Clasa întâi Matematică și explorarea mediului clasa întâi

Compararea și ordonarea numerelor până la 100

Cu pași mici am ajuns și la compararea și ordonarea numerelor până la 100. Am pregătit pentru aceste lecții câteva materiale ce pot fi descărcate din documentul de la finalul articolului. De asemenea, pe site le găsiți pe cele folosite pentru formarea, citirea și scrierea numerelor.

Pentru compararea și ordonarea numerelor materialele constau în două fișe cu exerciții. Pot fi folosite în momentul de fixare a cunoștințelor sau ca scurte teste de evaluare.

Competențele specifice avute în vedere sunt:
1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-100;
1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0 -100, folosind poziţionarea pe axa numerelor, estimări, aproximări

Compararea și ordonarea numerelor până la 100

Pentru a-i familiariza pe elevi cu simbolurile matematice utilizate la compararea numerelor, am utilizat materialele pe care le-am realizat cu câțiva ani în urmă. Este vorba despre o imagine ce prezintă gura unui crocodil ce ne indică semnele „mai mare”, „mai mic” și egal”.

compararea și ordonarea numerelor până la 100
Ordonarea numerelor 0-100

Imaginea a fost imprimată la dimensiune A4 și afișată ca planșă, dar și la dimensiune mai mică pentru a fi lipită în caietele copiilor. Poate fi descărcată de aici. Veți găsi și alte imagini pentru aceste simboluri matematice.

Compararea numerelor. Exerciții

Într-o primă lecție ne-am îndreptat atenția spre compararea numerelor. Copiii au exersat scrierea semnelor matematice și au făcut cunoștință cu toate situațiile de comparare a două numere formate din zeci și unități.

Au comparat grupuri de obiecte prin punerea elementelor unele sub altele, încercuirea părţilor comune, punerea în corespondenţă. Au scris rezultatelor obţinute prin comparare, utilizând semnele <, >, =. Au comparat două numere naturale mai mici decât 100, atunci când acestea au acelaşi număr de zeci/de unităţi, cu ajutorul mulţimilor de obiecte.

compararea și ordonarea numerelor până la 100
Compararea numerelor 0-100

Prin intermediul exercițiilor de pe fișă am urmărit obținerea feedback-ului după predarea noilor cunoștințe. Fișa conține trei itemi. La primul exercițiu elevii vor compara numerele și vor scrie semnul potrivit în caseta dată.

Al doilea exercițiu le cere copiilor să găsească numere potrivite pentru relațiile date. Fișa se încheie cu un exercițiu de precizare a vecinilor unor numere date.

Ordonarea numerelor. A doua fișă

Următoarea fișă de lucru vizează competența de ordonare a numerelor până la 100. Aici, copiii au de rezolvat tot trei sarcini de lucru.

Primele două constau în ordonarea crescătoare, respectiv descrescătoare a unor numere date. Exercițiul 3 are trei cerințe legate de numărare și de scriere a unor numere aflate în anumite intervale date.