Clasa întâi Matematică și explorarea mediului clasa întâi

Formarea numerelor de la 0 la 100

Pentru numerele de la 0 la 100 am conceput câteva materiale pe care le vom folosi pe parcursul întregii unități de învățare. Unele dintre ele sunt realizate pentru lecțiile de predare, celelalte pot fi utilizate pentru fixarea cunoștințelor sau pentru evaluare formativă. Începem cu formarea numerelor de la 0 la 100, cu citirea,scrierea, compunerea și descompunerea acestora.

Materialele prezentate mai jos vin în completarea manualului și a auxiliarului utilizat la clasă și vor contribui la formarea competenței specifice 1.1. Mai exact, scrierea, citirea şi formarea numerelor până la 100.

Învățăm formarea numerelor de la 0 la 100

În primele două lecții copiii vor face cunoștință cu formarea numerelor până la 100. De asemenea, vor exersa scrierea, citirea, compunerea și descompunerea acestora.

Paginile 1 și 3 ale documentului conțin fișe mici pe care le vom lipi în caiete. În prima lecție vom utiliza fișele care prezintă formarea numerelor până la 100 cu ajutorul simbolurilor.

Pentru a nu deruta copiii, am preluat simbolurile pentru zeci și unități folosite în manual. Este momentul în care vom afla că numerele cu care vom lucra sunt formate din zeci și unități. Nu am introdus deocamdată ordinul sutelor deoarece numărul 100 va avea o lecție specială.

Așadar, această fișă va fi lipită în caietele copiilor și, pornind de la simbolurile prezentate, vom forma, vom scrie și vom citi numere. Bineînțeles că vom folosi și numărătoarea pozițională și mănunchiurile de bețișoare.

În lecția a doua voi introduce scrierea numerelor în tabel, de aceea am recurs la fișele de la pagina 3. Tot acum vom exersa și descompunerea numerelor în zeci și unități. Astfel, fiecare număr scris în tabel va avea descompunerea aferentă în partea dreaptă a acestuia.

Formarea numerelor de la 0 la 100. Fixare/evaluare formativă

Așa cum spuneam mai sus, pentru fiecare lecție am conceput câte o fișă scurtă cu câteva exerciții referitoare la formarea numerelor de la 0 la 100.

Pot fi folosite în momentul de fixare sau ca scurte teste de evaluare. Eu prefer a doua variantă, de aceea le-am și conceput în așa fel încât să permită stabilirea descriptorilor de performanță.

Fiecare fișă conține doar acele tipuri de sarcini pe care le-am exersat în lecția anterioară. Spre exemplu, la prima evaluare accentul cade pe scrierea numerelor folosind diverse reprezentări. A doua fișă ne aduce identificarea cifrei zecilor, scrierea numerelor date în tabel, descompunerea acestora în zeci și unități.

În următoarele articole vor fi prezentate materiale pentru compararea și ordonarea numerelor, vecini, numere pare și impare, rotunjirea la zeci.