Clasa a doua Matematică și explorarea mediului clasa a doua Matematică și explorarea mediului clasa întâi Planșe

Figuri și corpuri geometrice

Cu figurile și cu corpurile geometrice ne-am jucat încă din clasa pregătitoare. Jocul continuă și în clasa a II-a, prin urmare planșele de mai jos prezintă figuri și corpuri geometrice prietenoase, însuflețite, pregătite pentru joacă și pentru învățare.

Geometria, spre deosebire de celelalte discipline matematice, oferă elevilor posibilitatea perceperii directe a obiectelor lumii reale sau a imaginilor care reprezintă aceste obiecte.

Conform programei școlare, la clasa a II-a, elevul trebuie să devină capabil să evidențieze caracteristici simple specifice formelor geometrice plane şi corpurilor geometrice identificate în diferite contexte, prin activități diverse care îmbină jocul cu învățarea:
– identificarea şi denumirea formelor plane: pătrat,triunghi, dreptunghi, cerc;
– recunoaşterea şi descrierea formei obiectelor/feţelor unor corpuri din mediul apropiat;
– recunoaşterea unor corpuri geometrice în mediul apropiat (cub, cuboid, sferă, cilindru, con);
– conturarea formelor geometrice plane (pătrat,triunghi, dreptunghi, cerc), cu ajutorul instrumentelor de geometrie/şabloanelor;
– identificarea numărului de forme geometrice plane dintr-un desen dat/ dintr-o figură geometrică„fragmentată”;
– gruparea unor forme/corpuri geometrice după criterii date;
– decuparea pe contur a desfăşurării unui corp geometric dat: cub, cuboid, cilindru, con;
– identificarea axei/axelor de simetrie ale figurilor geometrice;
– marcarea jumătăţii/ sfertului de suprafaţă a unei figuri geometrice cu fracţia corespunzătoare: ½, respectiv ¼ ;
– identificarea fracţiilor echivalente: 1/2=2/4;
– realizarea unor desene/ colaje cu ajutorul formelor geometrice învăţate.

Figuri și corpuri geometrice. Forme plane – planșe

Planșele prezintă formele plane care se studiază la clasa pregătitoare, I și a II-a : pătratul, triunghiul, dreptunghiul și cercul. Cu ajutorul lor se pot organiza activități prin care copilul va identifica, va denumi aceste forme și va evidenția câteva caracterisitici simple ale acestora. Imaginile prezentate mai jos sunt pentru exemplificare (planșele pentru imprimare sunt în arhiva de la finalul articolului):

Figuri și corpuri geometrice. Corpuri geometrice -planșe

Tot în arhivă veți găsi și planșe pentru corpurile geometrice – cub, cuboid, sferă, cilindru, con. Faptul că toate fețele sunt vizibile îi va ajuta pe copii să descrie mai ușor corpurile geometrice.

Planșele sunt realizate la dimensiune A4. Ele pot fi un instrument util în formarea noțiunilor geometrice. Sprijină activitățile de observare, comparare și analizare a proprietăților noțiunii, de formulare a definițiilor, de clasificare a figurilor care fac parte din aceeași categorie.

Arhiva de mai jos conține planșe pentru figurile și corpurile geometrice menționate mai sus și două planșe pentru romb, respectiv trapez.

Comments are closed.