Matematică pentru clasa a treia

Călător prin Europa

Călător prin Europa este titlul unui material pe care l-am folosit la matematică pentru recapitularea numerelor de la 0 la 10000, a unităților de măsură pentru lungime, a elementelor de geometrie și pentru consolidarea adunării și scăderii cu aceste numere.

Așadar, prin intermediul unei călătorii pe harta Europei, ne-am reamintit citirea, scrierea și formarea numerelor până la 10000, compararea, ordonarea și rotunjirea acestora.

Călător prin Europa
Călător prin Europa

De asemenea, am folosit distanțele dintre anumite capitale europene pentru a discuta despre multiplii și submultiplii metrului, în timp ce marcarea traseelor pe hartă ne-a oferit suportul pentru consolidarea cunoștințelor despre punct, semidreaptă, segment de dreaptă, linii frânte închise și deschise și mai ales despre unghiuri. Materialului inițial i-am adăugat acum și câteva exerciții de adunare și scădere cu trecere peste ordin, cu doi sau mai mulți termeni și  de efectuare a probei.

În arhiva de la finalul articolului veți găsi fișele primite de copii și o prezentare powerpoint care conține harta Europei cu cele trei trasee precizate în fișa de lucru.

Călător prin Europa. Ce știu despre țările și capitalele din Europa?

Am început lecția cu această provocare și am constatat că cei mici știu foarte multe lucruri despre țările din Europa. Le-am propus această călătorie și am pornit la drum completând pe prima pagină a fișei tabelul dat cu țările, respectiv capitalele corespunzătoare. Copiii au fost invitați la hartă pentru a indica țările și capitalele menționate. Se poate folosi o hartă a Europei sau imaginea din prezentarea powerpoint. În partea de jos a fișei, la rubrica ”Știați că…”, există câteva informații despre capitalele care fac obiectul călătoriei noastre.

Călător prin Europa. Numerele naturale până la 10000

A doua pagină a fișei este dedicată numerelor până la 10000. În partea din stânga a fișei sunt precizate cele trei trasee pe care le vom parcurge. Pentru fiecare dintre ele sunt menționate capitalele pe care le vom vizita și distanțele dintre ele. Prima sarcină este aceea de a ne întoarce la hartă și de a marca cu culori diferite cele trei trasee, unind punctele din dreptul capitalelor. Acest moment a fost gândit pentru reactualizarea cunoștințelor de geometrie. Cu rigla în mână, copiii au unit punctele, au construit segmente de dreaptă și au marcat unghiurile formate. În paralel am folosit prezentarea powerpoint în care, la fiecare click, apare o linie care unește două capitale.

Următorul pas a fost citirea numerelor care reprezintă distanțele dintre orașe și scrierea acestor numere cu litere. Tot acum am vorbit despre unitățile de măsură pentru lungime. În continuare, sarcinile de lucru de pe fișă se concentrează pe recapitularea cunoștințelor referitoare la numerele de la 0 la 10000. Pornind de la numerele date (distanțele din tabele), copiii vor recunoaște numerele pare și impare, vor preciza vecinii unor numere date, vor ordona crescător/ descrescător numerele cuprinse în intervalele precizate și vor rotunji la zeci, la sute și la mii numerele indicate.

Călător prin Europa. Adunarea și scăderea numerelor naturale până la 10000

În prima parte, exercițiile pornesc tot de la numerele care reprezintă distanțele dintre capitale. Cu aceste numere copiii vor efectua exerciții de adunare și scădere cu și fără trecere peste ordin. Pentru efectuarea probei și rezolvarea exercițiului cu mai mulți termeni am ales alte numere.

Călător prin Europa. Cuvinte codificate

Călătoria prin Europa se încheie cu un joc de înlocuire a numerelor date cu literele corespnzătoare pentru a obține numele unor țări din Europa, pornind de la cuvântul dat. Acesta oferă primele decodificări ale unor numere.

După descoperirea cuvintelor, jocul poate continua cu localizarea pe hartă a țărilor și indicarea capitalelor acestora. Cu speranța că acest marterial v-a stârnit interesul vă doresc călătorie plăcută și vă invit să descărcați materialele.