Clasa a patra Limba și literatura română clasa a patra

Cuvântul – parte de propoziție

Iată că a sosit momentul să facem cunoștință cu primele noțiuni de sintaxă și începem cu lecția introductivă ”Cuvântul – parte de propoziție”. Este o lecție pentru care am pregătit câteva materiale ce pot fi utilizate pentru transmiterea/însușirea de noi cunoștințe și pentru fixarea, consolidarea acestora. În arhiva de la finalul articolului veți găsi o prezentare powerpoint de utilizat în lecția de predare și câteva fișe (de lucru și de lipit în caiet). Până la un punct ele merg în paralel, după care, pentru consolidare, se va utiliza doar fișa de lucru.

Cuvântul-parte de propoziție. Prezentarea pe scurt a demersului didactic

Pentru predare am ales tehnica Știu-Vreau să știu-Am învățat pentru că pornim de la ceea ce știm despre cuvânt ca parte de vorbire. Urmează să învățăm că, în propoziție, fiecare cuvânt are un rol și ne ajută la formularea și înțelegerea mesajului pe care îl transmitem. Materialul ppt va însoți pas cu pas activitatea de învățare, fiind dublat (dar nu neapărat) de prima fișă din documentul pdf, ”Cuvântul-parte de propoziție”. Se poate lucra și direct pe caiet, fără fișă. De fapt, sarcinile de lucru de pe prezentarea powerpoint indică rezolvarea acestora pe caiet, în ideea că este posibil ca această lecție să se desfășoare on-line. Las varianta fișelor pentru situația în care lecția se desfășoară la școală.
De asemenea, se pot folosi doar fișele, renunțând la prezentarea powerpoint. Să începem!

Știu

Lecția debutează cu un scurt moment de introducere în activitate, de captare și orientare a atenției, de conectare, chiar de energizare. Am ales în acest scop ”Cântecul culorilor” ( Tra-la-la). Îl vom audia și vom rezolva primele sarcini de lucru: notarea cuvintelor reținute din cântec după prima audiție, reascultarea acestuia și completarea listei cu încă cinci cuvinte. De asemenea, indicarea părții de vorbire pe care o reprezintă fiecare cuvânt (oral). Vom folosi slide-ul 2 al prezentării căruia îi corespund exercițiile de la rubrica ”Ne reamintim” de pe fișa de lucru.
Următorul slide propune primul exercițiu. Acesta constă în observarea unei imagini ce este însoțită de o listă de cuvinte. Sarcina copiilor este de a le selecta doar pe acelea care au legătură cu imaginea. După alegerea cuvintelor, prezentarea ppt permite verificarea corectitudinii răspunsurilor.

Următoarea sarcină constă în gruparea acestora în substantive, pronume, adjective, verbe (slide-ul 4/exercițiul 2 de pe fișa ”Cuvântul-parte de propoziție).
Cuvintele au forma din dicționar, pregătind următorul pas al lecției și anume alcătuirea de propoziții utilizând cât mai multe cuvinte dintre cele date.
În urma acestor exerciții stabilim că ne este cunoscut faptul că pentru a comunica avem nevoie de cuvinte și că toate cuvintele care au anumite caracteristici comune alcătuiesc o parte de vorbire.

Vreau să știu

Vrem să știm cum folosim aceste cuvinte ca să formulăm și să transmitem mesaje. Cu alte cuvinte, discuția se orientează spre ideea de îmbinare a cuvintelor în propoziții cu înțeles. Pe slide-ul 5, respectiv pe pagina a doua a fișei, se regăsesc ideile pentru ”Știm/Vrem să știm”.

Copiii vor sesiza că este nevoie de schimbarea formei unora dintre ele și/sau de adăugarea unor cuvinte care nu apar în listă (prepoziții, conjuncții) pentru ca propozițiile să aibă înțeles. Slide-ul 6 punctează aceste idei. De asemenea, prin întrebări orale, vom vedea că fiecare cuvânt este folosit pentru a comunica o anumită informație și are un rol în înțelegerea mesajului.
Slide-ul 7 și exercițiile 4, 5 și 6 vin să fixeze ideile exprimate până în acest moment. Pornim de la trei propoziții pe care copiii le vor citi și le vor analiza. Vor răspunde la întrebările adresate, vor nota numărul de cuvinte pentru fiecare propoziție. Vor fi provocați să schimbe ordinea cuvintelor fără ca înțelesul propoziției să se schimbe.

Am învățat

Putem spune acum că am aflat un lucru foarte important: pentru a comunica un mesaj, cuvintele pot fi îmbinate în propoziții cu înțeles, așezându-le într-o anumită ordine. Pe fișa de lucru apare un exercițiu de ordonare a unor cuvinte date în propoziții. Acest exercițiu nu a mai fost inclus în ppt.

Acestea fiind stabilite, mai facem un pas înainte și aflăm ce rol are fiecare cuvânt în propoziție.
Vom apela la întrebările scrise pe imaginea curcubeului de pe slide-ul 8, imagine ce se regăsește pe pagina a treia a fișei ”Cuvântul-parte de propoziție”. Avem cele trei propoziții de la exercițiul 4. Pentru a nu fi nevoie să ne întoarcem la slide-ul 7, pe fișă am rescris propozițiile (pe caiet ele sunt scrise deja). Așadar, vom căuta întrebarea potrivită care să răspundă cuvintele fiecărei propoziții. Aflăm că, în propoziție, cuvântul devine parte de propoziție, are un rol și că fiecare parte de propoziție poate fi descoperită cu ajutorul unei întrebări (slide-ul 9/ pagina 4).

Cuvântul-parte de propoziție. Fixarea cunoștințelor

Prezentarea powerpoint, respectiv fișa ”Cuvântul-parte de propoziție” continuă cu patru exerciții pentru fixarea cunoștințelor. Le regăsim pe ultimele două slide-uri, respectiv pe pagina 4 a fișei (exercițiile 8, 9, 10, 11). Sarcinile de lucru constau în:
-notarea întrebărilor la care răspunde fiecare cuvânt al propoziției date;
-completarea spațiilor libere din propozițiile indicate cu cuvintele care răspund întrebărilor date;
-alcătuirea unor propoziții în care același cuvânt răspunde, pe rând, la diferite întrebări;
-alcătuirea unor enunțuri proprii cu cuvintele date și precizarea întrebării la care răspunde fiecare dintre aceste cuvinte în propoziția în care apare.

Cuvântul-parte de propoziție. Fișă de lucru

Următoarea fișă din documentul pdf poate fi utilizată ca temă pentru acasă sau ca suport pentru o activitate frontală sau individuală, desfășurată în clasă/on-line, în lecția de predare sau într-o lecție următoare.
Este o fișă cu șapte exerciții, reluând o parte din sarcinile de lucru prezentate mai sus. Copiii sunt puși în situația:

-de a observa o imagine, de a numi cuvinte (diferite părți de vorbire), de a alcătui propoziții cu trei dintre acestea;
-de a indica acele cuvinte din propoziția dată care răspund la întrebările formulate de învățător;
-de formula ei întrebări la care să răspundă cuvintele ce alcătuiesc propoziția dată;
-de a completa proverbele date cu cuvintele care răpund la întrebările menționate;
-de a ordona cuvintele date în propoziții cu înțeles;
-de a alcătui propoziții în care cuvântul dat, ca parte de propoziție, să răspundă la întrebările menționate;
-de transforma șirurile de cuvinte date în propoziții.

Cuvântul – parte de propoziție. Fișe de lipit în caiete

În cazul în care vom desfășura aceste lecții la școală, așa cum obișnuim, anumite informații (în special cele noi) se vor regăsi pe imagini ce vor fi lipite în caiete. Respectivele informații pot fi scrise de copii pe măsură ce vor fi descoperite pe parcursul lecției sau se pot regăsi direct pe imagini.

Pentru această lecție avem două astfel de imagini. Prima este cea a curcubeului cu întrebări. Cea de a doua este imaginea unui creion pe care am notat informațiile pe care le-am reținut la finalul lecției. În documentul pdf ele se regăsesc în varianta deja completată precum și în varianta blank, urmând a fi completate de către copii. Cum considerați că e mai potrivit în economia lecției și ca instrument în învățare.