Litera k

Pentru litera k , respectiv K (de tipar È™i de mână) am pregătit trei fiÈ™e de lucru pentru exersarea deprinderilor de citit-scris. FiÈ™ele pot fi descărcate accesând link-ul de la finalul articolului. Litera k. Antrenament grafic Cu ajutorul primei fiÈ™e facem cunoÈ™tință cu literele k È™i K de tipar È™i exersăm scrierea literelor de mână.…

Litera ț. Jocuri didactice

Pentru că litera È› nu pune probleme de scriere (deja l-am învățat pe ”t”), ne-am concentrat atenÈ›ia asupra dezvoltării competenÈ›elor de comunicare orală printr-o serie de exerciÈ›ii, jocuri didactice pentru îmbogățirea vocabularului È™i a exprimării orale (pronunÈ›are corectă, formularea unor enunÈ›uri proprii, exersarea exprimării clare ÅŸi corecte). Jocurile didactice prezentate mai jos pot fi folosite…

Litera f. Înfloresc grădinile

Litera f anunță oarecum sosirea primăverii, motiv pentru care în lecÈ›ia de predare-învățare a sunetului nou/a literei noi am avut ca temă de discuÈ›ie elementele specifice acestui anotimp. Avem acum ocazia de a purta primele discuÈ›ii referitoare la anotimpul primăvara. Vorbim despre schimbările care se petrec în natură, despre vieÈ›uitoare, despre tradiÈ›ii È™i obiceiuri, mai…

Litera b mic de tipar/ de mână. Litera B

La litera b mic de tipar/de mână, respectiv litera B, am preluat ideea pe care am folosit-o cu cinci ani în urmă la seria anterioară. Am păstrat ideea textului-suport È™i, pornind de la acesta, am construit câteva materiale. Acestea pot fi descărcate din documentul pdf pus la descărcare la finalul articolului. Ca de obicei, avem…

Scăderea cu trecere peste ordin în concentrul 0-20

Iată-ne ajunÈ™i È™i la scăderea cu trecere peste ordin în concentrul 0-20. Ca È™i în cazul adunării, am pregătit pentru aceste lecÈ›ii câteva materiale sub forma unor fiÈ™e de lucru. Le-am folosit din prima lecÈ›ie de predare-învățare È™i apoi în lecÈ›iile de consolidare a deprinderilor de calcul. În documentul de la finalul articolului găsiÈ›i 4…

Litera Ș – Povești românești

Tema propusă în manual la litera È™ mic ne-a oferit o nouă ocazie de a face o scurtă călătorie în lumea poveÈ™tilor È™i, în special, în cea a  poveÈ™tilor româneÈ™ti. După ce am parcurs toate etapele specifice familiarizării cu sunetul nou È™i, respectiv cu litera nouă, ne-am jucat cu personajele È™i întâmplările din poveÈ™ti prin…

Antrenament grafic pentru literele v mic și V mare

Pentru literele v mic È™i V mare de tipar È™i de mână vom lucra È™i fiÈ™ele de antrenament grafic cu care ne-am obiÈ™nuit. Cu ajutorul lor, pe lângă exersarea literelor noi, vom citi cuvinte, propoziÈ›ii, texte, vom despărÈ›i cuvinte în silabe, vom rezolva exerciÈ›ii de vocabular. Am preluat aici ideea pe care am folosit-o la…

Adunarea cu trecere peste ordin în concentrul 0-20

Am adunat aici materialele pe care le-am folosit sau urmează să le folosesc pentru adunarea cu trecere peste ordin în concentrul 0-20. S-au strâns câteva fiÈ™e ce pot fi descărcate din documentul de la finalul articolului. Adunarea cu trecere peste în ordin în concentrul 0-20 a fost exersată È™i în clasa pregătitoare. E drept că…

Grupul de litere ce

De curând am învățat grupul de litere ce. Materialele pe care le-am folosit în aceste lecÈ›ii pot fi descărcate de la finalul articolului. AÈ™a cum s-au obiÈ™nuit deja, copiii au primit fiÈ™e de lucru create pe modelul celor utilizate la învățarea literelor. În documentul pus la descărcare se află o fișă de antrenament grafic care…

Litera ”d” – metoda cadranelor

Pentru litera d m-am gândit la utilizarea metodei cadranelor, chiar dacă suntem abia la jumătatea clasei I. Încercăm încă de pe acum să ne familiarizăm cu metode pentru dezvoltarea gândirii critice. Metoda presupune utilizarea unui tabel cu patru spaÈ›ii sau a două drepte perpendiculare ce vor reprezenta cele patru cadrane. Pentru că este prima dată…

Literele î și â

Avem È™i pentru literele î È™i â câteva fiÈ™e de lucru în documentul de la finalul articolului, fiÈ™e pe care le vom utiliza pe parcursul mai multor lecÈ›ii.Două dintre ele sunt fiÈ™ele deja cunoscute de antrenament grafic. Ultimele două constituie materialul pentru lecÈ›ia de consolidare. Literele î È™i Î. Antrenament grafic FiÈ™ele de antrenament grafic…

Litera S

Materialele pregătite pentru litera s mic, respectiv S mare de tipar È™i de mână sunt două fiÈ™e de antrenament grafic È™i o fișă pentru transcrierea unui text. Pot fi descărcate din documentul de la finalul articolului. AÈ™a cum ne-am obiÈ™nuit deja, fiÈ™ele de antrenament grafic au rolul de a pregăti copiii pentru scrierea literelor noi.…

Provocările omului de zăpadă

Într-un articol anterior povesteam despre prima lecÈ›ie la Comunicare în limba română după vacanÈ›a de iarnă. Am prezentat o fișă de lucru pentru recapitularea literelor învățate, cu precădere a celor din ultima unitate (c, o, p È™i l). De asemenea, făceam trimitere către un material de la seria anterioară, creat în acelaÈ™i scop. Este vorba…

Scăderea fără trecere peste ordin în concentrul 0-100

Am început să exersăm scăderea fără trecere peste ordin în concentrul 0-100 în decembrie È™i continuăm È™i după vacanÈ›a de iarnă. Este o unitate de învățare care se întinde pe mai multe ore, de aceea È™i fiÈ™ele de lucru sunt destul de multe. Practic, pentru fiecare lecÈ›ie am conceput câte un material. MoÈ™ Crăciun, sacii,…

Recapitulăm literele c, o, p, l

Mi-am propus ca la întoarcerea din vacanÈ›a de iarnă să începem lecÈ›iile de Comunicare în limba română cu o scurtă recapitulare a literelor învățate. Astfel, în primele două ore recapitulăm literele c,o, p,l, literele din ultima unitate de învățare. Vom face acest lucru prin intermediul unor activități de comunicare orală È™i scrisă. Drept sprijin vom…

Literele p și P

AÈ™a cum ne-am obiÈ™nuit deja, avem È™i pentru sunetul p È™i literele p È™i P câte o fișă de lucru. Aceste materiale vin să completeze celelalte resurse utilizate în lecÈ›ie È™i oferă diferite situaÈ›ii de aplicare a noilor cunoÈ™tinÈ›e. Prin intermediul exerciÈ›iilor propuse copiii se vor familiariza cu literele p È™i P de tipar È™i…