Clasa a doua Comunicare în limba română clasa a doua

”Legenda ghiocelului”

Legenda ghiocelului

Pentru  Legenda ghiocelului am pregătit o fișă de lucru pentru înțelegerea conținutului textului și o fișă de lectură care poate fi utilizată pentru aprofundarea acestuia. Fișele se află în documentul de la finalul articolului. Tot acolo veți găsi și textul ”Legenda ghiocelului”.

Legenda ghiocelului. Fișă de lucru

Sarcinile de lucru sunt scrise pe imaginile a cinci ghiocei aflați într-un pahar, pe o masă. Rezolvarea exercițiilor se va face direct pe fișă, în paralel cu citirea textului.

Încă de la titlu ne întâlnim cu o noțiune nouă, legenda, pentru care copiii primesc o definiție simplă ce va fi urmată de o discuție despre legendele pe care le-au auzit sau le-au citit. Următorii doi ghiocei sunt dedicați elementelor de vocabular, mai precis identificării unor cuvinte cu sens asemănător sau cu sens opus pentru cuvintele date.

Deoarece legenda este un pretext pentru exersarea descrierii unui obiect, vom lucra și noi puțin pe identificarea comparațiilor. Sarcinile de pe ultimii doi ghiocei presupun asocierea corectă,  utilizând comparația, a unei culori cu floarea potrivită, precum și găsirea de către copii a unor obiecte care să corespundă comparației date.

Pe pahar există două sarcini de lucru. Este vorba despre crearea unui cvintet despre ghiocel și despre formularea unui răspuns la întrebarea dată. În casetele cvintetului copiii vor completa pe primul rând două însușiri ale ghiocelului. Pe al treilea rând vor scrie trei acțiuni legate de acesta.  Pe următorul rând vor scrie o propoziție formată din patru cuvinte prin care se afirmă ceva esențial pentru cuvântul tematic. Ultima casetă va cuprinde un cuvânt-concluzie prin care se sintetizează ideea textului.

Următorul exercițiu cere copiilor să își imagineze și să scrie pe spațiile punctate de pe masă posibile răspunsuri ale plantelor. Exprimarea refuzului se va face folosind cuvinte și expresii care denotă politețe.

Legenda ghiocelului. Fișă de lectură

Fișa de lectură poate fi folosită în completarea celei de mai sus sau independent de aceasta. Dacă cea dintâi este folosită la prima întâlnire cu textul, fișa de lectură poate fi folosită pentru aprofundarea conținutului acestuia. Sarcinile de lucru diferă de cele de pe prima fișă și fac apel la cunoștințele însușite până în acel moment. Este vorba despre precizarea titlului și a personajelor, despre selectarea unor expresii frumoase, despre identificarea faptelor în ordinea în care s-au petrecut și desprinderea învățăturii textului. În partea a doua a fișei copiii pot ilustra conținutul textului printr-un desen sau printr-un șir de benzi desenate.

Legenda ghiocelului și inteligențele multiple

Textul poate fi abordat și din perspectiva inteligențelor multiple. Conținutul său permite crearea unor sarcini care să corespundă fiecărui tip de inteligență în parte. Iată doar câteva exemple:

Inteligența lingvistică : povestirea orală a unui fragment din text/a textului;
Inteligența logico-matemtică: Ce forme geometrice ai folosi pentru crearea unui ghiocel?;
Inteligența spațial-vizuală: desenarea unui ghiocel;
Inteligența muzicală: interpretarea unui cântec despre ghiocel / primăvară, însoțit de mișcare;
Inteligența corporal-chinestezică: mimarea emoțiilor pe care le transmite zăpada;

Inteligența naturalistă: precizarea părților componente ale unui ghiocel și descrierea rolului acestora;
Inteligența interpersonală: Împreună cu un coleg creează  și interpretează  dialoguri între zăpadă și celelalte personaje din text;
Inteligența intrapersonală: Scrie 2-3 propoziții despre ceea ce ai simțit tu când ai citit textul.

Comments are closed.