Clasa pregătitoare Matematică și explorarea mediului CP

Adunarea cu două unități

Prima săptămână din semestrul al doilea ne aduce la Matematică și explorarea mediului adunarea cu două unități. Dat fiind faptul că deja am trecut prin adunarea cu o unitate, copiii sunt familiarizați cu noțiunile de bază (semnificația operației de adunare, semne matematice, un minim vocabular matematic specific adunării).

Așadar, pornim la drum cu un mic bagaj de cunoștințe și deprinderi pe care le vom îmbogăți pe parcursul următoarelor lecții. De ajutor ne vor fi și fișele de lucru create pentru adunarea cu două unități, fișe ce pot fi descărcate din arhiva de la finalul articolului. Veți găși aici fișele într-un document pdf, dar și pe fiecare separat, în format jpg.

În cele ce urmează voi descrie pe scurt conținutul acestora. Este vorba de patru materiale cu sarcini de lucru diverse. Pe lângă adunarea cu două unități, așa cum este firesc, vom lucra și exerciții de adunare și scădere cu o unitate.

Adunarea cu două unități. Fișele de lucru 1 și 2

Primele două fișe de lucru sunt dedicate exclusiv adunării cu două unități și nu abundă în exerciții scrise. Fiind create pentru primele lecții, mare parte din activitate se va concentra pe efectuarea operației de adunare utilizând obiecte concrete.

La prima fișă de lucru am readus în atenția copiilor imaginile cu degete și operațiile sugerate de acestea. De asemenea, tot cu ajutorul imaginilor vom realiza descompunerea unor numere date în alte două numere, unul dintre ele fiind de fiecare dată 2.

La fișa 2 am păstrat imaginile ca suport pentru efectuarea adunărilor, dar, de data aceasta, copiii vor trebui să scrie singuri adunările sugerate de desenele date. Și, pentru că la clasa pregătitoare, operația de adunare se face prin numărare, axa numerelor ne va ajuta să numărăm din 2 în 2 în intervalul 0-10, pornind de la numerele date. Fiecare pas în numărare va fi corelat cu operația de adunare corespunzătoare.

Adunarea cu două unități. Fișa de lucru 3

Pentru fișa de lucru 3 am conceput tot două exerciții. Primul dintre ele continuă seria adunărilor.Pentru efectuarea acestora sau pentru verificarea corectitudinii calculelor, copiilor li se cere să deseneze pe imaginile buburuzelor un număr de buline corespunzător fiecărui termen al adunării. Aceștia sunt notați cu culori diferite, prin urmare și bulinele vor fi de două culori. Ne va fi mai ușor așa să identificăm cele două numere care se adună.

Al doilea exercițiu ia forma unui joc. O broscuță va trebui să parcurgă traseul care o va duce la prietena ei. Acesta este format din frunze de nufăr pe care sunt scrise adunări cu 2. Drumul corect este format doar din frunzele pe care adunările au rezultatul corect. Ele vor fi încercuite. Oral, vor fi rezolvate și celelalte adunări pentru a găsi rezultatul corect și în cazul lor.

Adunarea cu două unități. Fișa de lucru 4

Ultima fișă de lucru are trei exerciții cu un grad mai mare de dificultate. Avem compunere și rezolvare de probleme, adunări cu una sau cu două unități, scăderea lui 1. Sunt lucruri deja învățate, așadar fișa va fi utilizată pentru consolidarea cunoștințelor și a deprinderilor de calcul.

La final avem un exercițiu sub forma unui joc, de data aceasta fiind vorba de o ștafetă cu adunări și scăderi.