Clasa a doua Managementul clasei Proiectare didactică

Cartea cu Apolodor – proiect de activitate, clasa a II-a

Următorul proiect de activitate îi aparține colegei mele, doamna Voina Raluca, profesor pentru învățământ primar la Școala Gimnazială Nr. 6 ”Iacob Mureșianu” Brașov. Este vorba despre prezentarea demersului didactic al unei activități integrate la comunicare în limba română, clasa a II-a. Subiectul lecției este Cartea cu Apolodor de Gellu Naum (lectură), o lecție de a transmitere şi consolidare de cunoştinţe.

Cartea cu Apolodor – proiect de activitate didactică

Cartea cu Apolodor
Cartea cu Apolodor

Lecția debutează cu momentul întâlnirii de dimineață, urmat de prezentarea unei secvențe din filmul de desene animate Happy Feet pentru a capta atenția elevilor și pentru a face legătura cu lecția nouă. Copiii vor face cunoștință cu Apolodor prin audierea unor secvențe din text în interpretarea pe muzică a Adei Milea, având sarcina de a reţine locul în care ajunge Apolodor. După fiecare secvenţă copiii citesc strofele audiate. O activitate interesantă este aceea de a marca pe planiglob traseul parcurs de Apolodor în călătoria sa către locurile natale.

Un alt moment cu mare impact la copii este confecționarea unei cărticele, colorând, decupând și asamblând imaginile date. Lecția se încheie cu completarea în perechi a unei fișe de lectură cu sarcini ce au rolul de a verifica înțelegerea conținutului textului. Cu siguranță, aceste activități au reușit să stârnească interesul și curiozitatea copiilor pentru a citi cartea lui Gellu Naum.

 Obiectivele operaţionale ale lecției:

O1 să identifice o secvenţă din filmul de desene animate Happy Feet şi pe personajul principal, Mumble
O2 să audieze pasaje din text puse pe melodie şi să identifice locurile în care ajunge Apolodor
O3 să citească corect, cursiv şi expresiv pasaje din textul Cartea cu Apolodor de Gellu Naum
O4 să traseze pe planiglob traseul parcurs de Apolodor
O5 să confecţioneze cărticica Itsy-Bitsy
O6 să citească şi să traducă textul din cărticica Itsy-Bitsy
O7 să completeze corect şi în timpul dat fişa de lectură
O8 să manifeste interes şi iniţiativă în activitatea în perechi

Strategia didactică:

Metode şi procedee: exerciţiul, conversaţia euristică, explicaţia, demonstraţia
Mijloace de învăţământ: videoproiector, computer, secvenţă din filmul de desene animate Happy Feet, Cd Ada Milea – Apolodor, Cartea cu Apolodor de Gellu Naum, planiglob (Anexa1), şablon cărticica Itsy-Bitsy (Anexa2), foarfecă, creioane colorate, lipici, fişa de lectură(Anexa3)
Forme de organizare: frontal, individual, în perechi
Forme de evaluare: observarea sistematică, probă practică, probă scrisă
Timp: 2 ore

Cu siguranță, veți găsi în proiectul propus de colega noastră idei pot fi puse în practică la clasă, activități atractive, pe placul copiilor. Descrierea întregului demes didactic se află în documentul atașat la finalul articolului.

Concepția acestui proiect de activitate didactică aparține autoarei, de aceea utilizarea acestuia se va face doar cu menționarea sursei.