Clasa a treia Limba și literatura română clasa a treia

Mozaicul semnelor de punctuație

Lecția noastră de consolidare și aprofundare a cunoștințelor referitoare la semnele de punctuație a pornit de la metoda pentru dezvoltare a gândirii critice ”Mozaic”. Ne-am jucat cu semnele de punctuație și am reușit să îmbinăm cunoștințele și să le aplicăm ca niște artiști în tehnica mozaicului. Iată două motive pentru care activitatea noastră s-a numit Mozaicul semnelor de punctuație.

Mozaicul semnelor de punctuație. Ne reamintim!

Am început activitatea cu o scurtă recapitulare a celor șase semne de punctuație învățate prin intermediul unei povești pe care am creat-o împreună, pe loc, în clasă. O poveste care s-a transformat în cele din urmă în scenariul unui joc de rol. Am apelat la semnele de punctuație haioase, ele fiind personajele poveștii noastre. Am trezit rapid interesul copiilor atunci când i-am anunțat că timp de o oră ei vor fi detectivii care vor avea ca sarcină readucerea semnelor de punctuație în texte, acolo unde le este locul.

În paralel cu această prezentare am desenat la tablă o cărare mărginită de copaci și am completat cu dealuri, soare, nori. Pe cărare, rând pe rând, împreună cu copiii, am plasat fiecare semn de punctuație încercând să respectăm locul lor în propoziție. În fruntea șirului au fost linia de dialog și două puncte, urmați de virgulă, punct, semnul întrebării, semnul exclamării.

Semne de punctuație
Semne de punctuație

Pasul doi a fost crearea unor replici adecvate pentru fiecare semn de punctuație în funcție de rolul său în propoziție și le-am scris la tablă. Vă dau ca exemplu câteva idei ale copiilor:

-Două puncte: ”Eu merg în față, deschid drumul, vă spun ce urmează, vă anunț dacă îi văd pe detectivii clasei a III-a.”
-Virgula: ”Propun să facem o pauză, să ne odihnim un pic, să ne relaxăm.”-Punctul: ”Eu zic să ne oprim de tot. Sunt obosit.”
-Semnul exclamării: ”Ura! De acord!”
-Semnul întrebării: ”Linia de dialog ce părere are?/Auzi ce spun acolo?”
-Linia de dialog: ”Eu zic să stați la discuții doar când vă invit eu. Mai bine ne continuăm drumul. Detectivii sunt pe urmele noastre.”
După cum se vede, copiii au intrat repede în joc și replicile create au fost savuroase. După acest moment de bună dispoziție, au fost pregătiți să treacă la treaba serioasă de detectivi.

Metoda Mozaic

Și am trecut la treabă, sarcina de lucru fiind aceea de a plasa în texte date semnele de punctuație corespunzătoare. Am conceput șapte texte pe care le găsiți în documentul de la finalul articolului. Nu este obligatoriu să le folosiți pe toate cu această ocazie. Unele pot fi păstrate pentru muncă independentă sau pentru dictare. Tot pentru dictare sau transcriere, pe site, găsiți și alte texte, create pentru clasa a II-a. Ele pot fi descărcate de aici.

Așa cum știm, ”Mozaicul” este o metodă care presupune muncă în echipă. Am împărțit colectivul de copii în echipe formate din șase membri. Fiecare membru a primit un număr de la 1 la 6. Pasul doi a fost o nouă reorganizare a echipelor astfel încât, toți copiii cu același număr, să formeze o echipă. Astfel, am obținut echipa numerelor 1, echipa numerelor 2, echipa numerelor 3 etc.

Am numerotat semnele de punctuație afișate la tablă cu numere de la 1 la 6. Fiecare echipă a primit un semn de punctuație. În acest moment membrii fiecărei echipe au devenit experți pe un semn de punctuație. Sarcina fiecărei echipe a fost de a plasa doar acel semn de punctuație în textul primit/textele primite.

Mozaicul semnelor de punctuație continuă

După finalizarea sarcinii, experții s-au reîntors în echipele inițiale. Astfel, fiecare membru din cei șase este expert pentru un semn de punctuație și le spune celorlalți coechipieri unde să plaseze în text(e) respectivul semn. După ce fiecare semn de punctuație este așezat la locul său, textul va fi citit în întregime cu intonația corespunzătoare.

Deși pare o joacă, exercițiul nu este chiar simplu. Chiar dacă fiecare copil își concentrează atenția asupra unui semn de punctuație, în procesul citirii nu are cum să nu le intuiască și pe celelalte, exersând, de fapt, toate semnele de punctuație.

Joc în perechi

Pornind de la aceleași semne de punctuație afișate la tablă și numerotate și de la textul/textele despre care am vorbit mai sus, putem organiza un joc în perechi folosind un zar. Pe rând, fiecare copil aruncă zarul. Fiecărui număr de pe zar îi corespunde un semn de punctuație. Copiii vor căuta să plaseze în text semnul indicat de zar. Dacă acesta nu se (mai) regăsește, copilul dă din nou cu zarul.

Activitate frontală. Ștafeta

Bineînțeles că aceste texte pot fi suportul unei activități frontale. Ea se poate desfășura sub forma unei stafete, spre exemplu. Pe rând, fiecare copil citește o propoziție și indică semnele de punctuație care lipsesc. Următorul copil continuă cu a doua propoziție și așa mai departe. Sarcina de lucru poate fi completată cu argumentarea orală a alegerii semnelor de punctuație.