Matematică pentru clasa a treia

Perimetrul. Exerciții, jocuri, activități practice

Pentru elevii clasei a III-a perimetrul este o noțiune nouă, prin urmare i-am acordat o atenție deosebită în lecțiile destinate elementelor de geometrie și nu doar prin timpul alocat. Am conceput mai multe activități prin care, pornind de la cunoștințele despre poligoane, am ajuns, încet-încet, intuitiv și practic, la înțelegerea semnificației noului concept, perimetrul. Au fost câteva lecții în care am îmbinat din nou jocul cu învățarea, exersând noile cunoștințele în contexte diverse.
În cele ce urmează voi descrie câteva dintre exercițiile, jocurile și activitățile practice pe care le-am desfășurat în aceste lecții. Materialele folosite se află în documentul de la finalul articolului.

Despre poligoane. Ce este perimetrul?

Despre poligoane și proprietăți ale acestora am discutat și în anii anteriori, așadar în prima lecție am făcut practic o reactualizare a cunoștințelor. Cu rigla și creionul în mână, cu ajutorul unor planșe reprezentând figuri geometrice și al obiectelor din mediul apropiat ne-am reamintit ce este un poligon, am desenat și am descris triunghiul, pătratul și dreptunghiul. Pentru sintetizarea informațiilor am folosit o fișă sub forma unui tabel, fișă ce ulterior a fost lipită în caiete. Am notat aici denumirea fiecărui poligon, am realizat desenul, am notat laturile și am marcat unghiurile, am precizat numărul acestora. Pe baza proprietăților identificate am formulat câte o definiție pentru fiecare poligon.
Următorul pas a fost introducerea noțiunii de perimetru urmată de câteva exerciții de aflare a acestuia. Deși calculul propriu-zis nu pune probleme copiilor, mai greu a fost să înțelegem nuanțele limbajului matematic (spre exemplu, aflăm suma lungimilor tuturor laturilor, iar precizarea unitații de măsură este deseori neglijată).

Perimetrul. Exerciții și jocuri

Puzzle

Perimetrul - puzzle
Perimetrul – puzzle

Pentru consolidare am pregătit o fișă de lucru sub forma unui puzzle, imaginea obținută fiind un iepuraș. Puzzle-ul este format din 18 piese, ceea ce înseamnă tot atâtea exerciții și probleme. În prima fază, copiii au primit fișa cu exerciții pe care am rezolvat-o frontal. Cu ajutorul primelor opt exerciții ne-am reamintit noțiunile însușite în lecția anterioară. Următoarele au avut ca scop aplicarea acestora prin rezolvarea problemelor date. După finalizarea fișei copiii au primit piesele de puzzle pe care le-au decupat și le-au lipit în așa fel încât informațiile sau numerele scrise pe ele să corespundă răspunsurilor de pe fișa rezolvată. Un moment de feedback împletit cu emoția descoperirii. Pentru ca sarcinile de lucru să nu fie acoperite de piesele de puzzle, lipiciul a fost aplicat doar în partea de sus a acestora.

Desenează după indicații!

Perimetrul - desenăm
Perimetrul – desenăm

Un alt exercițiu de aflare a perimetrului a constat în realizarea unui desen respectând instrucțiunile date. Tema a fost iepurașul, personajul săptămânii. Bineînțeles că el poate fi înlocuit cu altceva, adaptând indicațiile la subiectul ales.
Evident că acestea au avut legătură cu poligoanele și ceea ce am învățat referitor la ele. Fiecare parte a corpului iepurașului este un poligon care trebuie să respecte dimensiunile date. La final, desenul va fi completat cu elemente la alegerea copiilor.
În document veți găsi instrucțiunile pe o foaie A4, dar și pe fișe mai mici. Cea mare poate fi proiectatăcu ajutorul videoproiectorului. Cele mici sunt pentru varianta în care preferați ca fiecare copil să primească o fișă cu indicații.

Unde a ascuns iepurașul ouăle?

Perimetrul - ne jucăm
Perimetrul – ne jucăm

Bună întrebare! Într-o grădină sub forma unei foi de matematică (am ales o foaie dublă pentru că oferă mai mult spațiu), în cuiburi sub forma unor poligoane construite de către copii. Activitatea s-a desfășurat sub forma unui joc în perechi. Pe lângă foaia cu pătrățele este nevoie de două zaruri, creion și riglă.
Pe rând, fiecare copil aruncă cele două zaruri. Numerele indicate de acestea reprezintă lungimile laturilor unui poligon (dreptunghi sau pătrat). Spre exemplu, pentru patru-doi se va desena un dreptunghi cu lungimea de 4 cm și lățimea de 2 cm. Pentru patru-patru se va desena un pătrat cu latura de 4 cm. Următorul pas este aflarea perimetrului poligonului. Jocul se desfășoară într-un interval de timp dat sau până la acoperirea spațiului. O regulă prestabilită a fost aceea că poligoanele pot avea latură comună, dar nu se pot suprapune. La final, fiecare copil a calculat suma tuturor perimetrelor, câștigătorul fiind cel care are numărul cel mai mare.

Dincolo de sala de clasă

Perimetrul - măsurăm
Perimetrul – măsurăm

Ce poate fi mai cu folos decât aplicabilitatea cunoștințelor, transferul de la cunoștințele teoretice la cele practice? Ne-am înarmat cu ruleta sau cu metrul de croitorie și am purces la măsurări în curtea școlii. Chiar dacă scopul a fost aflarea perimetrului, cu această ocazie ne-am reamintit și instrumentele și unitățile de măsură pentru lungime.
Am profitat de poligoanele deja desenate pe asfaltul din curtea școlii și, în echipe de 3 elevi, am pornit la măsurarea laturilor și aflarea perimetrului. Activitatea s-a extins asupra băncilor, gardului, porții, practic asupra a tot ceea ce avea formă de poligon. A fost necesară o muncă de echipă pentru că doi copii au măsurat, iar al treilea a notat și a calculat perimetrul. Rolurile s-au inversat pe măsură ce au trecut de la un obiect/desen la altul.

Acestea sunt doar câteva exemple de activități care pot fi desfășurate în lecțiile de geometrie. Dacă vi s-au părut interesante și de folos, vă invit să descărcați documentul de mai jos.