Clasa întâi Matematică și explorarea mediului clasa întâi

Magia numerelor. Recapitulare

”Magicienii cuvintelor” s-au transformat la matematică și explorarea mediului în …magicieni ai numerelor, demonstrând competențele formate prin intermediul unei fișe de lucru pentru recapitularea numerelor.  Păstrând tema de la comunicare în limba română (”Grupul de litere gi/Gi. Magicienii cuvintelor”), am conceput o fișă de lucru complexă ce conține  sarcini de lucru care acoperă conținuturile predate în această unitate de învățare, utilă pentru recapitularea numerele naturale de la 0 la 100, unități de măsură, surse de energie.

Fișa de lucru – recapitularea numerelor, unități de măsură, surse de energie

 Exercițiul 1:

 • Citirea numerelor naturale date;
 • Evidențierea cifrei zecilor, respectiv a unităților;
 • Ordonarea crescătoare a numerelor naturale scrise pe joben;
 • Descompunerea în zeci și unități a numerelor naturale date.

Exercițiul 2:

 • Generarea de numere mai mici decât 100, ale căror cifre îndeplinesc condiţii date (precizarea cifrei unităţilor/zecilor);

Exercițiul 3:

 • Identificarea vecinilor unor numere date.

Exercițiul 4:

 • Scrierea unui şir de numere, având date limitele intervalului;

Exercițiul 5:

 • Compararea a două numere naturale mai mici decât 100
 • Utilizarea corectă a semnelor ”<”, “>”, “=”

Exercițiul  6:

 • Aflarea unui număr/a unor numere respectând anumite condiţii (ex. cel mai mic număr impar de două cifre diferite) și scrierea lor pe joben.

Exercițiul 7:

 • Rotunjirea la zeci a unor numere date.

Exercițiul 8:

 • Măsurarea lungimii unui obiect, colorarea unei părți respectând dimensiunea cerută;
 • Rezolvarea de probleme practice folosind unităţile de măsură.

Exercițiul 9:

 • Compararea capacității unor vase și stabilirea valorii de adevăr a enunțurilor date.

Exercițiul 10:

 • Realizarea corespondenței între ora indicată de ceasul cu ace indicatoare și cel electronic.

Exercițiul 11:

 • Identificarea obiectelor care funcționează pe bază de energie electrică.

În funcție de timpul disponibil, de nivelul clasei, de obiectivele lecției, unele sarcini de lucru pot fi modificate, eliminate  sau înlocuite. De aceea, fișa de lucru poate fi descărcată în format word.