Clasa pregătitoare Matematică și explorarea mediului CP

Adunarea cu o unitate

În lecțiile următoare vom învăța adunarea și scăderea numerelor în concentrul 0-10, prin adăugarea/extragerea a 1-5 elemente dintr-o mulțime dată. Începem cu adunarea cu o unitate pornind de la ceea ce am învățat până în acest moment – compunerea și descompunerea numerelor, numărare – cu ajutorul obiectelor și al reprezentărilor simbolice.

Adunarea cu o unitate nu va pune mari probleme copiilor în efectuarea calculelor. O atenție deosebită va necesita introducerea conceptului de adunare și pentru acest lucru vom lucra cu mulțimi de obiecte concrete: creioane, degete, bețișoare, castane etc. Acțiunea elevului constă practic în compunerea unui număr și numărare, lucru pe care l-am mai făcut ori de câte ori am învățat un număr nou.Pentru etapa a doua, cea semiabstractă, vom utiliza reprezentările simbolice și, tot acum, vor fi introduse semnele grafice ”+” și ”-”. Fișele de lucru pe care vi le propun pot fi utilizate în acest scop.

Adunarea cu o unitate se va realiza pe parcursul unei săptămâni de școală. Astfel, am creat patru fișe de lucru în ideea de a utiliza câte o fișă în fiecare din cele patru ore de Matematică și explorarea mediului ale unei săptămâni. Fișele de lucru sunt color și cuprind diverse situații pentru exersarea adunării.

Adunarea cu o unitate. Fișa de lucru 1

Prima fișă conține doar două sarcini de lucru. Primele exerciții de adunare vor avea ca suport vizual degetele mâinilor. Cu sau fără fișă, degetele vor fi pentru o perioadă obiecte de socotit mereu la îndemână. Tot aici apare semnul ”+”, iar adunările sunt scrise sub forma unor compuneri de două numere, lucru familiar elevilor.

A doua sarcină constă în scrierea celor două semne grafice specifice operației de adunare. Pentru exersare, vom folosi mai întâi un spațiu de scris mai mare, încercând apoi și scrierea pe pătrățele asemănătoare caietului de matematică.

Adunarea cu o unitate. Fișa de lucru 2

Următoarea fișă are tot două exerciții. La primul dintre ele, adunările vor fi efectuate cu sprijin în reprezentările simbolice. Avem mulțimi de obiecte și, prin numărare, vom ajunge la rezultatul fiecărei operații. Tot aici vom observa că semnele matematice se scriu doar între numere.

La al doilea exercițiu, suportul vizual va fi creat de către copii. Astfel, înainte de fiecare calcul, aceștia vor colora cu roșu, respectiv cu albastru numărul de pătrățele corespunzător fiecărui termen al adunării. După această operație, se face numărarea pătrățelelor colorate și se scrie rezultatul. În cazul în care se rezolvă mai întâi adunarea, colorarea pătrățelelor poate fi o acțiune de verificare a rezultatului.

Adunarea cu o unitate. Fișa de lucru 3

Cea de a treia fișă este sub forma unui joc. Adunările și rezultatele lor sunt scrise pe piese de domino. Acestea pot fi decupate, amestecate și apoi potrivite în așa fel încât fiecărei adunări să îi corespundă rezultatul corect. Ca suport vizual pentru efectuarea calculelor, fiecare operație este însoțită de reprezentarea numerelor prin desene.

Exercițiile pot fi lucrate și direct pe fișă. În acest caz, sarcina copiilor va fi aceea de a uni cu o linie fiecare adunare cu rezultatul său. Piesele sunt dispuse pe două coloane, fiecare dintre ele formată la rândul ei din piese cu operația și piese cu rezultatul. Astfel, realizarea corespondenței se va face mai ușor.

Adunarea cu o unitate. Fișa de lucru 4

Ultima fișă de lucru face o încercare de trecere către etapa abstractă, de aceea nu mai apare suportul intuitiv. Acest lucru nu exclude utilizarea obiectelor concrete în cazul în care copiii simt nevoia de sprijin.

Avem aici 5 exerciții. La primul dintre ele, elevii vor alege răspunsul corect din cele trei variante oferite, colorând picătura care îl conține. Al doilea exercițiu are în centru descompunerea numerelor în alte două numere, unul dintre ele fiind de fiecare dat. După cum se observă, unul dintre termenii adunării va fi de fiecare dată 1.

Exercițiile 3 și 4 sunt adunări scrise pe spațiul cu pătrățele. Am vrut ca elevii să fie familiarizați și cu scrierea operațiilor în caietul de matematică. Pentru că în online este dificil a le explica așezarea în pagina caietului, am recurs la aceste două exerciții măcar pentru a-i obișnui cu această idee.

Al patrulea exercițiu este un pic mai dificil deoarece apare un termen necunoscut. Tot cu ajutorul obiectelor vom rezolva și aflarea acestuia. La final, albinuța ne roagă să o ajutăm să eticheteze borcanele cu miere. Este un exercițiu de adunare repetată, de numărare cu pas dat.

În arhivă veți găsi fișele atât în format pdf, cât și jpg. Pentru imprimare pot fi utilizate ambele formate. Pozele, însă, pot fi utile dacă dorim să le încărcăm pe o tablă interactivă sau să le inserăm într-un powerpoint pentru a lucra în același timp cu copiii.