Managementul clasei

Documente utile

Această pagină a fost creată cu un scop bine definit. Având în vedere că activitatea didactică este reglată de o serie de documente curriculare oficiale la care se adaugă cele legate de activitatea extrașcolară/extracurriculară, de formarea cadrelor didactice sau cele destinate examenelor și concursurilor pentru elevi, am considerat oportun să adun la un loc aceste documente utile. Unele dintre ele vor ajunge în portofoliul fiecărui cadru didactic, altele pot fi consultate aici.

Documente utile

Mai jos găsiți o listă de documente oficiale, utile cadrelor didactice din învățământul primar.

Menționez că toate aceste documente sunt descărcate de pe site-uri oficiale: Ministerul Educației Naționale, Institutul de Științe ale Educației, CNEE, pagini ale inspectoratelor școlare etc.