Clasa întâi Comunicare în limba română clasa întâi

Provocările omului de zăpadă

Într-un articol anterior povesteam despre prima lecție la Comunicare în limba română după vacanța de iarnă. Am prezentat o fișă de lucru pentru recapitularea literelor învățate, cu precădere a celor din ultima unitate (c, o, p și l). De asemenea, făceam trimitere către un material de la seria anterioară, creat în același scop. Este vorba despre jocul „Călătorie în țara literelor”. În urmă cu cinci ani, manualul de la vremea aceea ne prezenta literele într-o orine diferită de cea din manualul pe care îl folosim anul acesta. Din acest motiv, cuvintele pe baza cărora am construit atunci sarcinile de lucru nu pot fi folosite ca atare deoarece conțin litere pe care noi nu le-am învățat încă.

Documentul pus la descărcare în acel articol este în format editabil, ceea ce permite schimbarea cuvintelor sau chiar a sarcinilor de lucru. Acesta a fost și primul meu gând, dar nu m-am simțit inspirată. În schimb, am apelat (din nou!) la omul de zăpadă și am transformat „Călătoria în țara literelor” în „Provocările omului de zăpadă”.

provocările omului de zăpadă
Provocările omului de zăpadă. Fișa 1

La finalul articolului găsiți materialele concepute pentru acest joc. În continuare voi descrie modul în care le vom folosi.

Provocările omului de zăpadă

În primul rând, trebuie spus că e un joc ce se va juca în echipă. Documentul conține șase fișe, ceea ce înseamnă că se pot forma până la șase echipe. Ținând cont de numărul de copii din clasa mea, o echipă va avea 4, cel mult 5 copii.

În linii mari, provocările omului de zăpadă sunt asemănătoare cu cele ale pisicuței din jocul mai vechi. Am eliminat o sarcină de lucru și am înlocuit-o cu alta. De asemenea, sarcinile de lucru vin pe aceeași fișă unde se va face și rezolvarea lor. Am păstrat zarul care decide ordinea rezolvării exercițiilor.

În rest, regulile sunt aceleași. Sarcinile de lucru se rezolvă în echipă. Se aruncă zarul și se rezolvă sarcina cu numărul indicat de acesta. Dacă numărul se repetă, există două variante: răspunsuri multiple la aceeași sarcină (chiar dacă unele vor fi doar orale) sau se aruncă din nou zarul.

provocările omului de zăpadă
Provocările omului de zăpadă. Fișa 2

Când provocările omului de zăpadă sunt rezolvate și verificate, fișele de lucru se afișează la tablă, iar răspunsurile sunt citite cu voce tare. Fiecare echipă are sarcina de a stabili dacă răspunsurile colegilor din celelalte echipe sunt corecte sau nu.

Provocările omului de zăpadă

Ce îi provoacă omul de zăpadă pe elevii clasei întâi? În primul rând, omul de zăpadă le oferă copiilor câte un cuvânt. Fiecare echipă primește un cuvânt diferit de cel al celorlalte echipe. Toate cuvintele sunt monosilabice, fiecare având câte trei litere.

Pornind de la acest cuvânt, copiii vor rezolva următoarele sarcini:
-vor identifica literele din care este compus cuvântul și, pentru fiecare dintre ele, vor desena un obiect a cărui denumire începe cu litera respectivă;
-vor schimba o literă astfel încât să obțină un cuvânt nou;
-vor adăuga o silabă sau două pentru a obține un nou cuvânt;
-vor găsi un cuvânt care rimează cu cel dat;
-vor integra cuvântul într-o propoziție;
-vor formula o întrebare care să conțină respectivul cuvânt.

În completare, în activitatea de recapitulare se poate folosi și materialul din acest articol. Este o fișă de lucru ce conține cinci exerciții. Fișa poate fi utilizată în clasă sau ca temă pentru acasă.