Clasa întâi Comunicare în limba română clasa întâi

De la a la U. Recapitularea literelor învățate

La Comunicare în limba română vom recapitula toate literele învățate, de la a la U. Este vorba despre nouă litere și anume: a, m, t, i, e, n, ă, r și u. Evident, vorbim de literele mici și mari de tipar și de mână și de sunetele corespunzătoare.

Materialele create în acest scop pot fi descărcate de la finalul articolului. În document veți găsi o fișă de lucru cu diverse exerciții și cartonașe pentru un joc didactic.

De la a la U. Fișă de lucru

Fișa de lucru conține șapte exerciții pentru recapitularea literelor de la a la U. Sarcinile de lucru sunt diverse și presupun exersarea cititului și a scrisului, recunoașterea literelor, despărțirea cuvintelor în silabe etc.

Începem cu scrierea literelor învățate. Pe primul de spațiu de scris copiii vor scrie cele nouă literele mici de mână, iar pe al doilea, pe cele mari.

La exercițiile 2 și 3 ne jucăm cu silabele. Ordonăm silabele date și scriem cuvintele obținute. De asemenea, completăm cu silabe potrivite cuvintele care, după cum indică litera inițială mare, sunt nume de persoane. Astfel, ne reamintim scrierea cu majusculă.

Tot ca un joculeț este și al patrulea exercițiu. Se dau șase cuvinte și, la fiecare dintre ele, copiii vor înlocui o literă din fiecare cuvânt cu o altă literă pentru a obține cuvinte noi. Odată găsite, aceste cuvinte vor fi scrise în casetele de pe fișă.

Ultimele trei exerciții aduc în discuție propoziția. Prima sarcină de lucru, cea de la exercițiul 6, presupune citirea propozițiilor și „îmbogățirea” acestora cu câte un cuvânt potrivit. Cuvintele vor fi alese din variantele scrise pe norișorii din dreapta. Mai jos, propozițiile obținute vor fi scrise pe spațiile date.

Fișa se încheie cu un exercițiu ce aduce în atenția copiilor utilizarea corectă a semnelor de punctuație învățate (punctul, semnul întrebării, linia de dialog). Astfel, ei vor trebui să formuleze răspunsuri la întrebările date, alcătuind mici dialoguri.

De la a la U. Joc didactic

Jocul didactic propus pentru această activitate se numește „Cine este perechea mea?”. Materialul utilizat constă în două grupe de cartonașe, unele cu propoziții sau cuvinte, celelalte cu reprezentarea grafică a acestora. Pentru fiecare cuvânt sau propoziție în dreapta se află schema sa grafică.

Mai multe cartonașe de acest fel sunt disponibile în acest articol. Au fost realizate pentru a fi folosite la exerciții de analiză și sinteză fonetică.

Fiecare copil primește câte un cartonaș. Cei care își caută perechea sunt aceia care au primit cartonașele cu reprezentările grafice. Spre exemplu, un copil va veni în fața clasei și va spune: ”Caut un cuvânt format din două silabe. Cine este perechea mea?”. Copilul care are pe cartonașul său acest cuvânt va veni în fața clasei și, împreună, cei doi vor verifica dacă răspunsul este corect sau nu.

Răspunsurile corecte vor aduce aplauze celor doi copil. Poate câte o mică recompensă (două abțibilduri identice, spre exemplu, câte unul pentru fiecare copil). În cazul unui răspuns incorect, se admit alte încercări până când se formează perechea potrivită. Nu există penalizări, ci situații de învățare chiar (sau mai ales) din greșeli.