Clasa pregătitoare Matematică și explorarea mediului CP

Repetăm adunarea și scăderea

Pentru săptămâna în care exersăm adunarea cu o unitate și scăderea lui 1 am pregătit un set de patru fișe cu exerciții pentru elevii clasei pregătitoare. Fișele pot fi descărcate din arhiva de la finalul articolului, în variantă pdf pentru imprimare sau în variantă jpg pentru utilizarea lor în lecțiile online. Pot fi prezentate pe tabla virtuală sau inserate într-o prezentare powerpoint.

Repetăm adunarea și scăderea. Fișa de lucru 1

Prima fișă de lucru conține două exerciții. Primul dintre ele prezintă câteva adunări și scăderi sugerate de imagini. Sarcina copiilor este, în prima fază, aceea de a identifica operația corespunzătoare. Pot fi alcătuite scurte probleme pornind de la aceste imagini. Pe spațiul alăturat vor scrie adunarea sau scăderea și rezultatul corespunzător.

Al doilea exercițiu este un joculeț pe care îl vom numi ”Ștafeta numerelor”. Este vorba despre adunări și scăderi în lanț pornind de la rezultatul obținut anterior.

Repetăm adunarea și scăderea. Fișa de lucru 2

Primul exercițiu de pe această fișă inversează practic procesul de la exercițiul 1 de la fișa precedentă. De data aceasta, copiii primesc adunările și scăderile, dar vor trebui să reprezinte operațiile prin desene corespunzătoare. Pot face lucrul acesta înainte de a scrie rezultatul, ca sprijin în calcul, sau după ce au socotit, în scop de verificare.

Exercițiile de adunare și scădere continuă la punctul 2 de pe fișă. Aici, sunt date trei variante de răspuns. În urma calculelor, copiii vor colora caseta care conține rezultatul corect.

Fișa se încheie cu un exercițiu care le cere copiilor să scrie semnul matematic care face ca operația dată să fie corectă. Astfel, pe rând, se vor completa casetele cu semnul plus sau minus, în funcție de termenii dați și de rezultatul indicat.

Repetăm adunarea și scăderea. Fișa de lucru 3

Odată cu fișa de lucru 3 ne ocupăm de rezolvare de probleme. Sunt prezentate 5 probleme cu text și desene. Bineînțeles că textul este formulat în așa fel încât să poată fi citit de elevii clasei pregătitoare.

În rezolvarea fiecărei probleme se va porni de la desenul dat. În acest fel copiii vor identifica datele problemei. În textul acesteia lipsesc numerele. Le vor completa în casete după citirea propozițiilor, în funcție de ceea ce oferă desenul. Operația corespunzătoare va fi scrisă apoi pe spațiul dat.

Chiar dacă pare simplă, activitatea de rezolvare de probleme este complexă și presupune, mai ales la început de drum, parcurgerea atentă a tuturor etapelor, insistând pe elementele unei probeme, pe modul în care citim, înțelegem și rezolvăm o problemă matematică.

Repetăm adunarea și scăderea. Fișa de lucru 4

De la rezolvare de probleme trecem la încercări timide de compunere de probleme, având din nou ca sprijin imagini. Exercițiul 1 al fișei propune compunerea a patru probleme pornind de la imaginile date. Pasul următor îl constituie rezolvarea acestora.

Al doilea exercițiu prezintă câteva adunări și scăderi scrise pe imaginea unor rachete. Unele au rezultatul corect, altele nu. Copiii vor calcula și, în cazul în care rezultatul este corect, vor încercui racheta. Următorul exercițiu este unul de punere în corespondență a fiecărei operații cu rezultatul său.

Încheiem fișa cu un exercițiu care aduce și literele învățate în discuție. Se dau patru cuvinte și li se cere copiilor să taie din fiecare litera S (litera acestei săptămâni), numărând apoi literele rămase. Vom crea astfel câteva scăderi. Dar, pe lângă exercițiul matematic, vom recunoaște litera S, vom citi cuvintele date și cuvintele obținute după eliminarea literei S.