Clasa a doua Comunicare în limba română clasa a doua Fără categorie

”Balada unui greier mic” de George Topîrceanu. Fișe de lucru

Unul dintre textele cu tematică de toamnă propus de manualul de comunicare în limba română este Balada unui greier mic de George Topîrceanu (fragment). Pe baza acestuia am conceput două fișe de lucru pe care le voi prezenta mai jos. Pentru imprimare vă recomand descărcarea arhivei de la finalul articolului.

”Balada unui greier mic”. Textul liric

Balada unui greier mic-Creioane poezie
Creioane poezie

Prima fișă prezintă pe un creionaș, așa cum ne-am obișnuit deja, câteva aspecte legate de elementele structurale ale unei poezii. Aceste informații vor folosi atât în lecția de predare, cât și într-o lecție de recapitulare. Creionașul va fi decupat și lipit în caietele copiilor. Iată despre ce fel de informații este vorba:

 • Poezia este un text în versuri.
 • Versul este un rând din poezie.
 • Mai multe versuri grupate alcătuiesc o strofă.
 • Versurile au rimă.
 • Fiecare vers se scrie cu alineat.

Dacă lipim creionul în partea stângă a foii caietului, atunci în partea dreptă, pentru exemplificare, copiii vor transcrie o strofă din poezie. Se vor marca prin subliniere, încercuire sau colorare elementele enunțate pe creion.

Balada unui greier mic. Fișă de lucru

Fișa de lucru are ca scop aprofundarea înțelegerii textului, precum și exersarea deprinderilor de scriere corectă, de despărțire a cuvintelor în silabe sau dezvoltarea vocabularului.

Cuprinde zece exerciții, după cum urmează:

 • combinarea unor litere date pentru obținerea a două denumiri de insecte
 • transcrierea unor elemente din poezie;
 • formare de cuvinte cu silabe date;
 • identificarea unor cuvinte cu sens asemănător / sens opus pentru cuvinte date;
 • alcătuirea unor enunțuri cu sensurile diferite ale aceluiași cuvânt;
 • utilizarea semnelor de punctuație învățate prin alcătuirea unui scurt dialog;
 • alcătuirea unor enunțuri după imagini date;
 • identificarea unor însușiri comune / deosebiri între personaje;
 • formularea unei păreri personale în legătură cu un sfat oferit greierașului.

Alfabetul toamnei

Păstrând legătura cu poezia, pentru lecția ”Alfabetul” am pregătit o fișă de lucru. Copiii vor ordona alfabetic literele din săculeț prin numerotarea lor.

Pentru scrierea de mână a acestor litere am pregătit cea de a doua fișă. Pe fiecare rând, lângă litera scrisă ca model, copiii vor scrie și ei câte o literă.

Ca și în cazul fișei despre poezie, creioanele vor fi lipite în stânga foii, iar în dreapta vom scrie cuvinte a căror denumire începe cu litera respectivă. Vom alcătui astfel, așa cum sugerează și manualul, un alfabet al toamnei. Acolo unde este posibil, cuvintele pot fi însoțite de desene realizate de copii. Alte fișe care pot fi folosite în această lecție găsiți în acest articol.