Clasa întâi Comunicare în limba română clasa întâi

Literele și grupurile de litere învățate (recapitulare). Floarea de nufăr

litere și grupuri de litere -featured-nufar

Floarea de nufăr este o metodă interactivă de lucru în grupuri mici. Se pornește de la o temă principală din care derivă 8 teme secundare concretizate în 8 idei ce vor fi abordate în activitate, în acest caz la o lecție despre literele și grupurile de litere învățate.

Literele și grupurile de litere învățate. Floarea de nufăr

Materialul prezentat mai jos este o adaptare a acestei metode. Tema principală o constituie recapitularea literelor (f,F, z, Z, h, H, ț, Ț) și a grupurilor de litere învățate în unitatea ce tocmai s-a încheiat (gi, Gi, che, Che, chi, Chi, la care am adăugat grupul ge, Ge pentru a obține cele 8 subteme). Fiecare literă a fost scrisă pe o petală. Pentru fiecare petală s-a format câte o echipă a câte patru elevi. Fiecare echipă a primit aceleași sarcini de lucru, dar pentru o literă sau grup de litere diferit. Numărul sarcinilor de lucru ar fi trebuit să fie în număr de opt, dar, pentru că munca în echipă va fi completată și de activitate frontală am optat pentru patru sarcini de lucru. Astfel, echipele au primit câte patru petale numerotate de la 1 la 4 și o fișă pe care am scris cele patru sarcini de lucru.

Sarcini de lucru

1. Desenează trei obiecte sau ființe a căror denumire conține litera sau grupul de litere corespunzător echipei tale în diferite poziții (la începutul cuvântului, în interior, la finalul acestuia). Scrie cuvintele reprezentate prin desen.
2. Desparte cuvintele în silabe.
3. Scrie 3 nume care încep cu grupul de litere sau cu litera echipei tale.
4. Scrie o propoziție în care să folosiți cât mai multe dintre cuvintele găsite.

Pentru sarcinile de lucru sunt două fișe: una pentru litere, cealaltă pentru grupurile de litere.

Modalitatea de lucru în echipă este la alegerea copiilor: fie lucrează împreună la fiecare sarcină, fie preia fiecare câte o sarcină după ce, în prealabil au stabilit cuvintele ce urmează a fi scrise, reprezentate prin desen și despărțite în silabe.

După ce sarcinile sunt finalizate fiecare echipă își desemnează un reprezentant care va veni în fața clasei și va prezenta rezolvarea accestora. Exercițiile rezolvate (sau o parte din ele) pot fi scrise în caiete de către toți copiii. La final, petalele vor fi lipite pe un carton verde pentru a obține floarea de nufăr (deasupra vor fi lipite doar la baza lor petalele cu literele/ grupurile și vor fi ușor ridicate, iar sub ele vor fi lipite petalele cu exerciții).

Lecția poate continua cu o activitate frontală sau individuală pe baza fișei de mai jos. Fișa conține trei exerciții pentru literele și grupurile de litere învățate:
– Ordonarea cuvintelor pentru a obține propoziții;
– Completarea unor enunțuri cu semnele de punctuație corespunzătoare și transcrierea textului;
– Formarea pluralului unor substantive însoțite de adjective (cuvinte care conțin grupurile che și chi).

Literele și grupurile de litere -Fișă de lucru
Fișă de lucru