Matematică pentru clasa a treia

Adunarea și scăderea numerelor naturale până la 10000

După ce în lecțiile anterioare am învățat adunarea și scăderea numerelor naturale până la 10000, fără trecere peste ordin, astăzi am aplicat cunoștințele și deprinderile dobândite în cadrul unui concurs între echipe. Este vorba despre cunoscutul joc ”Țară, țară, vrem ostași!” pe care l-am adaptat unei ore de matematică în scopul consolidării deprinderilor de calcul corect și rapid. Sarcinile de lucru au fost astfel formulate încât, pe lângă calculul propriu-zis, copiii să opereze și cu terminologia specifică operațiilor de adunare și de scădere.

Jocul matematic păstrează oarecum structura și regulile cunoscute. Mai jos vă prezint două variante pentru aplicarea acestuia.  Formarea echipelor va ține cont de numărul de copii din clasă. Pentru a evita monotonia, vă recomand ca echipele să fie formate din cel mult zece copii. Pentru a-i implica pe toți copiii din clasă, jocul se poate organiza în mai multe runde.

Adunarea și scăderea numerelor naturale până la 10000, fără trecere peste ordin. ”Țară, țară, vrem ostași!”- varianta I

Adunarea și scăderea numerelor naturale până la 10000, fără trecere peste ordin
Adunarea și scăderea numerelor naturale până la 10000, fără trecere peste ordin

Pentru această variantă avem nevoie de următoarele materiale:

  • Câte un post-it (notițe adezive) pentru fiecare copil. Copiii numără din 1 în 1, scriu numărul primit pe acest post-it (noi l-am scris cu cifre romane) și îl lipesc pe piept, astfel încât să fie văzut de toți ceilalți copii.
  • Bilete cu sarcini de lucru, câte un bilet pentru fiecare participant la joc. Biletele se așază pe masă cu partea nescrisă în sus.
  • Un clopoțel, dacă dorim ca rezolvarea sarcinii să se desfășoare într-un anumit timp.
  • Cretă/carioci de scris la tablă.

După ce fiecare copil a primit un număr, copiii cu numere pare au format o echipă, ceilalți o echipă și au fost explicate regulile jocului. Una dintre echipe începe jocul spunând: ”Țară, țară, vrem ostași!”, iar cealaltă întreabă: ”Pe cine?”. Este mai simplu de ales copilul care va rezolva sarcina de lucru dacă la începutul jocului se stabilesc căpitanii echipelor. Ei îi vor numi pe copiii care urmează să răspundă. Copilul desemnat alege un bilet, citește cu voce tare exercițiul și îl rezolvă la tablă. Ceilalți copii au sarcina de a stabili dacă a calculat corect. În cazul în care rezultatul este corect și s-a respectat timpul alocat rezolvării, ”oastea” care a trimis soldatul priceput (și) la matematică primește un punct. Dacă rezolvarea este incorectă, punctul merge la echipa adversă. Câștigă echipa care a adunat cele mai multe puncte.

Un model de bilete cu sarcini de lucru găsiți în documentul de la finalul articolului.

Adunarea și scăderea numerelor naturale până la 10000, fără trecere peste ordin. ”Țară, țară, vrem ostași!”- varianta a II-a

A doua variantă este tot o întrecere între două echipe, dar, de data aceasta, rezolvarea sarcinilor se face sub forma unei ștafete. După formarea celor două echipe se distribuie primului copil din fiecare dintre ele o fișă de lucru cu un număr de exerciții egal cu numărul de elevi din fiecare echipă. Fișa este identică pentru ambele echipe. La semnalul învățătoarei, copiii care au primit fișa rezolvă primul exercițiu după care o transmit următorului coleg din echipă. Fișa va circula până la ultimul elev al fiecărei echipe. Echipa care a rezolvat prima toate calculele primește un punct (sau câte stabiliți în prealabil) pentru viteză de calcul.

Urmează verificarea corectitudinii calculelor și obținerea punctelor pentru acest aspect. Fiind aceleași exerciții pe ambele fișe, fiecărei echipe îi va reveni alternativ câte un exercițiu. Echipa care a câștigat proba de viteză începe jocul cu același ritual ca la varianta I. Copilul numit să răspundă va citi rezultatul primului exercițiu, chiar dacă nu este exercițiul care i-a revenit pentru rezolvare. Echipa adversă confruntă rezultatul ascultat cu cel de pe propria fișă. Dacă ambele echipe au rezolvat corect, primesc câte un punct. Dacă una dintre echipe înregistrează un rezultat greșit, cealaltă echipă primește un punct.

În această variantă a jocului sunt implicați în rezolvare toți copiii, însă, în partea de verificare doar jumătate din ei. Exercițiile au fost scrise, în concordanță cu tema jocului, pe imaginea unui scut. Materialele descrise pentru cele două variante ale jocului se află în documentul de mai jos.

Fișa de lucru poate fi folosită chiar dacă nu se pune în aplicare jocul. Este un mijloc pentru exersarea deprinderilor de calcul pentru adunarea și scăderea numerelor naturale până la 10000, fără trecere peste ordin. Pentru eventuale modificări, în arhivă găsiți, pe lângă documentul pdf, un document word.