Clasa a doua Comunicare în limba română clasa a doua

Conduita în mijloacele de transport. Comunicare orală

Textul ”D-l Goe” după I.L. Caragiale ne oferă pretextul unei discuții despre conduita în mijloacele de transport. După ce am analizat comportamentul personajului în tren și atitudinea sa față de celelalte personaje, ne vom transforma noi în actori în cadrul desfășurării unui joc de rol.

Jocul de rol este o metodă activă de predare-învăţare care îmbină jocul cu problematizarea și cu explorarea directă a realității. Oferă cadrul propice pentru exersarea comunicării orale. De asemenea, contribuie la formarea convingerilor, atitudinilor şi comportamentelor, punând în evidenţă modul corect sau incorect de comportare în diverse situaţii.

Descrierea situaţiei (faptele)

Conduita în mijloacele de transport
Conduita în mijloacele de transport

Jocul de rol are ca scop identificarea şi însuşirea de către copii a normelor de comportare civilizată în mijloacele de transport în comun. Sunt prezentate câteva situaţii în care personajele demonstrează o purtare necorespunzătoare, dar și situații în care comportamentele sunt cele dorite. În urma interpretării scenelor, elevii trebuie să identifice modul corect de comportare. În completare, pe marginea modelului dat, se poate organiza un alt joc de rol în care situaţiile să fie create de elevi. Acțiunea se desfășoară într-un autobuz imaginar. Se folosesc patru scaune așezate pe două rânduri și un scaun pentru șofer.

Roluri

Opt copii vor interpreta următoarele roluri: un om în vârstă, o femeie cu un copil în brațe, șase elevi. Profesorul poate interpreta rolul șoferului sau acesta poate fi atribuit unui copil. În funcție de situațiile care se doresc a fi evidențiate, pot fi introduse și alte roluri sau eliminate din cele prezentate de mine.

Fișe de rol

Fiecare copil va primi un bilet pe care sunt instrucțiuni privind rolul pe care îl interpretează și câteva indicații scenice. Biletele pot fi descărcate din documentul de la finalul articolului.
Este vorba despre  situații care indică respectarea unor reguli de comportare în mijloacele de transport în comun sau, dimpotrivă, situații în care acestea sunt încălcate. Spre exemplu, un copil va interpreta rolul unui bătrân căruia nu i se oferă locul de către un elev.

Interpretarea rolurilor

Copiilor cărora li s-au distribuit rolurile li se oferă un scurt răgaz de a citi biletul primit și de a intra în pielea personajului. Profesorul se va asigura că fiecare a înțeles ce are de făcut înainte de interpretarea propriu-zisă. Este necesar să li se explice ordinea în care vor intra în scenă astfel încât interpretările să nu se suprapună.

Spre exemplu, copiii care vorbesc tare în autobuz și cei care urmează să interacționeze cu femeia și cu bătrânul se vor așeza pe cele patru scaune. La oprirea autobuzului în stație, la ușa acestuia se vor așeza în rând, în ordine, femeia, bătrânul, copilul politicos și apoi cel care urmează să își facă loc împingându-i pe ceilalți. Acesta din urmă este primul care urcă. Urmează femeia care își interpretează rolul în pereche cu unul dintre copiii aflat pe scaunele din față. Vine rândul bătrânului care procedează asemănător cu celălalt copil. Ultimii care intră în scenă sunt cei doi copii care povestesc meciul pe un ton ridicat.

Celorlalți copii li se atribuie rolul de observatori, ei având ca sarcină identificarea comportamentelor pozitive/ negative.

Dezbaterea cu toţi participanţii şi formularea concluziilor

În urma interpretării, observatorii enumeră atât situațiile în care comportamentele denotă respect pentru pasageri, cât și pe cele care nu demonstrează acest lucru.

Conduita în mijloacele de transport. Fișă de lucru

Lecția continuă cu completarea pe imaginea unui autobuz a unor reguli de conduita în mijloacele de transport. Acestea vor fi formulate de către copii în faza de formulare a concluziilor și vor fi completate cu cele precizate în manual.