Planșe

Fracții. Planșe didactice pentru clasele II-IV

Despre fracții vorbim începând cu clasa a doua când se introduc primele noțiuni. Este un capitol al matematicii care aduce provocări noi, dar uneori vine și cu probleme de înțelegere din partea copiilor. De aceea, m-am gândit că un material vizual care să însoțească toate celelalte resurse utilizate în lecții ar putea facilita intuirea fracțiilor.

De la link-ul de la finalul articolului puteți descărca un set de planșe care, în funcție de conținutul lor, pot fi utilizate la clasa a II-a, a III-a sau a IV-a.

Fracții. Planșe pentru clasa a II-a

Conform programei școlare, începând cu clasa a II-a, facem cunoștință cu fracțiile. Mai precis, vorbim despre jumătate, sfert, fracții echivalente (identificarea fracțiilor echivalente: 1/2=1/4). Cu ajutorul suportului concret sau al desenelor, elevii vor marca jumătatea/ sfertul de suprafaţă a unei figuri geometrice, spre exemplu.

Din setul de planșe creat, pot fi utilizate cele care prezintă jumătatea, sfertul, fracțiile echivalente.

Fracții. Planșe pentru clasa a III-a

În clasa a III-a facem un pas înainte și completăm cunoștințele dobândite în clasa anterioară. Astfel, conținuturile se vor îmbogăți cu fracţiile subunitare şi echiunitare cu numitorul mai mic sau egal cu 10. Vom folosi din nou reprezentări grafice pentru intuirea fracțiilor și pentru a face cunoștință cu diviziuni ale întregului: doime, treime, …, zecime. De asemenea, copiii vor opera cu terminologia specifică: fracție, numitor, numărător.

Iată câteva activități de învățare sugerate de programa școlară, activități în care planșele cu fracții pot fi utilizate:
-identificarea, în situaţii familiare, a scrierii fracţionare;
-identificarea numărătorilor şi numitorilor fracţiilor;
-citirea şi scrierea fracţiilor subunitare şi a celor echiunitare;
-reprezentarea intuitivă unei fracţii subunitare date pornind de la situații familiare.
-scrierea unor fracţii subunitare pornind de la mulţimi de obiecte, de la un desen/reprezentare grafică sau de la un text;
-utilizarea semnelor <, >, = în compararea numerelor sau fracţiilor cu ajutorul unor exemple concrete şi a unor reprezentări grafice;
-compararea unor fracţii cu acelaşi numitor cu ajutorul unor obiecte familiar sau a unor reprezentări grafice;

De asemenea, în programa școalră mai găsim și următoarele activități:
-determinarea unei fracţii când numărătorul şi/sau numitorul îndeplinesc anumite condiţii;
-ordonarea fracțiilor subunitare, folosind exemple practice din viața cotidiană sau reprezentări grafice;
-determinarea intuitivă a unei fracţii mai mici sau mai mari decât o fracţie dată;
-completarea numărătorului unei fracţii, cu respectarea unor condiţii date (de exemplu, 3/7 ≤ □ /7 ), pe baza unor exemple familiare, practice, sau a unor reprezentări grafice;
-intuirea echivalenței unei fracţii subunitare cu o sumă sau cu o diferenţă de fracţii cu acelaşi numitor, cu ajutorul unor reprezentări grafice sau exemple familiar;
-identificarea unor fracţii, utilizând suport concret sau desene (pizza, tort, măr, pâine, cutie de bomboane, tablete de ciocolată etc.).

Setul cuprinde câteva planșe ce pot facilita înțelegerea noțiunilor și pot fi un suport în activitățile de învățare enumerate mai sus.

Planșe cu fracții pentru clasa a IV-a

La clasa a IV-a poate fi utilizat tot setul de planșe. Unele dintre ele pentru reactualizarea cunoștințelor. Altele, precum cele pentru compararea fracțiilor cu același numărător sau scrierea procentuală, pot fi utile în predare-învățare.

Planșele cu fracții pot fi imprimate color, la dimensiune A4 sau A3 și afișate în clasă.