Clasa întâi Comunicare în limba română clasa întâi

Literele c și o. Fișe de lucru

Fișele de lucru pentru însușirea citit-scrisului continuă cu patru materiale pentru literele c și o, mici și mari, de tipar și de mână. Fac parte din seria fișelor pentru antrenament grafic. De la o literă la alta, ceea ce la început s-a dorit a fi un exercițiu de scriere s-a completat ușor și cu exerciții de citit.

În plus, pentru fiecare sarcină de lucru din aceste fișe apare acum și cerința exercițiului, formulată cât se poate de scurt pentru a putea fi descifrată de către copii. Astfel, încet-încet, ei vor putea lucra singuri, cu cât mai puțin sprijin din partea învățătorului sau a părintelui.

De asemenea, textele propuse pentru exersarea cititului conțin doar literele învățate și pot fi transcrise.

Fișe de lucru

În cele de urmează voi descrie cele patru materiale realizate pentru literele c și o. Pe site veți găsi fișe asemănătoare pentru literele a, m,t, i, u, n, e, r și ă. Literele c și o vor fi urmate în această unitate de învățare de literele p și l.

Literele c și o (de tipar și de mână)

Fișele de lucru pentru literele c și o de tipar și de mână au sarcini asemănătoare.

Fiecare debutează cu un exercițiu de recunoaștere a literei mici de tipar. După încercuirea steluțelor, respectiv a ouălor pe care apare litera c sau o, ne îndreptăm atenția către localizarea sunetului c/o în cuvintele date.

Exercițiul al treilea este pentru scrierea literei de mână: trasarea pe contur punctat, scrierea liberă, scrierea pe spațiul tip I. Scrierea literei va continua pe caiet.

În acest moment suntem familiarizați cu litera nouă și suntem pregătiți să trecem la următorul pas, mai exact la citirea și scrierea unor silabe și cuvinte scurte.

Urmează citirea cuvintelor. Unele dintre ele pot fi transcrise pe caiet. Textele propuse la ultimul exercițiu conțin propoziții scurte și prezintă semnele de punctuație învățate: punctul, semnul întrebării, linia de dialog. Pot fi și ele transcrise pe caiet.

Literele C și O

Într-o oarecare măsură se păstrează aceeași structură a fișelor și la literele mari de tipar și de mână. Exercițiul de recunoaștere a sunetului a fost înlocuit cu un exercițiu de completare a unor substantive proprii cu litera învățată.

De asemenea, exersăm scrierea cuvintelor cu majusculă prin transcrierea unor nume de persoane, respectiv prin observarea literei mari la începutul propozițiilor date.

Lipsește din aceste fișe lista de cuvinte. A fost înlocuită cu câte un exercițiu pentru înțelegerea textului dat. Așadar, exersăm citirea corectă și conștientă având ca suport propozițiile textelor. Prin alegerea răspunsurilor la întrebări sau prin realizarea unui desen adecvat conținutului textului demonstrăm înțelegerea celor citite. Și aceste texte pot fi transcrise.