuie să țină cont de ordinea lunilor anului. Figurile cu zilele săptămânii vor fi folosite la final pentru detalii. Triunghiurile cu primele patru zile ale săptămânii se lipesc la baza rachetei reprezentând fumul, în timp ce celelalte vor fi lipite pe rachetă conform cerințelor exercițiilor.

Conform modelului de mai sus, la baza rachetei sunt, de la stânga la dreapta, lunile ianuarie, februarie, martie; deasupra vor fi următoarele trei (aprilie, mai, iunie), apoi urmează iulie, august, septembrie. Deasupra urmează pătratul lunii octombrie (pe care se lipește pătratul cu ”vineri”) și pătratul lunii noiembrie (pe care se lipește cercul zilei de duminică). În vârf așezăm triunghiul lunii decembrie.

5. Fără a lipi figurile, copiii realizează un model al rachetei. Se verifică ordinea în care au așezat figurile, după care urmează lipirea acestora pe carton.

6. De aici, începem să calculăm până la 100, fără trecere peste ordin. Sarcinile vor fi rezolvate începând cu luna ianuarie și finalizând cu luna decembrie. Copiii vor fi sfătuiți să colaboreze la realizarea sarcinilor.

Verificarea corectitudinii răspunsurilor se va face frontal, pe parcursul realizării fiecărei sarcini sau la finalul activității.

După ce au fost rezolvate toate sarcinile racheta va fi colorată după un cod al culorilor prestabilit sau la alegerea copiilor.