Comunicare în limba română clasa întâi

Litera b mic de tipar/ de mână. Litera B

La litera b mic de tipar/de mână, respectiv litera B, am preluat ideea pe care am folosit-o cu cinci ani în urmă la seria anterioară. Am păstrat ideea textului-suport și, pornind de la acesta, am construit câteva materiale.

Acestea pot fi descărcate din documentul pdf pus la descărcare la finalul articolului.

Ca de obicei, avem cele două fișe de antrenament grafic pe care le utilizez atunci când predau litera nouă. Pe lângă exercițiile de scriere, inserez mereu și exerciții pentru recunoașterea/pronunțarea sunetului nou, pentru identificarea literei de tipar sau exerciții de analiză și sinteză fonetică.

În plus, pe marginea textului-suport am construit sarcini de lucru care vizează verificarea înțelegerii de către elevi a conținutului informațional ca urmare a citirii conștiente a textului și formarea deprinderii de a se orienta în textul citit. De asemenea, am introdus ca noțiune nouă biletul și am mai creat două fișe pentru scrierea literelor, cuvintelor, propozițiilor prin exerciții de copiere, transcriere, dictare.

Litera b mic de tipar și de mână, litera B. Antrenament grafic

Primele două fișe de lucru din document sunt cele de antrenament grafic. Una este pentru litera b mic de tipar și de mână, cealaltă pentru litera mare.

Primul pas îl constituie familiarizarea copiilor cu sunetul nou și cu litera aferentă. Este momentul în care rostim cuvinte care conțin sunetul b, le despărțim în silabe, localizăm sunetul. Dăm exemple de alte cuvinte pe care copiii le vor ilustra prin desen și pentru care reluăm activitatea de analiză și sinteză fonetică. În cazul literei mari de tipar, accentul cade pe conștientizarea utilizării acesteia în scrierea unor substantive proprii (exercițiul 1 al fișei).
Al doilea pas este scrierea literelor de mână. O facem așa cum ne-am obișnuit: trasându-le pe conturul punctat sau liber, iar apoi pe spațiul de scris tip I. Exersarea literelor continuă de fiecare dată pe caietul de clasă.

La fișa literei b mic de mână/de tipar ne-am ocupat în mod special de citirea unor cuvinte. Acestea pot fi transcrise ulterior pe caiete și, unele dintre ele, integrate în propoziții. Tot aici avem și un exercițiu de dezvoltare a vocabularului, dar și de exersare a scrierii cuvintelor care conțin litera b mic. Este vorba despre găsirea unor cuvinte care au sens opus față de cele date. Antonimele sunt cuvinte care conțin litera b.

La fișa literei B, după ce am învățat să scriem litera de mână, trecem la scrierea cuvintelor citite la exercițiul 1 și apoi la citirea unor propoziții. De fiecare dată, primul cuvânt din propoziție se va scrie cu B. Patru dintre propoziții sunt enunțiative, celelalte patru sunt propoziții interogative. Cu această ocazie exersăm intonarea corectă și, în momentul transcrierii propozițiilor, a utilizării corecte a semnelor de punctuație.

Borcanul/bărcuța cu litere, cuvinte, propoziții

Fișa de lucru prezintă o imagine a unui borcan mare pe care am inserat spații tip I. Fișa poate fi folosită pentru copierea, transcrierea sau dictarea unor litere, cuvinte, propoziții.

Alegerea imaginii nu este întâmplătoare. Pe lângă faptul că „borcan” începe cu b, facem legătura cu următorul material, dar și cu jocul didactic pe care l-am conceput la Matematică și explorarea mediului. Vor fi mai multe activități legate de ideea textului-suport „Bucătarul priceput”.

Un alt suport pentru scris este bărcuța de pe pagina următoare. Fișa a fost create în același scop: exersarea scrierii corecte.

Fișă de lucru pentru consolidare

Textul amintit mai sus este este cel pe baza căruia voi organiza întreaga activitate de consolidare.

Citirea textului va fi însoțită de exerciții pentru înțelegerea conținutului acestuia. Unele vor fi orale: formulare de răspunsuri la întrebări, identificarea în text a cuvintelor care conțin litera b, spre exemplu. Dar avem și două exerciții care se vor realiza în scris. Primul dintre ele le cere copiilor să identifice ingredientele utilizate la prepararea budincii.

A doua sarcină de lucru constă în ordonarea etapelor pe care personajul le parcurge atunci când prepară desertul. După ordonare, aceste enunțuri vor fi transcrise pe spațiile de scris de la al treilea exercițiu.

Transcrierea continuă la exercițiul 4. Li se cere copiilor să transcrie propozițiile de la primul alineat al textului. Pe spațiul de scris am indicat locul unde se scrie titlul și am marcat primul alineat.

La ultimele două exerciții ale fișei am introdus ceva nou pentru copii și anume biletul. Pentru început, citim biletul și identificăm părțile sale componente. Acestea au fost marcate prin culori diferite. De asemenea, observăm așezarea acestora.

La exercițiul următor va trebui să ordonăm părțile biletului, urmând ca acesta să fie scris în întregime pe caietul de clasă.

Am extins tema și la dezvoltare personală. Alături de alte activități, am creat o rețetă a prieteniei și am învățat să scriem bilete (în acest caz, bilete de apreciere pentru colegii de clasă).

Comments are closed.