Clasa întâi Matematică și explorarea mediului clasa întâi

Anotimpurile. Joc didactic

În completarea activității desfășurate la lecția  ”Anotimpurile. Lunile anului” am conceput un joc didactic cu scopul consolidării noțiunilor însușite anterior.  Jocul se numește ”Hora anotimpurilor ” și poate fi desfășurat frontal sau pe echipe. Am pornit de la ideea fiicelor bătrânului an care își descriu frumusețea și bogăția (idee preluată din textele despre anotimpuri din vechiul abecedar).

Anotimpurile. Joc didactic

Pentru desfășurarea frontală a jocului am pregătit 32 de elemente astfel încât fiecare copil din clasă să poată participa la joc:

  • 4 cartonașe cu denumirile celor patru anotimpuri și pentru fiecare câte o ghicitoare;
  • 12 cartonașe cu denumirile lunilor anului și 12 enunțuri pentru identificarea fiecărei luni a anului;
  • 12 simboluri (imagini reprezentative), câte trei pentru fiecare anotimp;
  • 4 texte referitoare la cele patru anotimpuri.

Desfășurarea jocului:

Patru copii vor veni în fața clasei și vor alege câte un cartonaș pe care este scrisă denumirea unui anotimp. Vor asculta cu atenție fiecare ghicitoare și vor răspunde atunci când răspunsul ghicitorii este anotimpul scris cartonaș.  Cartonașele se afișează la tablă.

Se prezintă pe scurt povestea celor patru fiice ale bătrânului an care își lăudau bogăția și frumusețea. Urmează cele patru texte (fără titlu) despre fiecare anotimp. Vor veni  4 copii care vor citi pe rând câte un text,  ceilalți recunosc anotimpul prezentat în text, se completează titlul cu denumirea anotimpului și se afișează la tablă în dreptul denumirii anotimpului corespunzător textului.

Următorii 12 copii vor primi câte un cartonaș cu fiecare lună a anului. Ca și în cazul anotimpurilor, se citește un enunț cu un eveniment specific lunii respective. Copilul care are cartonașul corespunzător vine la tablă și îl așază în dreptul anotimpului potrivit.

Se împart 12 cartonașe cu simboluri pentru fiecare anotimp copiilor care nu au răspuns. Aceștia vin la tablă și așază simbolul în dreptul anotimpului potrivit.

Menționarea numărului de zile pentru fiecare lună  va fi realizată prin  afișarea cartonașului cu numărul corespunzător în dreptul fiecărei luni.

Organizarea jocului în echipe:

Se împarte clasa în patru echipe, câte una pentru fiecare anotimp. Ghicitorile pot fi utilizate înainte de  începerea jocului pentru captarea atenției și anunțarea obiectivelor. Fiecare echipă își alege un nume care să includă și denumirea anotimpului.

Se împart materialele și sarcinile de lucru.  Se stabilesc rolurile  copiilor în echipă pentru îndeplinirea sarcinilor, în funcție de numărul copiilor din echipă (spre exemplu, unul se ocupă de text, altul decorează imaginea fetei, altul alege și decupează lunile specifice anotimpului și numărul de zile, altul selectează enunțurile care fac referire la cele trei luni ale anotimpului și le decupează; în cazul unei clase numeroase, pentru unele sarcini vor fi numiți câte doi copii). Deși par a fi sarcini individuale, pe parcursul realizării lor copiii vor fi sfătuiți să colaboreze cu colegii lor. Sarcinile sunt:

  • Citirea textului specific anotimpului și marcarea cuvintelor care descriu anotimpul; acest lucru îi va ajuta pe cei care vor decora imaginea fetei cu elemente specifice anotimpului;
  • Decorarea imaginii fetei cu elemente specifice anotimpului (sau decuparea imaginilor pregătite pentru desfășurarea frontală a jocului);
  • Decuparea lunilor anului care se potrivesc anotimpului și a etichetelor cu numărul de zile corespunzător pentru fiecare lună;
  • Decuparea enunțurilor care au legătură cu anotimpul.

Cu excepția textului, fiecare echipă va primi aceleași materiale. Astfel, copiii vor fi puși în situația de a analiza toate răspunsurile și de a le selecta doar pe cele corespunzătoare anotimpului echipei.

Toate elementele vor fi lipite pe un carton mare astfel încât se vor obține patru postere cu anotimpurile. Urmează turul galeriei și prezentarea orală a rezultatelor muncii în echipă.

Spor la treabă!

În documentul atașat veți găsi toate materialele descrise mai sus.

Comments are closed.