Clasa întâi Comunicare în limba română clasa întâi

Literele u mic și U mare de mână

Încheiem unitatea de învățare cu literele u mic și U mare, de mână și de tipar și folosim și de această dată fișele de antrenament grafic. În aceeași unitate am învățat și literele e, ă, n și r. Pentru acestea, materialele sunt în articolul precedent.

Literele u mic și U mare de mână

Faptul că am învățat mai multe litere și că acum putem citi și scrie cuvinte și propoziții m-a determinat să schimb structura acestor fișe. În plus, am învățat deja și semnele de punctuație (punctul, linia de dialog, semnul întrebării), deci cu atât mai mult sarcinile de învățare sunt mai variate.

literele u mic și U mare
Litera U mare de mână

Astfel, am acordat câte o pagină întreagă literei mici de tipar/de mână, respectiv literei mari. În acest fel am creat spațiu pentru activități de citire, dar și de transcriere, fără a renunța la activitățile premergătoare scrierii literei de mână.

În cele ce urmează voi descrie sarcinile de lucru pentru fiecare dintre cele două fișe pentru literele u mic și U mare de mână, cuprinse în documentul de la finalul articolului. La următorul set, fiecare exercițiu va fi însoțit de cerința scrisă. Cu fiecare literă învățată, copiii înep să descifreze chiar și conținutul enunțurilor.

Litera u mic de mână

Fișa debutează cu un text-suport al cărui rol este de a oferi copiilor ocazii de recunoaștere a literei u de tipar (litera mică, dar și litera mare). Pentru cei care știu deja să citească, este o ocazie de exersare a cititului.

literele u mic și U mare
Litera u mic de mână

Spațiul punctat de la finalul textului va fi completat cu cuvântul „lebădă”, scris de copii cu litere mari de tipar. Întrucât enunțurile fac referire la povestea „Rățușca cea urâtă” de H. Ch. Andersen, putem introduce aici un exercițiu de repovestire a textului. În casetele de sub text copiii vor desena personajul principal în cele două ipostaze ale sale – la începutul poveștii și la finalul acesteia.

De asemenea, din text vom extrage cuvinte care conțin sunetul nou, le vom despărți în silabe, vom localiza sunetul. Prima jumătate a fișei continuă cu citirea unor silabe și a unor cuvinte formate din una, două sau trei silabe. Unele dintre acestea pot fi ulterior transcrise pe caietul tip I.

În a doua jumătate trecem la exersarea literei de mână în cele trei situații deja cunoscute: trasarea pe contur punctat, scrierea liberă, scrierea pe spațiul tip I. Cea din urmă va continua pe caietul de clasă.
Un alt exercițiu le cere copiilor să scrie silabele potrivite pentru a forma cuvintele corespunzătoare imaginilor date. Fișa se încheie cu două dialoguri. Avem aici un exercițiu de citire corectă și expresivă, urmat de un exercițiu de transcriere.

Litera U mare de mână

Și aici, în debutul fișei, avem un text care abundă în cuvinte cu u, dar și cu U, ocazie de a readuce în discuție scrierea cu majusculă.

Următorul pas este scrierea literei U mare de mână pe contur punctat, pe imaginea ursulețului și pe spațiul de scris tip I. Pentru copiii care termină mai repede (dar nu numai) am introdus un exercițiu de completare a unor cuvinte cu litera U mare de tipar și citirea acestor cuvinte.

Fișa continuă cu alte exerciții de scriere. De această dată, avem transcrierea unor cuvinte (toate fiind nume), a unei propoziții interogative și a unui dialog. Partea aceasta poate fi rezolvată în clasă, ca temă pentru acasă sau în scop evaluativ.