Clasa întâi Matematică și explorarea mediului clasa întâi

Șotron. Numerele naturale de la 0 la 31

Matematică

Jucăm șotron și consolidăm numerele naturale  de la 0 la 31.

Numerele naturale de la 0 la 31
Numerele naturale de la 0 la 31

Fișa de lucru cuprinde șapte exerciții cu sarcini de lucru diverse pentru competențele  specifice prevăzute în programa școlară (scrierea, citirea şi formarea numerelor până la 31, compararea numerelor în concentrul 0-31, ordonarea numerelor în concentrul 0 – 31):

Exercițiul 1:

  • Evidențierea cifrei zecilor pentru numerele date prin încercuirea acesteia cu roșu
  • Recunoașterea și sublinierea numerelor impare dintr-un șir de numere dat
  • Ordonarea crescătoare a numerelor date

Exercițiul 2:

  • Identificarea vecinilor unor numere date

Exercițiul 3:

  • Descompunerea numerelor date în zeci și unități

Exercițiul 4:

  • Identificarea unor numere, situate într-un interval dat

Exercițiul 5:

  • Generarea de numere mai mici decât 31, ale căror cifre îndeplinesc condiții date

Exercițiul 6:

  • Compararea a două numere naturale utilizând semnele ”<”, “>” sau “=”.

Exercițiul 7:

  • Aflarea unui număr care îndeplinește simultan anumite condiții.

Fișa de lucru poate fi rezolvată și în scopul evaluării nivelului de performanță a competențelor precizate mai sus având în vedere următorii descriptori de performanță:

Itemul

Foarte bine

Bine

Suficient

1.aEvidențiază corect cifra zecilor pentru toate numerele date.Evidențiază corect cifra zecilor pentru 6 -7 numere date.Evidențiază corect cifra zecilor pentru 4-5 numere date.
1.b.Recunoaște toate numerele impare.Recunoaște 3 numere impare.Recunoaște 2 numere impare.
1.cScrie corect în ordine descrescătoare toate numerele date.Scrie corect în ordine descrescătoare 6 numere.Scrie corect în ordine descrescătoare 4 numere.
2.Identifică în mod corect vecinii pentru toate numerele date.Identifică în mod corect vecinii pentru  4-5 numere date.Identifică în mod corect vecinii pentru  3 numere date.
3.Descompune corect în zeci și unități toate numerele date.Descompune corect în zeci și unități 4-5 numere.Descompune corect în zeci și unități 3 numere.
4.Scrie toate numerele corespunzătoare intervalelor date, în toate cele trei situații.Scrie toate numerele corespunzătoare intervalelor date, în două din cele trei situații.Scrie toate numerele corespunzătoare unui interval din cele trei situații.
5.Identifică 7-8 numere care îndeplinesc condițiile date.Identifică 5-6 numere care îndeplinesc condițiile date.Identifică 3-4 numere care îndeplinesc condițiile date.
6.Compară numerele date utilizând corect semnele ”<”, “>” sau “=” în toate situațiile.Compară numerele date utilizând corect semnele ”<”, “>” sau “=” în 4-5 situații.Compară numerele date utilizând corect semnele ”<”, “>” sau “=”  în 3 situații.
7.Află numărul care îndeplinește simultan condițiile date.

De asemenea, fișa poate fi  rezolvată cu toată clasa sub forma unui joc didactic.

Pentru că ideea unui ”șotron matematic” poate fi aplicată la orice lecție de matematică, atașez fișa în format editabil.

Comments are closed.