Managementul clasei

Proiect județean ”ProDIDACT”, ediția a II-a. Invitație de participare

Școala Gimnazială Nr. 6 ”Iacob Mureșianu” Brașov, în parteneriat cu Școala Gimnazială Nr.27 ”Anatol Ghermanschi” Brașov și cu Școala Gimnazială Nr. 11 ”Șt. O. Iosif”, cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Brașov și al Facultății de Psihologie și Științele Educației, Universitatea ”Transilvania” din Brașov, vă invită să luați parte la cea de a doua ediție a proiectului județean ”ProDIDACT – exemple de bune practici”, tema acestui an fiind ”Joc și învățare în clasa noastră”. Proiectul este cuprins în CAEJ 2018, domeniul științific, poziția 24.

Proiect județean. Invitație de participare

proiect județean
proiect județean

Proiectul urmărește, pe de o parte, dezvoltarea competențelor de bază ale elevilor și creșterea interesului și a motivației acestora față de învățare și față de școală, precum și  dezvoltarea interesului cadrelor didactice din ciclul primar față de metodologia didactică bazată pe joc, stimularea creativității acestora pentru proiectarea unor activități de predare-învățare-evaluare inovative în vederea asigurării unui învățământ de calitate, în beneficiul elevilor. Proiectul se adresează cadrelor didactice din învățământul primar din județul Brașov, dar și din țară. Prin activitățile proiectului dorim să realizăm un schimb eficient de idei, materiale, experiențe privind utilizarea jocului/elementelor ludice în procesul de predare – învățare- evaluare.

Produsele acestor activități se vor concretiza într-o expoziție cu fotografii ce surprind momente din timpul desfășurării jocurilor și o lucrare înregistrată cu ISSN care va include jocurile propuse de participanți. Fiecare participant va primi diplomă de participare la expoziția proiectului și/sau de participare la proiect.

Proiectul presupune participare directă, indirectă și online și se va desfășura în perioada aprilie – septembrie 2018 .

Activitățile proiectului. Calendar

1.Înscrierea participanților:  25 aprilie – 1 iunie 2018

2.”Joc și învățare în clasa noastră” – timiterea/postarea fotografiilor: 25 aprilie – 25 mai 2018

3. Realizarea expoziției cu titlul ”Joc și învățare în clasa noastră”: 1 iunie –30 iunie 2018.

4. Trimiterea de către participanți a jocurilor propuse pentru publicare: 25 aprilie – 25 iulie 2018

5. Elaborarea lucrării ”Joc și învățare în clasa noastră. Exemple de bune practici”: 25 iulie –31 august 2018

6. Trimiterea diplomelor de participare – 5 iunie – 31 august 2018

Vă așteptăm cu drag!
Descrierea detaliată a activităților, fișa de înscriere și regulamentul de participare pot fi descărcate din arhiva de la finalul articolului.