Clasa a doua Comunicare în limba română clasa a doua

”Privighetoarea” după Hans Christian Andersen

Pentru textul-suport Privighetoarea după Hans Christian Andersen (manual CD Press) am pregătit câteva materiale care îi vor ajuta pe copii să pătrundă în universul textului. Altfel spus, încercăm să desprindem informații esențiale și de detaliu din text ca urmare a citirii conștiente a textului și a înțelegerii informațiilor și mesajului acestuia. Materialele se regăsesc în documentul pdf de la finalul articolului. Alături de acestea se află și două fișe care pot fi folosite ca activități în completare.

Privighetoarea. În universul textului

Privighetoarea
Privighetoarea

Fișa de lucru conține câteva exerciții pe baza textului citit. Pentru că acțiunea din textul din manual se petrece la palat, am ales imaginea unuia pentru a scrie pe el sarcinile de lucru. În anumite momente fișa de lucru merge în paralel cu exercițiile propuse în manual.

După intuirea imaginii din manual și citirea textului, copiii identifică titlul textului și autorul. Aceste informații vor fi scrise în primele două dreptunghiuri de sus. Cu ajutorul unor întrebări copiii vor descrie textul ca fiind literar.  Vor completa spațiile punctate cu motivarea acestei afirmații (faptele și întâmplările sunt rodul imaginației autorului). Aceste exercițiu se poate rezolva la final, după ce s-au precizat personajele și s-a discutat despre faptele și întâmplările din text.

Odată stabilite aceste lucruri, ne îndreptăm atenția către explicarea cuvintelor al căror sens copiii nu îl cunosc. Cuvintele și explicațiile vor fi notate la rubrica ”Vocabular”. Acum sau într-o etapă următoare se pot realiza și exercițiile de îmbogățire a vocabularului propuse. Ele constau în identificarea sinonimelor/antonimelor unor cuvinte date, cuvinte care se regăsesc în text. Avem și un exercițiu de identificare a însușirilor potrivite pentru cuvintele date cu mențiunea că, la primul cuvânt, adjectivul va fi poziționat înaintea substantivului.

Următoarea etapă presupune plasarea acțiunii în timp și în spațiu și identificarea personajelor din text. Manualul propune un astfel de exercițiu cu două variante de răspuns pentru fiecare întrebare. Răspunsurile pot fi stabilite frontal, individual sau în perechi și, după verificarea lor, copiii vor scrie pe fișă răspunsul corect.

Ultima sarcină (și poate cea mai dificilă) este alcătuirea planului de idei. Am început această activitate la textul ”Buratino” cu ordonarea cronologică a unor enunțuri date. În această lecție mai facem un mic pas înainte și ne vom baza tot pe enunțuri date care vor fi asociate cu imaginile corespunzătoare și ordonate după succesiunea întâmplărilor. Și acest exercițiu se regăsește în manual. Transcrierea propozițiilor se va face pe fișa de lucru. Activitatea poate fi completată de delimitarea fragmentelor textului pornind de la ideile principale date.

Privighetoarea. Verificarea înțelegerii textului

Pentru că tot am insistat asupra citirii conștiente a textului și a înțelegerii conținutului acestuia m-am gândit că aș putea verifica nivelul de formare a acestor capacități prin intermediul unor întrebări cu mai multe variante de răspuns. Am conceput astfel un set de 10 întrebări pe baza conținutului textului citit. Fișa poate fi aplicată la finalul lecției sau într-o lecție următoare.

Privighetoarea. Activități în completare

Prima activitate propusă este un joc a cărui sarcină presupune descoperirea unor păsări care trăiesc în țara noastră prin înlocuirea numerelor date cu literele corespunzătoare. Se pornește de la cuvântul scris – privighetoare – și se observă literele care corespund numerelor scrise. Ajutându-se de acestea, copilul va încerca să descopere singur alte denumiri de păsări. La finalul fișei se află rezolvarea – literele corespunzătoare fiecărui număr. Această parte poate fi decupată și oferită doar la sfârșit, pentru verificare sau poate fi lăsată pentru a ușura înlocuirea numerelor cu litere.

Pe a doua fișă se află două probleme în versuri tot despre păsări. Lângă textul problemelor există un spațiu pentru efectuarea calculelor.

Chiar dacă manualul utilizat la clasă nu conține acest text, povestea poate fi citită ca lectură suplimentară însoțită de materialele prezentate mai sus.