Clasa întâi Comunicare în limba română clasa întâi

Recapitularea literelor învățate

Suntem la finalul semestrului întâi și am învățat să citim, să scriem cuvinte, propoziții, texte, folosind o parte din literele alfabetului (a, m, e, i, n, o, u, ă, r, c, l, p, t, s, î, â, d, v, ș și grupurile de litere ce și ci). A sosit momentul pentru o scurtă recapitulare a celor învățate.

Fișa de mai jos ne va ajuta să demonstrăm că suntem capabili să citim cuvinte, propoziții, texte scurte, să despărțim în silabe cuvinte date, să folosim corect semnele de punctuație învățate (punctul, semnul întrebării, linia de dialog), să scriem de mână cuvinte, propoziții, texte care conțin literele învățate, să ordonăm cuvinte pentru a forma propoziții, să scriem enunțuri pornind de la o imagine, să respectăm reguli de orografie în scrierea unor cuvinte (scrierea corectă a cuvintelor cu â și î, scrierea cu majusculă, scrierea corectă a grupurilor de litere ce, ci).

Recapitularea literelor învățate
Recapitularea literelor învățate

Fișa de lucru cuprinde cinci exerciții cu următoarele sarcini de lucru:

  1. Citește cuvintele și indică numărul de silabe
  2. Încercuiește cuvintele scrise greșit și apoi scrie-le corect.
  3. Completează cu semnele de punctație potrivite;
  4. Ordonează cuvintele în propoziție;
  5. Scrie trei propoziții inspirate de imaginea dată.

Fișa poate fi folosită și pentru evaluarea competențelor menționate mai sus, ținând cont de următorii descriptori de performanță:

Itemul 1:

Indică în mod corect numărul de silabe:

Fb: în 7-8 situații                              B: în 5-6 situații                                      S: în 3-4 situații

Itemul 2:

Încercuiește cuvintele scrise greșit și apoi scrie corect:

Fb: 5-6 cuvinte                                  B: 3-4 cuvinte                                           S: 2 cuvinte

Itemul 3:

Completează corect:

Fb: 8 semne de punctuație              B: 6, 7 semne de punctuație                  S: 4-5 semne de punctuație

Itemul 4:

Ordonează corect:

Fb: 5 cuvinte                                       B: 3 cuvinte                                            S: 2 cuvinte

Itemul 5:

Scrie propoziții care au legătură cu imaginea. Propozițiile sunt corecte din punct de vedere gramatical și logic, respectând așezarea în pagină, punctuația, ortografia, caligrafia.

Fb: 3 propoziții                                  B: 2 propoziții                                        S: 1 propoziție.

Fișa poate fi descărcată în format editabil: