Clasa a doua Comunicare în limba română clasa a doua

Scrierea corectă a cuvintelor ”sau” și ”s-au”

Tot ceea ce veți citi mai jos, dar și în lecțiile care vor urma, are legătură cu niște broscuțe simpatice pe care le-am descoperit într-un text și pe care le-am asociat apoi cu imaginile folosite în crearea materialelor pentru grupurile de sunete (planșe și versuri). Cu aceste materiale am abordat conținuturi din toate disciplinele, integrând cu ușurință teme precum:
-scrierea cuvintelor sau/s-au, diftongii, textul non-literar, reguli de vorbire eficientă (la CLR);
-alimentația sănătoasă, exercițiul fizic, unități de măsură, operații matematice (adunare, scădere, înmulțire, împărțire), la MEM;
-relațiile cu ceilalți (prietenia), atitudini pozitive față de sine și față de ceilalți (DP);
-interpretare de cântece pentru copii, cu mijloace specifice vârstei (MM);
-confecționarea unor obiecte folosind instrumente și tehnici diverse (AVAP).

Așadar, am pornit de la povestea ”Două broscuțe” pe care am preluat-o de pe site-ul clicpsihologic.ro  și pe marginea căreia am construit diverse activități de învățare în cadrul unei lecții despre prietenie, la dezvoltare personală.  Aceleași broscuțe ne-au însoțit la comunicare în limba română unde am discutat despre scrierea corectă a cuvintelor ”sau” și ”s-au”.

În cele ce urmează voi descrie materialele folosite și modul în care am gândit scenariul didactic. Am pornit de la textul amintit mai sus cu câteva întrebări legate de conținutul acestuia, conducând discuția astfel încât să se realizeze o legătură cu lecția nouă. Întrucât Oaki a salvat-o pe Oac din oala cu smântână, aceasta din urmă hotărăște să organizeze o petrecere în semn de recunoștință. La tablă am afișat imaginea broscuței Oac ce are pe burtică un scurt text pe care îl vom folosi într-un alt moment, de aceea el a fost acoperit.

Invitația

Așadar, prima grijă a broscuței este să redacteze o invitație. La tablă vor fi afișate cartonașe cu informațiile care vor compune invitația (data, ora, locul etc.) , cartonașe ce pot fi imprimate din documentul de la finalul articolului. De asemenea, se desenează o stea cu cinci colțuri unde vor fi scrise întrebările: Cui?, Când?, Unde?, De ce? Cine? . În ordine, aceste întrebări corespund următoarelor elemente ale invitației: persoana căreia îi este adresată invitația, data, ziua, ora, locul, motivul invitației, persoana care trimite invitația. Sarcina copiilor este de a pune în dreptul fiecărei întrebări informația potrivită și de a stabili ordinea în care apar în redactarea invitației. Textul invitației va fi alcătuit oral și apoi în scris.

Pentru varianta scrisă, veți găsi un template pentru invitație. Aceasta va fi redactată individual sau în pereche. La fel de bine se poate redacta un bilet, dar eu am păstrat ideea pentru a o folosi într-o altă lecție (bilet de mulțumire/ de felicitare pentru petrecerea reușită).

Scrierea corectă a cuvintelor ”sau” și ”s-au”. Când scriem ”sau”?

Scrierea corectă a cuvintelor sau și s-au
Scrierea corectă a cuvintelor sau și s-au

Următorul pas în organizarea petrecerii este alcătuirea meniului. Descoperim burtica broscuței pentru a vedea la ce s-a gândit ea. Am creat aceste versuri pentru grupul de sunete ”oa” și le voi folosi și în lecția care urmează.  Acum însă, ele reprezintă un pretext pentru activitatea ce urmează.

Observăm că ea dorește să pregătească doar mâncare sănătoasă și nu prea știe ce să aleagă. La tablă vor fi afișate cartonașele care indică alegeri culinare de genul ”spanac” sau ”prăjitură”. Exercițiul are ca scop observarea scrierii cuvântului sau și  desprinderea regulii de scriere corectă prin înlocuirea acestuia cu cuvântul ”ori”. Se prezintă oral și alte exemple, iar pe fișa A4 cu broscuța cu spațiu de scris, în primul cadran, vor fi scrise câteva exemple de utilizare a cuvântului ”sau”.

Activitatea poate continua cu o discuție despre alimentația sănătoasă sau se poate întocmi un meniu, consolidând astfel cunoștințele despre textul nonliterar. Eu prefer să fac aceste lucruri pe îndelete în lecția de matematică al cărei subiect este chiar alimentația sănătoasă și pentru care am pregătit un set de materiale.

Fixarea cunoștințelor

Pentru fixarea cunoștințelor aducem în atenția copiilor și alte broscuțe. Se afișează la tablă imaginea broscuței Oaki și a altor patru prietene ce vor participa la petrecere. Sunt de fapt planșele pregătite pentru diftongi și, ca să nu fie imprimate de mai multe ori,voi aplica și pe burtica acestora cercuri cu exercițiile dorite. În document găsiți aceste exerciții atât pe cercuri, cât și direct pe burtica broscuțelor. Broscuțele au acceptat invitația și se pregătesc de petrecere. După cum vom observa, fiecare dintre ele are o dilemă, prilej cu care copiii vor observa folosirea cuvântului sau, înlocuirea sa cu cuvântul ori și vor completa propozițiile date. Pe baza acestora se poate purta o dicuție despre regulile de comportare în vizită.

Scrierea corectă a cuvintelor ”sau” și ”s-au”. Când scriem ”s-au”?

Pentru scrierea cu cratimă avem un exercițiu asemănător cu cel descris pentru ”sau”. Pe cartonașe sunt scrise posibile acțiuni care au avut loc la petrecere. Ce au făcut broscuțele la petrecere? Copiii vor alege din situațiile date pe cele considerate ca fiind potrivite, așezându-le pe două coloane: Asa da!, Așa nu!. Este un prilej de a exersa și regulile de vorbire eficientă – utilizarea formulelor de politețe sau ideea poate fi păstrată pentru o lecție cu acest subiect. Copiii vor observa felul în care sunt scrise cuvintele, vor alcătui oral propoziții cu acestea și se va desprinde regula de scriere corectă. Câteva exemple vor fi notate în al doilea cadran de pe burta broscuței folosită ca fișă de lucru.

Regulile de scriere corectă sunt redate și pe broscuțe de dimensiune mai mică. Acestea pot fi imprimate și lipite în caiete. În același scop pot fi folosită planșa creată pentru această lecție micșorând imaginea.

Scrierea corectă a cuvintelor ”sau” și ”s-au”. Exerciții

Am pregătit și câteva exerciții de scriere corectă a cuvintelor ”sau” și ”sau”. Aceasta poate fi imprimată pe saptele fișei cu broasca ce are spațiu de scris. După rezolvarea exercițiilor, ultimul cadran al broscuței poate fi folosit pentru dictare, transcriere sau pentru o scurtă compunere gramaticală.

Lecția se poate încheia cu interpretarea cântecului broscuțelor (Oac, oac, diri-diri-dam) care, pe lângă muzică și mișcare, ne oferă un nou punct de pornire pentru alcătuirea unei rețete (text nonliterar, succesiunea unor acțiuni, unități de măsură, calcule, exercițiu fizic și acestea sunt doar câteva idei).