Clasa a doua Comunicare în limba română clasa a doua Managementul clasei Proiectare didactică

”Cei unsprezece cocori” după Hans Christian Andersen

Tot pentru clasa a II-a vă prezint un alt model de proiect de activitate didactică la Comunicare în limba română pentru unitatea tematică ”Bun venit, primăvară!”. Este realizat de doamna profesor Pârvu Georgiana de la Școala Gimnazială Nr. 11 ,,Șt.O.Iosif”, Brasov și prezentat în cadrul proiectului județean ” ProDidact-proiectare didactică-exemple de bune practici”. Într-un articol precedent am   prezentat un alt proiect de lecție pentru aceeași unitate tematică, dar cu un alt subiect. Materialul aparține doamnei Crăsnean Livia, profesor pentru învățământ primar la Școala Gimnazială ”Constantin Brâncoveanu”, Satu Mare. Proiectul este pentru lecția ”Scrierea corectă a cuvintelor într-un/într-o, dintr-un/dintr-o, sau/s-au, sa/s-a”.

În acest articol veți găsi idei frumoase pentru textul ”Cei unsprezece cocori” după Hans Christian Andersen.

Cei unsprezece cocori după Hans Christian Andersen

Cei unsprezece cocori
Cei unsprezece cocori

Este o lecție de recapitulare și sistematizare a cunoștințelor cu ajutorul unui text nou ce se desfășoară pe parcursul a două ore. Deși este o lecție pentru comunicare în limba română, abordarea este integrată. Vom regăsi competențe specifice altor discipline precum matematică și explorarea mediului, muzică și mișcare, dezvoltare personală, arte vizuale și abilități practice.

Proiectul didactic poate fi descărcat de la finalul articolului. Pentru a vă face o idee despre ce conține acesta voi enumera mai jos câteva informații legate de obiectivele operaționale și de strategia didactică utilizată:

Obiective operaționale:

Cognitive
O1– să citească corect, cursiv şi expresiv textul „Cei unsprezece cocori”, după H. Ch. Andersen;
O2-să aplice în cel puţin trei contexte diferite informaţiile din textul studiat;
O3– să formuleze răspunsuri la întrebările adresate pe baza textului;
O4– să alcătuiască propoziţii folosind cuvintele date;
O5să idenitifice cuvinte cu  sens asemănător/ opus;
06-să formuleze enunțuri cu ortogramele studiate;
O7-să găsească cuvinte care conțin literele studiate in unitatea de invatare;
Afective
OA1 -să manifeste interes pentru lecţie;
OA2 -să relaţioneze pozitiv cu membrii grupului de apartenenţă (grupul şcolar)
Psiho-motrice
OM1 -să intoneze corect, din memorie, cântece învăţate;
OM2 –să execute mişcări sugerate de textul cântecelor.

Strategii didactice:

1.Resurse procedurale
Metode şi procedee : conversaţia, explicaţia,expunerea,lectura explicativă,Lucrați/Gândiți/Comunicați,Ciorchinele, Predicția,Gândesc și acționez
Forme de organizare : individual, frontal, pe rânduri
2.Resurse materiale : fişe de lucru, creioane colorate, laptop, videoproiector,plic,portret scriitor,manual,buburuze din ciocolată,coș,calendar al naturii.

3.Forme şi tehnici de evaluare : observarea sistematică, aprecieri verbale, evaluare reciprocă.Proiectul de activitate didactică face parte din lucrarea ” Prodidact – Proiectare didactică – exemple de bune practici”, ISSN 2247 – 6490. Utilizarea acestuia se poate face doar cu menționarea numelui autoarei.