Clasa întâi Comunicare în limba română clasa întâi

Literele e, n, ă, r. Fișe de antrenament grafic

Deoarece în prima unitate de învățare fișele de antrenament grafic pentru literele a, m, t și i ne-au fost de mare ajutor, am decis să le realizez și pe cele pentru literele e, n, ă, r, litere pe care urmează să le învățăm în această unitate. Ar mai fi fost de adăugat și fișa pentru litera u, dar își va găsi și ea locul în următorul set.

Exercițiile propuse în aceste fișe de antrenament grafic au rolul de a-i pregăti pe copii pentru scrierea literei noi în caietul tip I. Așadar, oferă diferite contexte de familiarizare cu sunetul nou/cu litera nouă, de tipar și de mână. Exersăm pronunțarea recunoașterea sunetului și recunoașterea literei de tipar, citirea unor cuvinte, precum și scrierea literei de mână, chiar a unor silabe și cuvinte.

Literele e, n, ă, r

Fiecare fișă are două părți. Cea de sus este alocată literei mici, cea de jos este pentru litera mare. Întrucât cerințele exercițiilor nu au fost scrise pe fișe, le voi enumera mai jos pentru fiecare literă în parte.

În mare parte, sarcinile de lucru sunt aceleași de la o fișă la alta și sunt ușor de intuit chiar dacă nu apar explicit cerințele. Spre exemplu, pentru scrierea literei există pe fiecare fișă trasarea pe contur punctat, scrierea liberă sau spațiul de scris tip I. Textele-suport sau propozițiile date vor fi citite de către copii sau de către învățător. Litera nouă va fi identificată în cuvinte și încercuită.

Mai sunt însă și alte jocuri sau exerciții care au nevoie de explicarea sarcinii de lucru. Să începem cu prima fișă din document, cea pentru literele e și E.

Literele e, n, ă, r. Prima fișă

Pentru litera e textul-suport este unul ce aduce în discuție anotimpul toamna. După încercuirea literei e, copiii vor desena în casetele de sub text fructe sau legume de toamnă în a căror denumire se aude sunetul e. Următorul pas este despărțirea în silabe a cuvintelor aferente desenelor realizate și reprezentarea lor grafică în dreptunghiurile galbene. Mai mult de atât, în silabele în care apare sunetul e acesta va fi marcat prin desenarea unei buline.

Un alt exercițiu nou introdus față de fișele anterioare este cel de transcriere a cuvintelor scurte scrise în casete. Rolul său este de a-i obișnui pe copii cu modul în care se leagă, în cuvânt, litera nouă de celelalte litere învățate.

La litera E prima sarcină constă în colorarea casetei care conține un nume potrivit pentru băiat, respectiv pentru fetiță. În felul acesta învățăm despre folosirea majusculei. De asemenea, propozițiile scrise un pic mai jos aduc în discuție, pe lângă recunoașterea literei E, utilizarea ei la începutul propoziției. Intuitiv ne familiarizăm cu regulile de scriere corectă.

Și aici apare un exercițiu de transcriere a unor cuvinte, de data aceasta nume de persoane.

Litera n și N

Pentru litera n, ca și pentru ă, de altfel, am compus o scurtă poezie. Știm că cei mici sunt tentați să confunde m și n, de aceea poezioara face referire la acest lucru. De asemenea, exercițiul de sub poezie a fost introdus cu scopul de a evita confuzia între cele două litere.

La litera N nu apar numele copiilor, dar acesta poate fi un exercițiu provocator pentru elevi. În schimb, sub imagine, sunt trei propoziții. Copiii vor bifa caseta din dreptul propoziției care are legătură cu imaginea. Propozițiile pot fi citite de către învățător sau poate fi un exercițiu rezolvat individual.

Și la această fișă, scrierea literei pe contur punctat, liber, pe spațiu tip I este completată de transcrierea unor cuvinte scurte.

Literele e, n, ă, r. A treia fișă

Și litera ă poate fi confundată cu a, de aceea, și aici, am insistat pe semnul care le diferențiază.
Ce aduce nou ca sarcină de lucru această fișă este transcrierea unei propoziții. De asemenea, am introdus cuvinte de două, chiar trei silabe.

Literele r și R

Cu acestă fișă se încheie materialele pentru literele e, n, ă, r. La litera r am introdus din nou un text de toamnă, de data aceasta personajul fiind o frunză. La imaginile de sub text copiii vor colora bulina corespunzătoare sunetului r.

La litera R începem cu un joc de colorare după codul dat. Astfel, pe lângă obișnuitele nume de fete și de băieți, am introdus și nume de țări. Tot aici, apar și primele propoziții interogative deoarece, în această lecție, învățăm să folosim semnul întrebării. Ulterior, aceste propoziții vor fi transcrise pe caietul tip I.