Matematică și explorarea mediului clasa a doua

Numere pare și numere impare

Fișa de lucru prezentată mai jos a fost utilizată la lecția Numere pare și numere impare. În identificarea numerelor pare sau impare formate din trei cifre am pornit de la cunoștințele din clasele anterioare, aplicând regula deja învățată.

Fișa prezentată aici poate fi folosită în momentul de fixare a cunoștințelor sau într-o lecție de consolidare deooarece, pe lângă exercițiile de recunoaștere a numerelor pare sau impare, aduce în discuție și alte cunoștințe și deprinderi de numerație.

Numere pare și numere impare. Descrierea fișei

Numere pare și numere impare
Numere pare și numere impare

Așa cum spuneam mai sus, fișa conține exerciții diverse și poate fi aplicată sub forma unui joc. Pentru că în lecția anterioară am rotunjit numerele la zeci și la sute făcând nenumărate plimbări dintr-un loc în altul, acum, ajunși la destinație, ne oprim pe două străzi cu case. Pe primul rând de căsuțe, pe acoperișul acestora, sunt numere pare, iar pe cel de jos, numere impare. Prima sarcină de lucru este aceea de a recunoaște numerele pare, respectiv impare, după cifra unităților ce va fi în prealabil încercuită.

În continuare, exercițiile care urmează fac apel la cunoștințele însușite în lecțiile anterioare. Avem un exercițiu de rotinjire a numerelor date cu scrierea numerelor pe ferestrele căsuțelor. Un alt exercițiu le cere copiilor identificarea predecesorilor numerelor pare, iar pentru numerele impare vor găsi răsturnatele. Urmează compararea numerelor de pe fiecare străduță și scrierea semnului corespunzător pe gardurile dintre case. Ultimele două exerciții presupun ordonarea crescătoare, respectiv descrescătoare a numerelor date.

Sarcinile de lucru pot fi rezolvate frontal sau individual.

Concurs de atenție și viteză

Fișa se încheie cu un joc de atenție și viteză ce se va desfășura sub formă de concurs. E nevoie de atenție în citirea enunțurilor și înțelegerea sarcinii și viteză în descoperirea numărului și colorarea căsuței respectând codul culorilor. Este un exercițiu antrenant, provocator și o bună modalitate de încheiere a lecției, de obținere a performanței.

Pentru numerele naturale de la 0 la 1000, pe site găsiți și alte idei folosite pentru citirea, scrierea și formarea numerelor, pentru compararea și ordonarea acestora. Sunt fișe de lucru sau jocuri didactice ce pot fi folosite în predarea noilor cunoștințe sau pentru fixarea, consolidarea acestora.