Materialul ”Călător prin Europa”

Materialul ”Călător prin Europa” conÈ›ine o fișă de lucru È™i o prezentare powerpoint pentru o lecÈ›ie de matematică având ca subiect recapitularea numerelor naturale până la 10000 È™i consolidarea deprinderilor de calcul. Totodată ne vom reaminti elementele de geometrie învățate È™i unitățile de măsură pentru lungime. Călătoria imaginară pe harta Europei este un pretext pentru…

Călător prin Europa

Călător prin Europa este titlul unui material pe care l-am folosit la matematică pentru recapitularea numerelor de la 0 la 10000, a unităților de măsură pentru lungime, a elementelor de geometrie È™i pentru consolidarea adunării È™i scăderii cu aceste numere. AÈ™adar, prin intermediul unei călătorii pe harta Europei, ne-am reamintit citirea, scrierea È™i formarea numerelor…

Despre măsurarea timpului

Pentru lecÈ›iile despre măsurarea timpului am pregătit câteva materiale pe care le voi prezenta în cele ce urmează. Este vorba de două lecÈ›ii desfășurate pe parcursul a trei ore. Pentru imprimare, toate materialele prezentate mai jos se găsesc în arhiva de la finalul articolului. Despre măsurarea timpului.Ora. Ceasul Multe dintre noÈ›iunile despre măsurarea timpului sunt…

Materiale pentru măsurarea timpului

Arhiva conÈ›ine câteva materiale pentru măsurarea timpului. Este vorba despre câteva fiÈ™e de lucru prin intermediul cărora copiii îÈ™i vor consolida cunoÈ™tinÈ›ele referitoare la oră, zi, săptămână, lunile anului, calendar, anotimpuri. Una dintre fiÈ™e se referă la cunoÈ™tinÈ›ele legate de ceas È™i de citirea orei pe ceas. O altă fișă prezintă axa timpului ajutându-l pe…

Fișă pentru recapitulare finală la matematică

Documentul conÈ›ine o fișă pentru recapitulare finală la matematică È™i explorarea mediului, clasa I. FiÈ™a conÈ›ine nouă exerciÈ›ii pe parcursul cărora copiii îÈ™i vor reactualiza cunoÈ™tinÈ›ele dobândite pe parcursul anului È™colar. Pornind de la tema ”Planuri de vacanță”, sarcinile de lucru decurg una din cealaltă, astfel încât fiÈ™a ia forma unui joc în care copiii…

Anotimpurile. Joc didactic

În completarea activității desfășurate la lecÈ›ia  ”Anotimpurile. Lunile anului” am conceput un joc didactic cu scopul consolidării noÈ›iunilor însuÈ™ite anterior.  Jocul se numeÈ™te ”Hora anotimpurilor ” È™i poate fi desfășurat frontal sau pe echipe. Am pornit de la ideea fiicelor bătrânului an care îÈ™i descriu frumuseÈ›ea È™i bogăția (idee preluată din textele despre anotimpuri din…

An. Anotimpuri. Lunile anului

Având ca punct de plecare lecÈ›ia anterioară în care racheta isteÈ›ilor a ajuns în spaÈ›iu È™i copiii au observat Pământul, am continuat discuÈ›ia  vorbind despre formarea zilelor, a nopÈ›ilor È™i a anotimpurilor pentru a face o legătură firească cu subiectul lecÈ›iei:  an, anotimpuri, lunile anului. An. Anotimpuri. Lunile anului. Iată câteva activități pe care le-am…

Fișă de lucru pentru recapitularea numerelor de la 0 la 100

În documentul prezentat veÈ›i găsi o fișă de lucru pentru recapitularea numerelor de la 0 la 100. De asemenea, am introdus exerciÈ›ii pentru unitățile de măsură pentru lungime, capacitate, timp, surse de energie. FiÈ™a conÈ›ine 11 exerciÈ›ii cu sarcini de lucru diverse. Ea poate fi modificată după preferință. Pentru mai multe detalii despre acest document…

Magia numerelor. Recapitulare

”Magicienii cuvintelor” s-au transformat la matematică È™i explorarea mediului în …magicieni ai numerelor, demonstrând competenÈ›ele formate prin intermediul unei fiÈ™e de lucru pentru recapitularea numerelor.  Păstrând tema de la comunicare în limba română (”Grupul de litere gi/Gi. Magicienii cuvintelor”), am conceput o fișă de lucru complexă ce conÈ›ine  sarcini de lucru care acoperă conÈ›inuturile predate…

Măsurarea timpului: ora, ziua, săptămâna

Pentru că la comunicare în limba română am discutat despre ”Fata babei È™i fata moÈ™neagului” de Ion Creangă, la matematică È™i explorarea mediului povestea continuă  È™i ne va ajuta să învățăm noÈ›iunile referitoare la măsurarea timpului: ora, ziua, săptămâna. Am aflat că fata moÈ™ului era foarte harnică È™i muncea zi de zi, de dimineaÈ›a până…