Clasa a doua Comunicare în limba română clasa a doua

Despre primăvară să citim, să vorbim, să cântăm

Chiar dacă iarna nu dorește să plece, noi vom continua activitățile dedicate primăverii, activități ce stau la baza unui mini-proiect despre acest anotimp. Ele integrează competențe din toate disciplinele și se vor concretiza în realizarea unei cărticele a primăverii și a unei compuneri despre acest anotimp. Despre primăvară am început să vorbim odată cu studierea poeziei ”Primăvara” de Vasile Alecsandri, abordând conținutul textului prin metoda pălăriilor gânditoare.

Mergem mai departe cu o activitate pe care am numit-o Despre primăvară să citim, să vorbim și să cântăm. După cum sugerează și titlul, activitățile propuse vor pune accent pe exersarea actului cititului prin intermediul unor poezii despre primăvară, pe comunicarea orală și interpretarea unor cântece.

Despre primăvară să citim

Despre primăvară
Despre primăvară

Activitatea va debuta cu citirea câtorva poezii despre anotimpul primăvara. Pe lângă textul ”Primăvara” de Vasile Alecsandri, am ales ”Cântec de primăvară” de Ștefan Octavian- Iosif, ”E primăvară” de Niculina Ponov-Dumitrașcu, ”Primăvara” de Elena Dragoș și ”Floriile” de Vasile Alecsandri. În total sunt 16 strofe. Acestea au fost scrise pe cartonașe și vor fi distribuite copiilor. Aceeași strofă va ajunge la doi copii din clasă, în cazul nostru. Ideea este ca fiecare elev să primească un cartonaș și să aibă ocazia de a citi cu voce tare o strofă dintr-o poezie. Odată cu strofa, fiecare copil va primi o imagine pe care va rezolva sarcina următoare. În documentul de la finalul articolului veți găsi atât cartonașele cu strofe, cât și imagini care au legătură cu anotimpul primăvara (flori, pomi, insecte, soare).

Prima sarcină este citirea în gând a strofei primite, completată, dacă este cazul, cu explicarea sensului unor cuvinte. După citirea în gând, fiecare copil va căuta în textul primit elemente care au legătura cu anotimpul primăvara. Vor nota pe imaginea primită cuvinte, expresii, descrierea unor ființe, fenomene ale naturii, sentimente.

Despre primăvară să vorbim

Al doilea moment al activității este prezentarea orală, în fața clasei, a sarcinilor rezolvate individual. Pentru că aceeași strofă a ajuns la doi copii, într-o primă fază se vor forma perechi. Copiii își vor citi reciproc strofa și vor confrunta ideile scrise pe imaginile primite. Este momentul în care pot să completeze, să corecteze, să se pună de acord în legătură cu ceea ce vor prezenta în fața clasei. Tot acum vor stabili care dintre ei citește strofa și care prezintă informațiile scrise.

Pe parcursul prezentărilor orale se va atrage atenția asupra elementelor comune întâlnite în strofe diferite și asupra felului în care ele au fost prezentate de autori diferiți, în texte diferite.

Imaginile vor fi decupate pe contur, colorate și afișate în clasă. Ele vor fi păstrate pentru următoarea activitate. Pe baza informațiilor despre anotimpul primăvara, copiii vor crea cărticica primăverii. La rândul său, cărticica primăverii va fi suportul alcătuirii unei compuneri despre anotimpul primăvara. Materialele și descrierea acestor activități vor fi prezentate în articolele următoare.

Activitatea se va încheia cu interpretarea unor cântecele de primăvară. Unul dintre ele va fi, cu siguranță, ”Cântec de primăvară” pe versurile poetului Ștefan Octavian Iosif. Aici găsiți și alte cântecele de primăvară (negative și versuri).