Clasa a doua Comunicare în limba română clasa a doua

Despre primăvară să compunem

Iată-ne ajunși la cea de a treia activitate dedicată anotimpului primăvara. În cele anterioare am citit poezii, am identificat elementele specifice anotimpului și am încropit cărticica primăverii. Acum a sosit momentul să punem la treabă toate resursele creative și să realizăm o compunere despre anotimpul primăvară. Activitatea numită Despre primăvară să compunem va fi descrisă în cele ce urmează.

Despre primăvară să compunem. Scriere imaginativă pe baza unor propoziții de sprijin

Având în vedere că suntem novici în elaborarea de texte şi de această dată pentru realizarea compunerii vom folosi elemente de sprijin. Ajutorul vine din partea propozițiilor pe care le-am formulat și le-am scris pe filele cărticelei de primăvară. Până la elaborarea propriu-zisă a compunerii vom parcurge câțiva pași:

Despre primăvară să compunem
Despre primăvară să compunem

1.Asigurarea cadrului afectiv corespunzător și trezirea interesului pentru lecţia nouă/motivarea pentru învăţare

Pentru a da frâu liber imaginației și creativității este nevoie de o atmosferă relaxată și, poate, de un mic imbold. Vom apela la poezia ”Mesaj de la Zâna Primăverii” de Vali Slavu. Cu siguranță, copiii vor fi încântați să îi dea o mână de ajutor zânei pentru a alunga iarna.

2.Analiza materialului de sprijin

În această etapă vom relua propozițiile scrise în cărticica primăverii și vom stabili elementele/ideile care se vor regăsi în compunere. Pentru că numărul total al propozițiilor este destul de mare, copiii au posibilitatea de a selecta enunțurile pe care doresc să le folosească. De asemenea, ei sunt încurajați să creeze enunțuri proprii, prin îmbinarea celor existente sau prin adăugarea unora care nu se regăsesc în cărticică, respectând tema compunerii. Li se reamintește importanța folosirii expresiilor fumoase pentru calitatea exprimării.

3.Stabilirea titlului compunerii

4.Întocmirea planului de idei al compunerii

Propozițiile de sprijin sugerează demersul sau planul compunerii. Se realizează o grupare a acestora astfel încât să corespundă celor trei părți ale compunerii: introducere, cuprins, încheiere. Elevii observă că introducerea şi încheierea dezvoltă câte o idee, iar cuprinsul, mai multe.

5.Realizarea orală a compunerii pe baza planului de idei

6.Stabilirea criteriilor de elaborare şi de apreciere a compunerilor scrise

Reperele în baza cărora compunerile vor fi autoevaluate / interevaluate  și care vor fi afișate la tablă sunt:
– respectarea temei stabilite;
– respectarea părților compunerii și așezarea în pagină a textului;
– calitatea exprimării;
– folosirea expresiilor frumoase;
– scrierea corectă, caligrafică;
– folosirea corectă a semnelor de punctuaţie.

7.Redactarea compunerii

8.Autocontrolul, analiza și aprecierea compunerilor în baza criteriilor prestabilite

Despre primăvară să scriem – suport de scris pentru redactarea compunerii

Compunerea poate fi realizată pe caiet, dar, pentru că Zâna Primăvara și-a făcut apariția în clasă, am ales ca suport de scris imaginea acesteia. Pe rochia ei am inserat spațiu de scris.

După finalizarea compunerii, copiii pot colora imaginea dată și o pot completa cu desene proprii. Lucrările copiiilor pot fi afișate pentru realizarea turului galeriei. Fișa poate fi descărcată din documentul de la finalul articolului.

Comments are closed.